Velg og håndter flere oppgaver

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Det kan være hendig å velge flere oppgaver samtidig når du skal gi nytt tidspunkt, angi prioritetsnivå, flytte, eller endre flere oppgaver samtidig. Da kan du raskere fortsette med det du bør fokusere på. Slik gjør du det:

 1. I hvilken som helst oppgavevisning holder du nede Ctrl (Windows) eller Cmd (macOS) og klikker på oppgavene for å merker / fjerne merking av dem. For å merke mange oppgaver etter hverandre, holder du nede Shift-tasten. Oppgavene som er merket vil fremheves i gult.
 2. Fra linjen som dukker opp øverst, velger du handlingen du vil utføre på alle de merkede oppgavene:
  • Klikk på Tidsplan for å lage en tidsplan for alle merkede oppgaver.
  • Klikk på Flytt til prosjekt for å flytte alle merkede oppgaver til et annet prosjekt.
  • Klikk på Prioritet for å gi eller endre prioritet for alle merkede oppgaver.
  • Klikk på Tildel til noen (under Mer i delte prosjekter) for å tildele valgte oppgaver til et teammedlem.
  • Klikk på Arkiver (under Mer) for å arkivere alle merkede oppgaver.
  • Klikk på Kopier (under Mer) for å kopiere alle merkede oppgaver.
  • Klikk på Slett (under Mer) for å slette alle merkede oppgaver.
  • Klikk på Legg til etikett (under Mer) for å legge en etikett til alle merkede oppgaver.
  • Klikk på Fjern etikett (under Mer) for å fjerne en etikett fra alle merkede oppgaver.

web.gif

 1. I hvilken som helst oppgavevisning kan du trykke på oppgaver for å merke / fjerne merkingen av dem. Merkede oppgaver fremheves i grått.
 2. Fra linjen som dukker opp nederst, velger du handlingen du vil utføre på alle de merkede oppgavene:
 • Trykk på hake-ikonet nederst til venstre for å fullføre alle valgte oppgaver.
 • Trykk på kalender-ikonet nederst til høyre for å lage en tidsplan for alle valgte oppgaver.
 • Trykk på mappe-ikonet for å flytte alle valgte oppgaver til et annet prosjekt.
 • Trykk på person-ikonet for å tildele alle valgte oppgaver.
 • Trykk på flagg-ikonet for å velge eller endre prioritet for alle valgte oppgaver.
 • Trykk på de tre prikkene øverst til høyre etterfulgt av Slett for å slette alle valgte oppgaver.

android.gif

 1. Trykk på de tre prikkene i øvre høyre hjørne i hvilken som helst oppgavevisning.
 2. Velg Rediger flere elementer.
 3. Trykk på oppgaver for å merke / fjerne merkingen av dem. Merkede oppgaver fremheves i grått.
 4. Fra linjen som dukker opp nederst, velger du handlingen du vil utføre på alle de merkede oppgavene:
 • Trykk på hake-ikonet for å fullføre alle valgte oppgaver.
 • Trykk på kalender-ikonet for å lage en tidsplan for alle valgte oppgaver.
 • Trykk på flagg-ikonet for å velge eller endre prioritet for alle valgte oppgaver.
 • Trykk på person-ikonet for å tildele alle valgte oppgaver.
 • Trykk på de tre prikkene etterfulgt av Flytt til for å flytte alle valgte oppgaver til et annet prosjekt.
 • Trykk på de tre prikkene etterfulgt av Slett for å slette alle valgte oppgaver.

ios.gif

 1. Åpne Todoist-appen.
 2. Trykk på Ctrl+m for å aktivere valgmodus.
 3. Velg alle oppgavene du vil endre ved å bruke avmerkingsboksene.
 4. Øverst til høyre klikker du på handlingen du vil gjøre på alle de valgte oppgavene:
  • For å lage en tidsplan for oppgavene, klikker du på kalenderen.
  • For å velge eller endre prioritetsnivå for oppgavene, klikker du på prioritetsflagget.
  • I delte prosjekter klikker du på person-ikonet for å tildele de valgte oppgavene til et teammedlem.
  • For å fullføre oppgavene, klikker du på flere handlinger-ikonet (de tre prikkene) og velger Fullfør.
  • For å flytte oppgavene til et annet prosjekt, klikker du på flere handlinger-ikonet (de tre prikkene) og velger Flytt.
  • For å slette oppgavene, klikker du på flere handlinger-ikonet (de tre prikkene) og velger Slett.windows.gif