Loading the new Help Center

Vis aktivitetsloggen

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Med aktivitetsloggen kan du se alt som du og de du samarbeider med om prosjektet har jobbet med, organisert etter dato og filtrert etter prosjekt, person eller hendelsestype. Se alt:

 • Oppgaver lagt til
 • Redigerte oppgaver
 • Fullførte oppgaver
 • Oppgaver som ikke er fullført
 • Slettede oppgaver

Vis kontoens aktivitetslogg

 1. Klikk på avataren din øverst i høyre hjørne i Todoist.
 2. Velg Aktivitetslogg.
 3. For å filtrere aktivitet etter prosjekt, person eller hendelsestype, bruker du rullegardinmenyene øverst i aktivitetsloggen.
 1. Dra applinjen nederst på skjermen oppover. Dette åpner menyen.
 2. Trykk på navnet ditt.
 3. I produktivitetsvisningen som åpner seg opp, trykker du på fullførte oppgaver for å åpne aktivitetsloggen.
  • (Valgfritt) For å filtrere etter hendelse eller samarbeidspartner (for et delt prosjekt), trykker du på filter-ikonet øverst til høyre.
  • (Valgfritt) For å filtrere etter prosjekt, trykker du på prosjekt-ikonet øverst.
 1. Når du er på Todoist-hovedsiden din, trykker du på telleren for daglig mål øverst til venstre.
 2. Trykk på navnet ditt øverst for å åpne aktivitetsloggen.
  • (Valgfritt) For å filtrere etter hendelse eller samarbeidspartner (for et delt prosjekt), trykker du på filter-ikonet øverst til høyre.
  • (Valgfritt) For å filtrere etter prosjekt, trykker du på prosjekt-ikonet øverst.

Se et prosjekts aktivitet

 1. Øverst til høyre for et prosjekt klikker du på snakkeboblen.
 2. Klikk på Aktivitet-fanen.
 1. Øverst til høyre for et prosjekt trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Aktivitetslogg.
 3. For å endre prosjektet eller se aktivitet for alle prosjekter:
  • Trykk på prosjekt-ikonet øverst til høyre i aktivitetsloggen.
  • Trykk på Alle prosjekter eller det spesifikke prosjektet du ønsker.
 4. For å filtrer etter samarbeidspartner (i delte prosjekter) eller hendelsestype:
  • Trykk på filter-ikonet øverst til høyre i aktivitetsloggen.
  • I rullegardinmenyen velger du Etter hendelsestype eller Etter samarbeidspartner (kun tilgjengelig i delte prosjekter).
  • Foreta valget du ønsker.
 1. Øverst til høyre i prosjektet trykker du på three-dots_ios.svg de tre prikkene.
 2. I rullegardinmenyen velger du Aktivitetslogg.
 3. For å endre prosjektet eller se aktivitet for alle prosjekter:
  • Trykk på prosjekt-ikonet øverst til høyre i aktivitetsloggen.
  • Velg Alle prosjekter eller det spesifikke prosjektet du ønsker.
  • Trykk på Bruk øverst til høyre.
 4. For å filtrer etter samarbeidspartner (kun tilgjengelig i delte prosjekter) eller hendelsestype:
  • Trykk på filter-ikonet øverst til høyre i aktivitetsloggen.
  • Trykk på Filtrer etter samarbeidspartner (kun tilgjengelig i delte prosjekter) eller Filtrer etter handling.
  • Foreta valget du ønsker.
  • Trykk på Bruk øverst til høyre.

 

Se en oppgaves aktivitet

 1. Klikk på oppgaven
 2. Klikk på de tre prikkene øverst i høyre hjørne.
 3. Velg Vis oppgaveaktivitet.
 1. Trykk på et oppgavenavn for å åpne oppgavevisning.
 2. Trykk på de tre prikkene.
 3. Velg Aktivitetslogg.
 1. Trykk på en oppgave for å åpne oppgavevisning.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
 3. Velg Aktivitetslogg.
Pro- og Business-brukere har tilgang til ubegrenset aktivitetshistorikk, mens brukere på Free-abonnementet har opptil syv dager med aktivitetshistorikk.