Loading the new Help Center

Pomodoro med Todoist

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Pomodoro-teknikken, utviklet av Francesco Cirillo sent på 80-tallet, bruker en nedteller til å bryte ned arbeidet i intervaller på 25 minutter, separert av en pause på fem minutter. Hvert av disse intervallene kalles en «pomodoro» (etter den tomatformede kjøkkenklokken som opprinnelig ble brukt til å følge med på tiden).

Etter at du har fullført fire sprinter tar du en lenger pause (15 til 30 minutter), for å gjøre deg klar for den neste serien med sprinter. Finn ut mer …

Slik setter du opp en Pomodoro-arbeidsflyt i Todoist:

  1. Lag et «Pomodoro»-prosjekt i Todoist, og i dette prosjektet lager du 8 til 10 tilbakevendende pomodoroer (1. Pomodoro, 2., 3., osv.).
  2. I I dag-visningen legger du alle de daglige oppgavene under hver pomodoro. Anslå hvor lenge hver oppgave tar å gjøre ferdig. Hvis en oppgave tar mer enn 30 minutter, bryter du den opp i mindre underoppgaver.
  3. Når du starter å jobbe på en pomodoro, starter du en nedteller (vanligvis på 25 minutter). Når du har fullført en pomodoro, merker du den som ferdig og tar en kort pause (3 til 5 minutter). Når du har fullført fire pomodoroer, tar du en lenger pause (15 til 30 minutter) for å gjøre deg klar for neste økt.

pomodoro-help-center.png

Du kan bruke en av appene som er integrert med Todoist for å optimalisere Pomodoro-tidsstyring: