Eisenhower Matrix med Todoist

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Eisenhower Matrix-metoden, som ble brukt av den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower, er basert på evaluering av oppgaver med kriteriene viktig / ikke viktig og haster / haster ikke. Denne metoden visualiserer oppgaver i en Eisenhower Decision Matrix (aka Eisenhower Box). Den horisontale X-aksen representerer hvor mye noe haster, der den venstre siden er det som haster mest og den høyre siden det som haster minst. Den vertikale Y-aksen representerer viktighet, med lavest viktighet nederst og høyest viktighet øverst.

Resultatet er fire kvadranter: Haster og viktig, Haster ikke så mye, men fortsatt viktig, Mindre viktig og haster, og Mindre viktig og haster ikke så mye. Du kan plassere alle oppgavene dine i boksene, noe som gir deg en tydelig oversikt over hva som må gjøres nå, og hva som kan (og bør) vente. Finn ut mer …

Slik setter du opp en Eisenhower Matrix-arbeidsflyt i Todoist med etiketter:

 1. Lag fire etiketter: @viktig, @ikke-viktig, @haster, @haster-ikke.
 2. Lag et filter som heter Eisenhower Matrix: @viktig og @haster, @viktig og @haster-ikke, @ikke-viktig og @haster, @ikke-viktig og @haster-ikke.
 3. Sørg for å legge til to av de fire etikettene til hver nye oppgave.
 4. Gjør de viktige oppgavene som haster først. Legg til en spesifikk forfallsdato for alle viktig oppgaver som ikke haster. Deleger bort så mange ikke viktig oppgaver som haster. Ikke viktige oppgaver som ikke haster skal gjøres til slutt (eller ikke i det hele tatt).

Slik setter du opp en Eisenhower Matrix-arbeidsflyt i Todoist med prioriteter:

 1. Opprett et filter som du kaller Eisenhower Matrix: p1, p2, p3, p4.
 2. Sørg for å legge til én av de fire prioritetene til hver nye oppgave.
  • P1 = Viktig og haster
  • P2 = Viktig, men haster ikke
  • P3 = Ikke viktig, men haster
  • P4 = Ikke viktig og haster ikke
 3. Gjør P1-oppgavene først. Legg til en spesifikk forfallsdato for alle P2-oppgaver. Deleger bort så mange P3-oppgaver som mulig. P4-oppgaver skal gjøres til slutt (eller ikke i det hele tatt).