Loading the new Help Center

Bruk HourStack med Todoist

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

HourStack er en planleggingsapp som lar deg og teamet ditt følge med på tid brukt og fordele ressurser. Ved å integrere HourStack med Todoist, vil du kunne tilordne tidsressurser til Todoist-oppgaver og spore tiden du bruker på hver oppgave.

Sette opp integrasjonen

  1. Opprett en HourStack-konto på https://app.hourstack.com/signup.
  2. For å integrere med Todoist åpner du https://app.hourstack.com/account/integrations.
  3. Klikk på Legg til integrasjon-knappen for Todoist. Du blir bedt om å gi HourStack autorisasjon til å få tilgang til data fra kontoen din. For å fortsette, må du gå videre med autorisasjonen.

Bruke integrasjonen

For å fordele tid, drar og slipper du oppgaver fra Todoist-panelet på høyre side. Du kan endre størrelsen på oppgaver for raskt å endre tidsbruken til oppgaven.

2.8.0_HourStack_todoist_bg.png

For å spore tid, klikker du på dagens oppgave og deretter på Start.

hs-features_timetracking_1600x1000.jpeg

Du kan klikke på de tre prikkene på den øverste linjen av Todoist-integrasjonen, velge å se alle oppgaver, i dag eller oppgaver for de neste syv dagene. Du kan også velge å se oppgavene fra et prosjekt, filter eller en etikett.

Du kan se når du har tildelt noe som skal gjøres fra Todoist (det blir grått), så du ikke trenger dra det over til uken din igjen senere, siden det allerede har blitt fordelt.

Vanlige spørsmål

Jeg har problemer med denne integrasjonen. Hva skal jeg gjøre?

Denne integrasjonen administreres av HourStack. Kontakt HourStack-kundestøtten for hjelp på Support@HourStack.com.

Hvordan kan jeg deaktivere integrasjonen?

  1. Åpne Integarsjon-fanen.
  2. Klikk på X-ikonet ved siden av IFTTT-integrasjonen.
  3. Klikk på OK for å bekrefte.