Utsette en oppgave

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Vi klarer ikke alltid å rekke over alt på en dag – og det er greit! Todoist gjør det enkelt å gi nytt tidspunkt til oppgaver.

Gi nytt tidspunkt til én enkelt oppgave:

 1. Før pekeren over en oppgave du vil gi nytt tidspunkt til, og klikk deretter på de tre prikkene til høyre for oppgavenavnet.
 2. Under Tidsplan velger du en ny forfallsdato for en oppgave ved å klikke på en av datosnarveiene, eller ved å velge en ny forfallsdato fra kalenderen.

Gi nytt tidspunkt til flere oppgaver samtidig:

 1. Trykk på Ctrl (Windows) eller Cmd (macOS) og deretter på hver oppgave for å velge / ikke velge oppgaven. For å velge flere oppgaver raskt, kan du holde nede Shift og klikke på den første og siste oppgaven.
 2. I linjen som dukker opp øverst, klikker du på Tidsplan og velger en ny forfallsdato for alle valgte oppgaver.

Gi nytt tidspunkt til en oppgave fra I dag eller De neste 7 dagene:

 1. Før pekeren over oppgaven du vil utsette, og klikk og hold på det grå håndtaket som dukker opp til venstre for oppgavenavnet.
 2. Dra og slipp oppgaver på en senere dato for å endre forfallsdatoen.

Gi nytt tidspunkt til én enkelt oppgave:

 1. Sveip fra høyre til venstre på oppgaven du vil utsette.
 2. I den neste visningen velger du en ny forfallsdato for oppgaven ved å klikke på en av datosnarveiene, eller ved å velge en ny forfallsdato fra kalenderen.

Gi nytt tidspunkt til flere oppgaver samtidig:

 1. Trykk på hver oppgave du vil utsette for å velge dem.
 2. Nederst trykker du på kalender-ikonet.
 3. I den neste visningen velger du en ny forfallsdato for oppgavene ved å klikke på en av datosnarveiene, eller ved å velge en ny forfallsdato fra kalenderen.

Gi nytt tidspunkt til én enkelt oppgave:

 1. Sveip fra høyre til venstre på oppgaven du vil utsette.
 2. I den neste visningen velger du en ny forfallsdato for oppgaven ved å klikke på en av datosnarveiene, eller ved å velge en ny forfallsdato fra kalenderen.

Gi nytt tidspunkt til flere oppgaver samtidig:

 1. Trykk på de tre prikkene øverst i en oppgaveliste.
 2. I rullegardinmenyen velger du Rediger flere elementer.
 3. Trykk på oppgavene du vil utsette.
 4. Nederst trykker du på kalender-ikonet.
 5. I den neste visningen velger du en ny forfallsdato for oppgavene ved å klikke på en av datosnarveiene, eller ved å velge en ny forfallsdato fra kalenderen.

Gi nytt tidspunkt til én enkelt oppgave:

 1. Før pekeren over en oppgave du vil gi nytt tidspunkt til, og klikk deretter på kalenderen til høyre for oppgavenavnet.
 2. Velg en ny forfallsdato for en oppgave ved å klikke på en av datosnarveiene, eller ved å velge en ny forfallsdato fra kalenderen.

Gi nytt tidspunkt til flere oppgaver samtidig:

 1. Trykk på Ctrl+m for å slå på flervalgsmodus, og klikk deretter på alle oppgavene du vil endre forfallsdato for.
 2. Klikk på kalender-ikonet øverst til høyre og velg en ny forfallsdato for alle valgte oppgaver.

Du kan også bruke smart planlegging til å endre forfallsdatoen for alle forfalte oppgaver samtidig, og i stedet sette realistiske forfallsdatoer for hver av dem.

 

Finn ut mer om forfallsdatoer og klokkeslett