Loading the new Help Center

Konfigurer proxyen for det gamle Outlook-tillegget

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

For å konfigurere proxyen for det gamle Outlook-tillegget, klikker du på den lille pilen nedenfor Todoists Opprett oppgave-knapp på Outlook-verktøylinjen.

1-outlook-old-todoist-setting.jpg

I konfigurasjonsvinduet som dukker opp vil du kunne velge enten:

  • Ingen proxy – hvis tilkoblingen din ikke tillater en proxy.
  • Innstillinger for systemproxy – for å bruke de vanlige innstillingene for Windows sin proxy.
  • Manuall konfigurasjon av proxy – for å legge inn proxyens adresse og port.

3-outlook-old-todoist-proxy.jpg