Redigere en oppgave

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Noen ganger trenger en oppgave en liten endring – enten det er en ny forfallsdato eller ny prioritet. Slik endrer du en oppgaves tittel, dato, prosjekt, prioritet og andre ting.

 1. Klikk på et oppgavenavn, og du får opp rediger oppgave-visningen, hvor du kan:
  • Endre oppgavenavnet, noe du gjør ved å skrive i oppgavenavn-feltet.
  • Planlegge oppgaven, ved å klikke på planlegg-boksen til høyre.
  • (I delte prosjekter) Tildele oppgaven til noen i et delt prosjekt ved å klikke på tildel-knappen, som er til høyre for oppgaven.
  • Flytte oppgaven til et annet prosjekt ved å klikke på prosjekt-ikonet, som du finner nede til høyre for oppgaven.
  • Tildele en etikett ved å klikke på etikett-ikonet, som du finner nede til høyre for oppgaven.
  • Velge en påminnelse ved å klikke på klokken, som du finner nede til høyre for oppgaven.
  • Velge prioritet ved å klikke på flagget, som du finner nede til høyre for oppgaven.
  • Gjøre oppgaven om til en underoppgave, overordnet oppgave eller seksjonsoverskrift ved å klikke på de tre prikkene, som du finner nede til høyre for oppgaven, og velge hvilket som helst av disse alternativene fra rullegardinmenyen.
  1. Trykk på en oppgave for å velge den.
  2. I menyen som dukker opp nederst på skjermen, trykker du på blyanten.
  3. Du vil se rediger oppgave-visningen, hvor du kan:
   • Endre oppgavenavnet, noe du gjør ved å skrive i oppgavenavn-feltet.
   • Flytt oppgaven til et annet prosjekt ved å trykke på Prosjekt under oppgavenavnet og velge det nye prosjektet.
   • (Valgfritt) Tildel oppgaven til noen i et delt prosjekt ved å trykke på Tildel til-knappen og velge personen du vil tildele oppgaven til.
   • Planlegge oppgaven ved å trykke på Forfallsdato og velge en (ny) dato.
   • Velg prioritet ved å trykke på Prioritet og velge prioritet.
   • Tildel en etikett ved å trykke på Etiketter og velge en etikett.
   • Gjør oppgaven om til en underoppgave ved å trykke på Overordnet og velge en overordnet oppgave.
   • Velg en påminnelse ved å trykke på Påminnelser.   1. Trykk på en oppgave for å velge den.
   2. I menyen som dukker opp under oppgaven, trykker du på blyanten.
   3. Du vil se rediger oppgave-visningen, hvor du kan:
    • Endre oppgavenavnet, noe du gjør ved å skrive i oppgavenavn-feltet.
    • Flytt oppgaven til et annet prosjekt ved å trykke på Prosjekt under oppgavenavnet og velge det nye prosjektet.
    • Planlegge oppgaven ved å trykke på Forfallsdato og velge den nye datoen.
    • Velg en påminnelse ved å trykke på Påminnelser.
    • (Valgfritt) Tildel oppgaven til noen ved å trykke på Tildel til-knappen og velge personen du vil tildele oppgaven til.
    • Velg prioritet ved å trykke på ett av de fire flaggene ved siden av Prioritet.
    • Tildel en etikett ved å trykke på Etiketter og velge en etikett.
    • Gjør denne oppgaven om til en underoppgave ved å trykke på Overordnet og velge en overordnet oppgave.
    Du kan raskt gjøre endringer på en oppgave ved å ganske enkelt benytte deg av Legg til raskt-snarveier etter oppgavenavnet. For eksempel kan du flytte oppgaven til #Jobb-prosjektet og sette forfallsdatoen til i dag, ved å skrive «#Jobb i dag» etter oppgavenavnet.