Filter for oppgaver etter forfallsdato

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Noen ganger vil du se oppgaver organisert etter når de har forfallsdato. Du gjør dette ved å søke etter oppgaver etter forfallsdato.

Skriv ganske enkelt inn en søkeforespørsel i søkefeltet øverst i Todoist. Hvis du for eksempel skriver 14 dager, vil du se alle oppgaver som forfaller de neste 14 dagene.

Du kan lagre disse søkene som filtre for enkel tilgang senere.

Her er noen andre hendige søkeforespørsler du kan bruke til å finne oppgaver etter forfallsdato:

Forespørsel

Hva den gjør

14 dager

Viser deg alle oppgaver som forfaller de neste 14 dagene

-5 dager

Viser deg alle oppgaver som forfalt de foregående 5 dagene

i morgen

Viser alle oppgaver som forfaller i morgen

opprettet etter: -30 dager

Oppgaver opprettet de siste 30 dagene

Ingen dato

Viser oppgaver som ikke har en forfallsdato

Forfaller før: 5 mai

Alle oppgaver som forfaller før 5. mai

Forfaller etter: 10 mars

Alle oppgaver som forfaller etter 10. mars

forfalt

Viser oppgaver som har forfalt

tilbakevendende

Viser oppgaver som er tilbakevendende

-7 dager & p1

Viser alle oppgaver fra de 7 siste dagene som har prioritet 1

Tirsdag & tildelt til:Mari

Viser alle oppgaver som forfaller på tirsdag og som er tildelt en person med «Mari» i navnet sitt

7 dager & !tildelt

Oppgaver som forfaller de neste 7 dagene som ikke er tildelt til noen

Ingen dato & #Jobb

Alle oppgaver uten en forfallsdato i «Jobb»-prosjektet

(i dag | forfalt) & Tildelt til:John

Viser alle oppgaver som enten forfaller i dag eller har forfalt, og som i tillegg er tildelt til en person med «Jon» i navnet sitt

7 dager & Tildelt til:Jon

Viser alle oppgaver som forfaller de neste 7 dagene og som er tildelt en person med «Jon» i navnet sitt