Loading the new Help Center

Hvordan formatere CSV-filen slik at den kan importeres inn i Todoist

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Noen ganger hender det kanskje at du holder oversikt over oppgaver i et annet program eller regneark, men du vil gjerne importere disse oppgavene inn i Todoist. Dette er heldigvis en ganske enkel sak. Eksporter oppgavene fra det andre programmet eller regnearket inn i en CSV-fil, og deretter importerer du dem inn i Todoist.

Når du importerer oppgaver ved hjelp av en CSV-fil, må du holde deg til et spesifikt format som Todoist kjenner igjen. Last ned denne malen for å være sikker på at du ikke støter på noen problemer når du importerer oppgavene dine.

Når du ser gjennom CSV-filen din, må du passe på at hver linje følger reglene nedenfor:

Kolonne Innhold Beskrivelse
TYPE task (oppgave), section (seksjon) eller note (merknad) (disse skiller mellom stor og liten bokstav, så de bør skrive med små bokstaver) Bruk task (oppgave) for å legge til en oppgave. Bruk section (seksjon) for å legge til en seksjon. Bruk note (merknad) hvis du legger til en kommentar til oppgaven i raden ovenfor.
CONTENT

navn på oppgaven, navn på seksjonen, eller innhold i merknaden

Skriv navnet til oppgaven hvis du legger til en oppgave.

(Når du oppretter en oppgave, kan du legge til etiketter ved å skrive @etikettnavn i tillegg til oppgavens navn.)

Skriv navnet på seksjonen hvis du legger til en seksjon.

Skriv innholdet i notatet hvis du legger til en kommentar.

DESCRIPTION

innholdet til oppgavebeskrivelsen

Skriv inn innholdet til oppgavebeskrivelsen, hvis du ønsker å legge til en beskrivelse.

PRIORITY

1, 2, 3 eller 4

Skriv 1 for å legge til p1 for oppgaven (høyeste prioritet).

Skriv 2 for å legge til p2 for oppgaven.

Skriv 3 for å legge til p3 for oppgaven.

Skriv 4 for å legge til p4 for oppgaven (laveste prioritet).

Hvis du lar denne cellen være tom, vil oppgaven automatisk få prioritet p1.

INDENT

1, 2, 3 eller 4

Bruk 1 og oppgaven vil ikke ha innrykk (noe som betyr at oppgaven er en overordnet oppgave).

Bruk 2 til å rykke inn oppgaven, så den blir en underoppgave.

Bruk 3 til å rykke inn oppgaven, så de blir en underoppgave under en underoppgave.

Og så videre.

Hvis du lar denne cellen være tom, vil oppgaven din ikke ha noe innrykk.

AUTHOR brukernavn (ID)

Legg til brukernavnet + bruker-ID i klammer til personen som opprettet oppgaven.

For eksempel: Evan (14781400).

Hvis du lar denne cellen være tom, vil automatisk ditt navn og din ID legges til.

RESPONSIBLE brukernavn (ID)

Legg til brukernavnet + bruker-ID i klammer til personen som du vil tildele denne oppgaven til.

For eksempel: Evan (14781400).

Hvis du lar denne cellen være tom, vil ikke oppgaven tildeles til noen.

DATE

forfallsdato og klokkesett eller tilbakevendende forfallsdato og klokkeslett

Legg til en forfallsdato og et klokkeslett hvis du vil planlegge oppgaven. Du kan også velge en tilbakevendende forfallsdato.

Hvis du lar denne cellen være tom, vil ikke oppgaven få noen forfallsdato.

DATE_LANG Språkkode

Legg til språkkoden for å velge forfallsdatoen (hvis noen). Disse er de offisielle Todoist-språkkodene:

da for dansk

de for tysk.

en for engelsk

es for spansk

fi for finsk

fr for fransk

it for italiensk

ja for japansk

ko for koreansk

nb for norsk

nl for nederlandsk

pl for polsk

pt_BR for brasiliansk portugisisk

ru for russisk

sv for svensk

zh_CN for forenklet kinesisk

TIMEZONE Tidssone

Legg til tidssonen du har på Todoist-kontoen din. (Du finner tidssonen din under Innstillinger > Generelt.)

For eksempel: US/Eastern

Hvis du lar denne cellen være tom, vil Todoist automatisk velge tidssonen din.

meta view_style=board

Importer malen i tavlevisning.

Vanlige spørsmål

Hvis jeg vil tilordne oppgaver til noen i CSV-filen min, hvordan finner jeg brukernavnet og bruker-ID-en til personen?

Du kan få denne informasjonen ved å eksportere et delt Todoist-prosjekt som brukeren i øyeblikket er en del av:

  1. Finn det delte Todoist-prosjektet som brukeren har blitt med i.
  2. Klikk på de web_three-dots.svgtre prikkene øverst til høyre.
  3. Velg Eksporter som mal.
  4. Velg Eksporter som fil.
  5. Åpne CSV-filen og finn brukernavnet og bruker-ID-en i RESPONSIBLE-cellen i raden til den tildelte oppgaven.

Hvorfor mangler noen av oppgavene mine når jeg bruker importeringen?

Sørg for at du dobbeltsjekker at alle celler har riktig innhold – hvis det er en feil i en celle, vil Todoist ignorere raden og gå videre til den neste.

Merk deg at innhold (som task, section og note) skrevet i TYPE-kolonnen skiller mellom stor og liten bokstav, så det bør skrives med små bokstaver.

Kan jeg angre en importering?

Det er ikke mulig å angre en importering, men du kan velge flere oppgaver og slette oppgaver som ble importert ved en feil.

Når jeg åpner malen i Excel, er all teksten slått sammen i kolonne A. Hvordan fikser jeg dette?

Du kan fikse dette ved å følge disse trinnene:

  1. Øverst i Excel klikker du på Data-fanen.
  2. Klikk på Tekst til kolonner.
  3. Velg Data med skilletegn og klikk på Neste.
  4. Velg Komma-boksen og fjern merkingen av alle andre bokser.
  5. Klikk på Ferdig

Prosjektet mitt er i tavlevisning, og jeg vil eksportere det som en CSV-fil. Hvis jeg senere importerer det igjen, vil det fortsatt ha tavlevisning?

Ja! Enten du eksporterer et prosjekt som en CSV-fil i listevisning eller i tavlevisning, vil det fortsatt ha den visningen når du importerer det.