Hvordan formatere CSV-filen slik at den kan importeres inn i Todoist

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Noen ganger hender det kanskje at du holder oversikt over oppgaver i et annet program eller regneark, men du vil gjerne importere disse oppgavene inn i Todoist. Dette er heldigvis en ganske enkel sak. Eksporter oppgavene fra det andre programmet eller regnearket inn i en CSV-fil, og deretter importerer du dem inn i Todoist.

Når du importerer oppgaver ved hjelp av en CSV-fil, må du holde deg til et spesifikt format som Todoist kjenner igjen. Last ned denne malen for å være sikker på at du ikke støter på noen problemer når du importerer oppgavene dine.

Når du ser gjennom CSV-filen din, må du passe på at hver linje følger reglene nedenfor:Kolonne

Innhold

Beskrivelse

TYPE

task eller note

Bruk task for å legge til en oppgave.

Bruk note hvis du legger til en kommentar til oppgaven i raden ovenfor.

CONTENT

navn på oppgave eller innhold i notatet ditt

Skriv navnet på oppgaven hvis du legger til en oppgave.

Skriv innholdet i notatet hvis du legger til en kommentar.

Når du oppretter en oppgave, kan du legge til etiketter ved å skrive @etikettnavn i tillegg til oppgavens navn.

PRIORITY

1, 2, 3 eller 4

Skriv 1 for å legge til p1 til oppgaven (høyeste prioritet).

Skriv 2 for å legge til p2 til oppgaven.

Skriv 3 for å legge til p3 til oppgaven.

Skriv 4 for å legge til p4 til oppgaven (laveste prioritet).

Hvis du lar denne cellen være tom, vil oppgaven din automatisk få prioritet p1.

INDENT

1, 2, 3, 4 eller 5

Bruk 1 og oppgaven vil ikke ha innrykk (noe som betyr at oppgaven er en overordnet oppgave).

Bruk 2 til å rykke inn oppgaven, så den blir en underoppgave.

Bruk 3 til å rykke inn oppgaven, så de blir en underoppgave under en underoppgave.

Og så videre.

Hvis du lar denne cellen være tom, vil oppgaven din ikke ha noe innrykk.

AUTHOR

brukernavn (ID)

Legg til brukernavnet + bruker-ID i klammer til personen som opprettet oppgaven.

For eksempel: Evan (14781400).

Hvis du lar denne cellen være tom, vil automatisk ditt navn og din ID legges til.

RESPONSIBLE

brukernavn (ID)

Legg til brukernavnet + bruker-ID i klammer til personen som du vil tildele denne oppgaven til.

For eksempel: Evan (14781400).

Hvis du lar denne cellen være tom, vil ikke oppgaven tildeles til noen.

DATE

forfallsdato og klokkesett eller tilbakevendende forfallsdato og klokkeslett

legg til en forfallsdato og et klokkeslett hvis du vil planlegge oppgaven. Du kan også velge en tilbakevendende forfallsdato.

Hvis du lar denne cellen være tom, vil ikke oppgaven få noen forfallsdato.

DATE_LANG

Språkkode

Legg til språkkoden for den valgte forfallsdatoen (hvis noen). Disse er de offisielle Todoist-språkkodene:

da for dansk

de for tysk.

en for engelsk

es for spansk

fi for finsk

fr for fransk

it for italiensk

ja for japansk

ko for koreansk

nb for norsk

nl for nederlandsk

pl for polsk

pt_BR for brasiliansk portugisisk

ru for russisk

sv for svensk

zh_CN for forenklet kinesisk

TIMEZONE

Tidssone

Legg til tidssonen du har på Todoist-kontoen din. (Du finner tidssonen din under Innstillinger > Generelt.)

For eksempel: US/Eastern

Hvis du lar denne cellen være tom, vil Todoist automatisk velge tidssonen din.

Vanlige spørsmål

Spørsmål: Hvis jeg vil tilordne oppgaver til noen i CSV-filen min, hvordan finner jeg brukernavnet og bruker-ID-en til personen?

Svar: Du kan få denne informasjonen ved å eksportere et delt Todoist-prosjekt som brukeren i øyeblikket er en del av:

  1. Finn det delte Todoist-prosjektet som brukeren har blitt med i.
  2. Eksporter prosjektet som en mal og velg Eksporter som fil.
  3. Åpne CSV-filen og finn brukernavnet og bruker-ID-en i RESPONSIBLE-cellen i raden til den tildelte oppgaven.

Spørsmål: Hvorfor mangler noen av oppgavene mine når jeg bruker importeringen?

Svar: Sørg for at du dobbeltsjekker at alle celler har riktig innhold – hvis det er en feil i en celle, vil Todoist ignorere raden og gå videre til den neste.

Spørsmål: Kan jeg angre en importering?

Svar: Det er ikke mulig å angre en importering, men du kan velge flere oppgaver og slette den samtidig, noe som gjør det raskere å slette oppgaver som ble importert ved en feil.