Loading the new Help Center

Introduksjon til: Seksjoner

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Det er alltid enklere å håndtere et stort prosjekt når du splitter det opp i deler som er enklere å håndtere, noe du kan gjøre med Todoists seksjoner.

ios_section.png

Legg til seksjoner

Organiser prosjektene dine med seksjoner for å gruppere oppgavene dine sammen og få en bedre oversikt over hva som må gjøres. Legg til seksjoner i prosjektet ditt, dra de relevante oppgavene til seksjonen der de hører til, og du vil se at det er mye enklere å oppnå fremdrift (i stedet for å bli overveldet av én enkelt lang liste).

Rediger seksjoner

Enten du må endre navnet på seksjonene dine, endre rekkefølge på dem, eller flytte dem til et nytt prosjekt, kan du redigere seksjoner når som helst, etter hvert som prosjektet går fremover.

Kopier seksjoner

Du kan kopiere en seksjon, og alle dens oppgaver, ved å klikke på de tre prikkene til høyre for seksjonens navn og velge Kopier seksjon.

Arkiver eller slett seksjoner

Det er bare å arkivere eller slette seksjoner hvis du ikke lenger trenger dem. Arkiver en seksjon for å få den til å forsvinne fra prosjektvisningen din, samtidig som du fortsatt kan gå tilbake til den og dens fullførte oppgaver senere. Slett en seksjon permanent hvis du ikke trenger å gå tilbake til den og dens oppgaver på et senere tidspunkt.

Flytt oppgaver mellom seksjoner

Du kan dra og slippe oppgaver mellom seksjoner når sortering er aktivert i visningen din. Mens hvis du grupperer oppgaver i en visning, vil du ikke kunne flytte dem mellom grupper.