Loading the new Help Center

Introduksjon til seksjoner

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Det er alltid lettere å håndtere et stort prosjekt når du deler det opp i deler som er enklere å håndtere, noe du kan gjøre med Todoists seksjoner.

ios_section.png

Organiser prosjektene dine med seksjoner for å gruppere oppgavene dine sammen og få en bedre oversikt over hva som må gjøres. Legg til seksjoner i prosjektet ditt, dra de relevante oppgavene til seksjonen der de hører til, og du vil se at det er mye enklere å oppnå fremdrift (i stedet for å bli overveldet av én enkelt lang liste).

Legg til en seksjon for prosjektet ditt

 1. Øverst til høyre for et prosjekt klikker du på de tre prikkene.
 2. Velg Legg til seksjon.
 3. Skriv inn navnet til seksjonen din og klikk på Legg til seksjon.
Opprett en seksjon direkte over eller under en eksisterende seksjon, ved å føre pekeren inn mellom seksjonene og klikke på Legg til seksjon-linjen som dukker opp.
  1. Øverst til høyre for et prosjekt trykker du på de tre prikkene.
  2. Velg Legg til seksjon.
  3. Skriv inn navnet til seksjonen din og trykk på send inn-ikonet.
Hvis du bruker en Android-enhet, kan du også bruke den dynamiske Legg til-knappen for å legge til en ny seksjon i prosjektet ditt.
  1. Øverst til høyre for et prosjekt trykker du på de tre prikkene.
  2. Velg Legg til seksjon.
  3. Skriv inn navnet til seksjonen din og trykk på send inn-ikonet.
Hvis du bruker en iOS-enhet, kan du også bruke den dynamiske Legg til-knappen for å legge til en ny seksjon i prosjektet ditt.
Når du legger til en seksjon, kan du ikke bruke / " ( ) | & , i seksjonsnavnet. De eneste spesialtegnene du kan bruke i seksjonsnavnet, er . _ og -.

Legge oppgaver til i en seksjon

Hold prosjektene dine organiserte ved å legge til oppgaver i seksjonene dine.

Legge en ny oppgave til i en seksjon

Det er fire måter du kan benytte for å legge til en ny oppgave i en seksjon:

 • Opprett oppgaven hvor som helst i prosjektet, og dra og slipp oppgaven under seksjonen (sørg for at seksjonen er utvidet før du drar oppgaven).
 • Utvid seksjonen du ønsker å legge til den nye oppgaven i, og klikk deretter på Legg til oppgave-alternativet.
 • Hvis du allerede er i prosjektet som har seksjonen du vil legge oppgaven til under, skriver du / etterfulgt av navnet til seksjonen (for eksempel /Møter). Hvis du ikke er i prosjektet med seksjonen du vil legge til oppgave i, kan du skrive # etterfulgt av prosjektet navn, og deretter / etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel #Jobb /Møter).
 • Klikk på oppgaven for å åpne oppgavevisningen, og bruk deretter enten prosjektikonet eller skriv /SeksjonensNavn direkte etter oppgavenavnet, for å legge til oppgaven i en seksjon.

Legge en eksisterende oppgave til i en seksjon

Det er to måter du kan benytte for å legge til en eksisterende oppgave i en seksjon:

 1. Dra og slipp oppgaven inn i den utvidede seksjonen.
 2. Klikk på oppgaven for å åpne oppgavevisningen, og bruk deretter enten prosjektikonet eller skriv /SeksjonensNavn direkte etter oppgavenavnet, for å legge til oppgaven i en seksjon.
Det er ikke mulig å dra og slippe oppgaver i lukkede seksjoner. Vi vil imidlertid støtte dette i en fremtidig oppdatering.

Hvis oppgaven ikke er i samme prosjekt som seksjonen:

 1. Klikk på oppgaven for å åpne oppgavevisningen.
 2. Klikk på prosjekter-ikonet for å velge et nytt prosjekt og en seksjon.
 3. Alternativt kan du også tildele et nytt prosjekt og en ny seksjon ved å redigere oppgavenavnet og skrive # etterfulgt av prosjektet navn, og deretter / etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel #Jobb /Møter).
Flytt flere oppgaver til en seksjon ved å bruke flervalg.

Legge en ny oppgave til i en seksjon

I tavlevisning:

 1. Trykk på + Legg til oppgave.
 2. Skriv inn navnet til oppgave og legg til eventuell informasjon.
 3. Trykk på send-ikonet for å opprette oppgaven din.
 4. Alternativt, når du oppretter oppgaven, kan du spesifisere en seksjon ved å skrive / etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel /Møter). Hvis du ikke er i prosjektet som seksjonen tilhører, må du kanskje skrive # etterfulgt av prosjektets navn, før du legger til seksjonen (for eksempel #Jobb /Møter).

I listevisning:

 1. Dra og slipp den dynamiske Legg til-knappen til posisjonen der du vil opprette den nye oppgaven din.
 2. Skriv inn oppgavens navn og legg til eventuell informasjon.
 3. Trykk på send-ikonet for å opprette oppgaven din.

Legge en eksisterende oppgave til i en seksjon

 1. Trykk på oppgaven for å åpne oppgavevisningen.
 2. Etter oppgavenavnet skriver du /etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel /Møter). Hvis du også vil flytte oppgaven til et annet prosjekt, kan du skrive # etterfulgt av prosjektets navn, for deretter å legge til seksjonen (for eksempel #Jobb /Møter).
 3. Trykk på send-ikonet for å lagre oppgaven din.
 4. Alternativt, hvis oppgaven allerede er i prosjektet som har seksjonen du vil legge til oppgaven i, kan du trykke på oppgaven og dra og slippe den inn i seksjonen.

Legge en ny oppgave til i en seksjon

I tavlevisning:

 1. Trykk på + Legg til oppgave.
 2. Skriv inn navnet til oppgave og legg til eventuell informasjon.
 3. Trykk på send-ikonet for å opprette oppgaven din.
 4. Alternativt, når du oppretter oppgaven, kan du spesifisere en seksjon ved å skrive / etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel /Møter). Hvis du ikke er i prosjektet som seksjonen tilhører, må du kanskje skrive # etterfulgt av prosjektets navn, før du legger til seksjonen (for eksempel #Jobb /Møter).

I listevisning:

 1. Dra og slipp den dynamiske Legg til-knappen til posisjonen der du vil opprette den nye oppgaven din.
 2. Skriv inn oppgavens navn og legg til eventuell informasjon.
 3. Trykk på send-ikonet for å opprette oppgaven din.

Legge en eksisterende oppgave til i en seksjon

 1. Trykk på oppgaven for å åpne oppgavevisningen.
 2. Trykk på oppgavenavnet.
 3. Etter oppgavenavnet skriver du / etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel /Møter). Hvis du også vil flytte oppgaven til et annet prosjekt, kan du skrive # etterfulgt av prosjektets navn, for deretter å legge til seksjonen (for eksempel #Jobb /Møter).
 4. Trykk på Lagre.
 5. Alternativt, hvis oppgaven allerede er i prosjektet som har seksjonen du vil legge til oppgaven i, kan du trykke på oppgaven og dra og slippe den inn i seksjonen.

Flytt oppgaver mellom seksjoner

Du kan dra og slippe oppgaver mellom seksjoner når sortering er aktivert i visningen din. Mens hvis du grupperer oppgaver i en visning, vil du ikke kunne flytte dem mellom grupper.

Endre navn på en seksjon

Hvis du bruker Todoist på en datamaskin, eller i en nettleser på en mobil enhet, kan du raskt og enkelt endre navnet til en seksjon ved å åpne prosjektet der seksjonen hører til og klikke på seksjonens navn.
 1. Klikk på navnet til seksjonen.
 2. Skriv inn det nye navnet til seksjonen.
 3. Klikk på Lagre.
 1. Klikk på navnet til seksjonen.
 2. Skriv inn det nye navnet til seksjonen.
 3. Klikk på Lagre.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Endre navn på seksjon.
 3. Skriv inn det nye navnet til seksjonen.
 4. Trykk på send-ikonet for å lagre endringene.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Endre navn på seksjon.
 3. Skriv inn det nye navnet til seksjonen.
 4. Trykk på send-ikonet for å lagre endringene.

Flytt en seksjon

Ønsker du å se seksjonen din plassert et annet sted i prosjektet ditt? Da er det bare å omorganisere den:

Flytt en seksjon innenfor det samme prosjektet

Dra ganske enkelt seksjonen til dens nye posisjon, og slipp.

 1. Trykk lenge på en seksjon.
 2. I listevisning drar du den til den nye posisjonen og slipper. I tavlevisning flytter du på seksjonene som du ønsker.
 1. Trykk lenge på en seksjon.
 2. Dra den til dens nye posisjon, og slipp.

Dette er kun tilgjengelig i listevisning.

Flytt en seksjon til et annet prosjekt

La du til en seksjon i feil prosjekt, eller trenger du bare å endre plassering? Bare flytt den:

 1. Til høyre for en seksjon klikker du på de tre prikkene.
 2. Velg Flytt seksjon.
 3. Klikk på prosjektet du vil flytte seksjonen din til.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Flytt seksjon.
 3. Trykk på et prosjekt for å flytte seksjonen din til det.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Flytt til.
 3. Trykk på et prosjekt for å flytte seksjonen din til det.

Kopier seksjoner

Du kan kopiere en seksjon, og alle dens oppgaver, ved å klikke på de tre prikkene til høyre for seksjonens navn og velge Kopier seksjon.

Arkiver eller slett seksjoner

Det er bare å arkivere eller slette seksjoner hvis du ikke lenger trenger dem. Arkiver en seksjon for å få den til å forsvinne fra prosjektvisningen din, samtidig som du fortsatt kan gå tilbake til den og dens fullførte oppgaver senere. Slett en seksjon permanent hvis du ikke trenger å gå tilbake til den og dens oppgaver på et senere tidspunkt.

Når du har fullført alle oppgavene i en seksjon, kan du arkivere den for å få den ut av veien. Du kan også slette en seksjon når du måtte ønske det.

Arkiver en seksjon

Arkiver seksjonen din sammen med alle dens oppgaver, slik at du har muligheten til å se den eller hente den tilbake senere.

 1. Til høyre for en seksjon klikker du på de tre prikkene.
 2. Velg Arkiver seksjon.
 3. Klikk på Arkiver for å bekrefte.
For å vise eller hente tilbake en seksjon fra arkivet klikker du på de tre prikkene øverst til høyre for prosjektet og velger Vis fullførte oppgaver fra menyen. De arkiverte seksjonene vil vises i grått, og arkiverte oppgaver vises som fullført. For å hente tilbake en seksjon fra arkivet, klikker du på de tre prikkene til høyre for den og velger Hent tilbake seksjon fra arkiv.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Arkiver seksjon.
 3. Trykk på Arkiver for å bekrefte.
For å vise eller hente tilbake en seksjon fra arkivet trykker du på de tre prikkene øverst til høyre for prosjektet og velger Vis fullførte oppgaver fra menyen. De arkiverte seksjonene vil vises i grått, og arkiverte oppgaver vises som fullført. For å hente tilbake en seksjon fra arkivet, trykker du på de tre prikkene til høyre for den og velger Hent tilbake seksjon fra arkiv.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Arkiver seksjon.
 3. Trykk på Arkiver for å bekrefte.
For å vise arkiverte seksjoner trykker du på de tre prikkene øverst til høyre for prosjektet og velger Vis fullførte oppgaver fra menyen. De arkiverte seksjonene vil vises i grått, og arkiverte oppgaver vises som fullført. For å hente tilbake en seksjon fra arkivet, trykker du på de tre prikkene til høyre for den og velger Hent tilbake seksjon fra arkiv.

Slett en seksjon

Har du opprettet en seksjon du ikke trenger? Da er det bare å slette den.

Det å slette en seksjon vil også slette alle dens aktive og fullførte oppgaver.
 1. Til høyre for en seksjon klikker du på de tre prikkene.
 2. Velg Slett seksjon.
 3. Klikk på Slett for å bekrefte.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Slett seksjon.
 3. Trykk på Slett for å bekrefte.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Slett seksjon.
 3. Trykk på Slett for å bekrefte.

Vanlige spørsmål

Hva er grensen for antall seksjoner per prosjekt?

Du kan opprette opptil 20 seksjoner per prosjekt.

Hva skjer når jeg flytter seksjonen min til et annet prosjekt?

Når du flytter en seksjon til et annet prosjekt, vil alle oppgavene i seksjonen flyttes sammen med seksjonen.

Kan jeg legge til etiketter, forfallstidspunkter eller kommentarer i seksjonene mine?

Nei, disse tingene kan kun legges til i oppgaver.

Kan jeg tildele en seksjon til en annen bruker?

Nei, seksjoner kan ikke tildeles til andre brukere.

Kan jeg se fullførte oppgaver i en seksjon?

Absolutt. Når du ser på dine fullførte oppgaver, kan du se hvilke oppgaver som har blitt fullført i en seksjon.

Vil en oppgave jeg endrer til ikke fullført forbli i seksjonen?

Ja, oppgaver vil alltid forbli i seksjonen de ble fullført i. Den eneste måten å flytte en oppgave til en annen seksjon på, er å endre den til ikke fullført først, og deretter flytte den.

Kan jeg fullføre en seksjon?

Nei, du kan kun arkivere en seksjon. For å motta Karma for aktive oppgaver i seksjonen må du huske å fullføre oppgavene først.

Jeg slettet en seksjon og alle dens oppgaver ved et uhell. Hvordan gjenoppretter jeg dem?

Den eneste måten du kan gjenopprette en slettet seksjon på, er ved å importere en sikkerhetskopi.

Dataene dine vil automatisk sikkerhetskopieres hver dag du gjør endringer i Todoist så fort du har et aktivt Pro- eller Business-abonnement. Sikkerhetskopier opprettes automatisk daglig for de siste 21 dagene.

Kan jeg slette seksjonen min uten at dens aktive oppgaver slettes sammen med den?

Nei, hvis du vil slette en seksjon, men beholde dens oppgaver, må du flytte dem ut av seksjonen. En rask måte å gjøre dette på, er med flervalg av oppgavene. Deretter velger du hvilken seksjon eller hvilket prosjekt du vil flytte dem til.

Kan jeg arkivere individuelle oppgaver?

Nei, du kan kun arkivere seksjoner og prosjekter. Du kan i stedet enten fullføre eller slette individuelle oppgaver.