Loading the new Help Center

Introduksjon til seksjoner

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Det er alltid lettere å håndtere et stort prosjekt når du deler det opp i deler som er enklere å håndtere, noe du kan gjøre med seksjoner.

Organiser prosjektene dine med seksjoner for å gruppere oppgavene dine sammen. Dette gir en bedre oversikt over hva som må gjøres.

Legg til seksjoner i prosjektet ditt, dra de relevante oppgavene til seksjonen der de hører til, og du vil se at det er mye enklere å oppnå fremdrift (i stedet for å bli overveldet av én enkelt lang liste).

Legg til en seksjon for et prosjekt

 1. Øverst til høyre for et prosjekt klikker du på de tre prikkene.
 2. Velg Legg til seksjon.
 3. Skriv inn navnet til seksjonen din og klikk på Legg til seksjon.
Opprett en seksjon direkte over eller under en eksisterende seksjon, ved å føre pekeren inn mellom seksjonene og klikke på Legg til seksjon-linjen som dukker opp.

sections-help-center.png

  1. Øverst til høyre for et prosjekt trykker du på de tre prikkene.
  2. Velg Legg til seksjon.
  3. Skriv inn navnet til seksjonen din og trykk på send inn-ikonet.
I prosjekter der du bruker listevisningen, kan du bruke den dynamiske Legg til-knappen for å legge til en ny seksjon.
  1. Øverst til høyre for et prosjekt trykker du på de tre prikkene.
  2. Velg Legg til seksjon.
  3. Skriv inn navnet til seksjonen din og trykk på send inn-ikonet.
I prosjekter der du bruker listevisningen, kan du bruke den dynamiske Legg til-knappen for å legge til en ny seksjon.

Legge oppgaver til i en seksjon

Hold prosjektene dine organiserte ved å legge til oppgaver i seksjonene dine.

Legge en ny oppgave til i en seksjon

Det er fire måter du kan benytte for å legge til en ny oppgave i en seksjon:

 • Opprett oppgaven hvor som helst i prosjektet, og dra oppgaven under seksjonen (sørg for at seksjonen er utvidet før du drar oppgaven).
 • Utvid seksjonen du ønsker å legge til den nye oppgaven i, og klikk deretter på Legg til oppgave-alternativet.
 • Hvis du allerede er i prosjektet som har seksjonen du vil legge oppgaven til, skriver du / etterfulgt av navnet til seksjonen (for eksempel /Møter). Hvis du ikke er i prosjektet med seksjonen du vil legge til oppgave i, kan du skrive # etterfulgt av prosjektet navn, og deretter / etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel #Jobb /Møter).
 • Klikk på oppgaven for å åpne oppgavevisningen, og bruk deretter enten prosjektikonet eller skriv /SeksjonensNavn direkte etter oppgavenavnet for å legge til oppgaven i en seksjon.

Legge en eksisterende oppgave til i en seksjon

Det er to måter du kan benytte for å legge til en eksisterende oppgave i en seksjon:

 1. Utvid seksjonen du ønsker å legge til den nye oppgaven i, hvis nødvendig.
 2. Dra oppgaven inn i seksjonen.
 3. Klikk på oppgaven for å åpne oppgavevisningen.
 4. Bruk prosjekter-ikoner eller skriv /Seksjonsnavn direkte etter oppgavenavnet.

Hvis oppgaven ikke er i samme prosjekt som seksjonen:

 1. Klikk på oppgaven for å åpne oppgavevisningen.
 2. Klikk på prosjekter-ikonet for å velge et nytt prosjekt og en seksjon.
I oppgavenavnet skriver du # etterfulgt av navnet til prosjektet. Deretter / etterfulgt av navnet til seksjonen (f.eks. #Jobb /Møter). Dette lar deg raskt tildele oppgaven til et nytt prosjekt og en ny seksjon. Hvis du trenger å flytte flere oppgaver til en seksjon, bruker du flervalg.

Legge en ny oppgave til i en seksjon

I tavlevisning:

 1. Trykk på + Legg til oppgave under din foretrukne seksjon.
 2. Skriv inn navnet til oppgave og legg til eventuell informasjon.
 3. Trykk på send-ikonet for å opprette oppgaven din.

I listevisning:

 1. Dra den dynamiske Legg til-knappen til posisjonen der du vil opprette den nye oppgaven din.
 2. Skriv inn oppgavens navn og legg til eventuell informasjon.
 3. Trykk på send-ikonet for å opprette oppgaven din.
Når du redigerer oppgavenavnet, skriver du / etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel /Møter). Dette angir seksjonen du ønsker at oppgaven skal legges til i. Hvis du ikke er i prosjektet seksjonen hører til i, skriver du # etterfulgt av prosjektets navn for deretter å legge til seksjonen (for eksempel #Jobb /Møter).

Legge en eksisterende oppgave til i en seksjon

 1. Trykk på oppgaven for å åpne oppgavevisningen.
 2. Trykk på oppgavenavnet.
 3. Skriv / etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel /Møter ) etter oppgavenavnet. Hvis du vil flytte oppgaven til et annet prosjekt, skriver du # etterfulgt av prosjektets navn for deretter å legge til seksjonen (for eksempel #Jobb /Møter).
 4. Trykk på Lagre.

Hvis oppgaven allerede er i prosjektet som har seksjonen du vil legge til oppgaven i, trykker du lenge på oppgaven og drar den til seksjonen.

Legge en ny oppgave til i en seksjon

I tavlevisning:

 1. Trykk på + Legg til oppgave under din foretrukne seksjon.
 2. Skriv inn navnet til oppgave og legg til eventuell informasjon.
 3. Trykk på send-ikonet for å opprette oppgaven din.

I listevisning:

 1. Dra den dynamiske Legg til-knappen til posisjonen der du vil opprette den nye oppgaven din.
 2. Skriv inn oppgavens navn og legg til eventuell informasjon.
 3. Trykk på send-ikonet for å opprette oppgaven din.
Når du redigerer oppgavenavnet, skriver du / etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel /Møter). Dette angir seksjonen du ønsker at oppgaven skal legges til i. Hvis du ikke er i prosjektet seksjonen hører til i, skriver du # etterfulgt av prosjektets navn for deretter å legge til seksjonen (for eksempel #Jobb /Møter).

Legge en eksisterende oppgave til i en seksjon

 1. Trykk på oppgaven for å åpne oppgavevisningen.
 2. Skriv / etterfulgt av seksjonens navn (for eksempel /Møter ) etter oppgavenavnet. Hvis du vil flytte oppgaven til et annet prosjekt, skriver du # etterfulgt av prosjektets navn for deretter å legge til seksjonen (for eksempel #Jobb /Møter).
 3. Trykk på send-ikonet for å lagre oppgaven din.

Hvis oppgaven allerede er i prosjektet som har seksjonen du vil legge til oppgaven i, trykker du lenge på oppgaven og drar den til seksjonen.

Endre navn på en seksjon

Hvis du bruker Todoist på en datamaskin, eller i en nettleser på en mobil enhet, kan du raskt og enkelt endre navnet til en seksjon ved å åpne prosjektet der seksjonen hører til og klikke på seksjonens navn.
 1. Klikk på navnet til seksjonen.
 2. Skriv inn det nye navnet til seksjonen.
 3. Klikk på Lagre.
 1. Klikk på navnet til seksjonen.
 2. Skriv inn det nye navnet til seksjonen.
 3. Klikk på Lagre.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Endre navn på seksjon.
 3. Skriv inn det nye navnet til seksjonen.
 4. Trykk på send-ikonet for å lagre endringene.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Endre navn på seksjon.
 3. Skriv inn det nye navnet til seksjonen.
 4. Trykk på send-ikonet for å lagre endringene.

Flytt en seksjon

Ønsker du å se seksjonen din plassert et annet sted i prosjektet ditt? Da er det bare å omorganisere den:

Flytt en seksjon innenfor det samme prosjektet

Dra ganske enkelt seksjonen til dens nye posisjon og slipp.

 1. Trykk lenge på en seksjon.
 2. Dra den til dens nye posisjon og slipp.

Dette er kun tilgjengelig i listevisning.

 1. Trykk lenge på en seksjon.
 2. I listevisning drar du den til den nye posisjonen og slipper. I tavlevisning flytter du på seksjonene som du ønsker.

Flytt en seksjon til et annet prosjekt

La du til en seksjon i feil prosjekt, eller trenger du bare å endre plassering? Bare flytt den!

Hvis seksjonen din er i et teamprosjekt, kan du bare flytte den til et annet prosjekt i det samme teamet.
 1. Til høyre for en seksjon klikker du på de tre prikkene.
 2. Velg Flytt seksjon.
 3. Klikk på prosjektet du vil flytte seksjonen din til.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Flytt til.
 3. Trykk på et prosjekt for å flytte seksjonen din til det.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Flytt seksjon.
 3. Trykk på et prosjekt for å flytte seksjonen din til det.

Når du flytter en seksjon til et annet prosjekt, vil alle oppgavene i seksjonen flyttes til det prosjektet.

Kopier en seksjon

Kopier en seksjon, og alle dens oppgaver, ved å klikke på de tre prikkene til høyre for seksjonens navn og velge Kopier seksjon.

Arkiver en seksjon

Arkiver en seksjon i prosjektet når som helst. Oppgaver som befinner seg i en arkivert seksjon merkes som fullført.

 1. Til høyre for en seksjon klikker du på de tre prikkene.
 2. Velg Arkiver seksjon.
 3. Klikk på Arkiver for å bekrefte.

For å se den arkiverte seksjonen klikker du på Vis øverst til høyre for prosjektet og slår på Fullførte oppgaver. Arkiverte seksjoner vil være grå, og oppgavene i disse seksjonene vises som fullført.

For å gjenopprette en arkivert seksjon klikker du på de tre prikkene til høyre og velger Hent seksjon tilbake fra arkiv. Oppgavene i seksjonen vil forbli fullført.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Arkiver seksjon.
 3. Trykk på Arkiver for å bekrefte.

For å se den arkiverte seksjonen trykker du på de tre prikkene øverst til høyre for prosjektet, og deretter trykker du på Vis fullførte oppgaver. Arkiverte seksjoner vil være grå, og oppgavene i disse seksjonene vises som fullført.

For å gjenopprette en arkivert seksjon trykker du på de tre prikkene til høyre og velger Hent seksjon tilbake fra arkiv. Oppgavene i seksjonen vil forbli fullført.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Arkiver seksjon.
 3. Trykk på Arkiver for å bekrefte.

For å se den arkiverte seksjonen trykker du på Vis øverst til høyre for prosjektet, og deretter trykker du på Vis fullførte oppgaver. Arkiverte seksjoner vil være grå, og oppgavene i disse seksjonene vises som fullført.

For å gjenopprette en arkivert seksjon trykker du på de tre prikkene og velger Hent seksjon tilbake fra arkiv. Oppgavene i seksjonen vil forbli fullført.

Slett en seksjon

Slett en seksjon for godt hvis du ikke trenger å se den og dens oppgaver senere.

Når du sletter en seksjon, vil dette slette alle dens aktive og fullført oppgaver. For å gjenopprette en slettet seksjon må du importere en sikkerhetskopi.

For å slette en seksjon, men beholde oppgavene, velger du oppgavene og trykker på Flytt til …-ikonet. Dette lar deg flytte dem til en seksjon eller et annet prosjekt.

 1. Til høyre for en seksjon klikker du på de tre prikkene.
 2. Velg Slett seksjon.
 3. Klikk på Slett for å bekrefte.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Slett seksjon.
 3. Trykk på Slett for å bekrefte.
 1. Til høyre for en seksjon trykker du på de tre prikkene.
 2. Velg Slett seksjon.
 3. Trykk på Slett for å bekrefte.

Vanlige spørsmål

Hva er grensen for antall seksjoner per prosjekt?

Du kan opprette opptil 20 seksjoner per prosjekt.

Kan jeg legge til etiketter, forfallstidspunkter eller kommentarer i seksjonene mine?

Nei, disse tingene kan kun legges til i oppgaver.

Kan jeg tildele en seksjon til en bruker?

Nei, seksjoner kan ikke tildeles til brukere.

Kan jeg fullføre en seksjon?

Nei, du kan kun arkivere en seksjon. For å motta Karma for aktive oppgaver i seksjonen må du huske å fullføre oppgavene først.

Kan jeg arkivere individuelle oppgaver?

Nei, du kan kun arkivere seksjoner og prosjekter. Du kan i stedet enten fullføre eller slette individuelle oppgaver.

Kan jeg arkivere seksjonen min uten å automatisk arkivere og fullføre de aktive oppgavene mine?

Nei, hvis du vil arkivere en seksjon, men beholde dens aktive oppgaver, må du flytte dem ut av seksjonen. En rask måte å gjøre dette på, er med flervalg av oppgavene. Deretter velger du hvilken seksjon eller hvilket prosjekt du vil flytte dem til.

Kan jeg bruke spesialtegn når jeg oppretter en seksjon?

Ja, spesialtegn, som # " ( ) | & , _ - og !, er støttet.