Loading the new Help Center

Bruke tavlelayouten i Todoist

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Tavler er en kraftig måte å organisere og visualisere Todoist-prosjekter på.

Fra ukentlige måltidsplaner til femårige forretningsstrategier gir tavlene deg et fugleperspektiv på fremgangen din og hjelper deg med å få jobben gjort.

Med tavlelayouten kan du:

 • Legg til og omorganiser seksjoner.
 • Bruk seksjoner for å representere faser av prosjektet.
 • Dra oppgaver til relevante seksjoner.
 • Vise fullførte oppgaver.

board-view-today.png

I prosjektet vises oppgaver som kort. Hver seksjon vises som en kolonne. Oppgaver som ikke tilhører noen seksjon, vises i standardkolonnen «Ingen seksjon».

Når tavlelayout slås på, synkroniseres denne layouten på tvers av enheter:

Todoist for iOS Todoist for Android
iOS___Device_Full.png Android___Device_Full.png

Velg tavlelayouten

Når du oppretter et nytt prosjekt, velger du Tavle i Visning-seksjonen.

For å slå på tavlelayouten for et eksisterende prosjekt eller en eksisterende visning:

 1. Åpne I dag, Kommende eller et prosjekt, en etikett eller et filter fra sidestolpen.
 2. Klikk på visning-ikonet øverst til høyre.
 3. Velg Tavle.
Bruk snarveien Shift + V til å bytte mellom listelayout og kalenderlayout.

Når du oppretter eller redigerer et prosjekt, velger du Tavle i Visning-menyen for å slå på tavlelayouten.

Hvis du slår på tavlelayouten for et eksisterende prosjekt eller en visning:

 1. Åpne I dag eller et prosjekt, en etikett eller et filter.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
 3. Trykk på Visning.
 4. Velg Tavle.
 5. Trykk på Ferdig.
Tavler er i øyeblikket ikke tilgjengelig i Kommende-visningen på iOS.

Når du oppretter eller redigerer et prosjekt, kan du slå på tavlevisningen umiddelbart ved å velge Tavle under Visning-alternativet.

Hvis du slår på tavlelayouten for et eksisterende prosjekt eller en visning:

 1. Åpne I dag eller et prosjekt, en etikett eller et filter.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
 3. Trykk på Visning.
 4. Velg Tavle.
 5. Trykk på Lagre.
Tavler er i øyeblikket ikke tilgjengelig i Kommende-visningen på Android.

Bytt fra tavlelayouten

 1. Åpne I dag, Kommende eller et prosjekt, en etikett eller et filter fra sidestolpen.
 2. Klikk på visning-ikonet øverst til høyre.
 3. Velg Liste.
 1. Åpne I dag eller et prosjekt, en etikett eller et filter.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
 3. Trykk på Visning.
 4. Velg Liste.
 5. Trykk på Ferdig.
 1. Åpne I dag eller et prosjekt, en etikett eller et filter.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
 3. Trykk på Visning.
 4. Velg Liste.
 5. Trykk på Lagre.

Opprette en ny seksjon i tavlelayouten

 1. Bla gjennom dine eksisterende seksjoner helt til høyre, og klikk på Legg til seksjon-knappen, eller bare trykk på s-tasten for å legge til en ny seksjon bakerst. Alternativt kan du føre pekeren over eksisterende seksjoner og klikke på Legg til seksjon-knappen, for å legge til en ny seksjon på det stedet.
 2. Skriv inn seksjonens navn.
 3. Klikk på Legg til seksjon, eller trykk på Enter for å lagre.
 1. Sveip gjennom de eksisterende seksjonene helt til høyre.
 2. Trykk på Legg til seksjon-knappen øverst. Alternativt kan du trykke på de tre prikkene øverst til høyre og velge Legg til seksjon.
 3. Skriv inn seksjonens navn.
 4. Trykk på send inn-knappen for å lagre.
 1. Sveip gjennom de eksisterende seksjonene helt til høyre.
 2. Trykk på Legg til seksjon-knappen øverst. Alternativt kan du trykke på de tre prikkene øverst til høyre og velge Legg til seksjon.
 3. Skriv inn seksjonens navn.
 4. Trykk på send inn-knappen for å lagre.

Omorganiserer på seksjoner i tavlelayouten

 1. Hold pekeren over et seksjonsnavn.
 2. Dra og slipp seksjonen til en ny plassering i et prosjekt.
 1. Trykk lenge på navnet til en seksjon for å aktivere Endre rekkefølge på seksjon-menyen. Alternativt trykker du på de tre prikkene ved siden av navnet til en seksjon og velger Endre rekkefølge på seksjon.
 2. Dra og slipp seksjoner i rekkefølgen du ønsker.
 3. Trykk på Lagre-knappen øverst til høyre for å lagre endringene.
 1. Trykk lenge på navnet til en seksjon for å aktivere Endre rekkefølge på seksjon-menyen. Alternativt trykker du på de tre prikkene ved siden av navnet til en seksjon og velger Endre rekkefølge på seksjon.
 2. Dra og slipp seksjoner i rekkefølgen du ønsker. Endringen skjer umiddelbart.

Opprette oppgaver i tavlelayouten

 1. Klikk på + Legg til oppgave-knappen i en seksjon der du vil oppgaven skal være, eller bruk Legg til hurtig ved å klikke på +-ikonet øverst til høyre. Alternativt kan du trykke på a-tasten for å legge til en ny oppgave i den første tilgjengelige kolonnen.
 2. Skriv inn oppgavenavnet og bruk parameterne du ønsker (f.eks. forfallsdato, prioritet, etikett osv.). Du kan også bruke /-snarveien for å legge til en oppgave i en spesifikk seksjon fra hvor som helst.
 3. Klikk på Legg til oppgave-knappen for å lagre den nye oppgaven.
 1. Trykk på + Legg til oppgave-knappen i en seksjon der du vil oppgaven skal være. Alternativt kan du dra + Legg til oppgave-knappen til en posisjon mellom dine eksisterende oppgaver, for å sette inn en ny oppgave der.
 2. Skriv inn oppgavenavnet og bruk parameterne du ønsker (f.eks. forfallsdato, prioritet, etikett osv.). Du kan også bruke /-snarveien for å legge til en oppgave i en spesifikk seksjon fra hvor som helst.
 3. Trykk på send inn-knappen for å lagre den nye oppgaven din.
 1. Trykk på + Legg til oppgave-knappen i en seksjon der du vil oppgaven skal være. Alternativt kan du dra + Legg til oppgave-knappen til en posisjon mellom dine eksisterende oppgaver, for å sette inn en ny oppgave der.
 2. Skriv inn oppgavenavnet og bruk parameterne du ønsker (f.eks. forfallsdato, prioritet, etikett osv.). Du kan også bruke /-snarveien for å legge til en oppgave i en spesifikk seksjon fra hvor som helst.
 3. Trykk på send inn-knappen for å lagre den nye oppgaven din.

Omorganiserer på oppgaver i tavlelayouten

Endre rekkefølgen på oppgaver ved å dra i dem innenfor seksjonen, eller fra én seksjon til en annen.

Hvis en oppgave har underoppgaver, er de ikke synlige i tavlelayouten og kan ikke omorganiseres på samme måte. I stedet åpner du oppgaven i oppgavevisningen og omorganiserer underoppgavene.

🏃‍♀️ Få en god start på det neste prosjektet ditt med tavlemaler, som kan hjelpe deg med alt fra å skrive en bok til å håndtere sosiale media, utvikle en app, med mer.

Vanlige spørsmål

Når jeg endrer visningen, endres den også for teammedlemmer i et delt prosjekt?

Ja, den valgte layouten synkroniseres mellom prosjektets medlemmer. Hvis noen bytter til en annen layouten, vil den også endres for alle andre i det prosjektet.

Når jeg flytter oppgaver rundt på tavlen min, vil dette synkroniseres til andre samarbeidspartnere?

Ja, alle endringer du gjør i tavlelayouten synkroniseres mellom alle prosjektmedlemmer.

Er det mulig å velge flere oppgaver i tavlelayouten?

Ja, det er mulig å velge flere oppgaver i tavlelayouten på alle plattformer.

Kan jeg skrive ut i et tavleoppsett?

Det er ikke mulig i øyeblikket. Når du skriver ut i tavlelayouten, vil prosjektet ditt automatisk fremstilles som en liste. Det kan hende vi implementerer en tavlelayout for utskrift i fremtiden.