Loading the new Help Center

Slik bruker du tavlevisning

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Tavler er en kraftig måte å organisere og visualisere Todoist-prosjektene dine på. Enten det er snakk om ukentlig middagsplaner eller forretningsstrategier som strekker seg over mange år, gjør tavler det enkelt å få oversikt over prosjektene dine, så du kan oppnå fremdrift fra start til slutt.

Du kan enkelt dra og slippe oppgaver der du trenger dem, legge til og endre plassering på seksjoner som du vil, og få en perfekt visning av arbeidet du må gjøre.

Social_-_Web_Drag.gif

Hver seksjon i et prosjekt er vist som en separat kolonne, med oppgaver vist som kort. Oppgaver som ikke tilhører noen seksjon, dukker opp i den første kolonnen med «Ingen seksjon»-tittelen.

Få en rask gjennomgang av hvordan tavler fungerer:

macOS___Windows___Device_Full.png
Android___Device_Full.png
iOS___Device_Full.png

Du kan enkelt bytte mellom en tavle og en vanlig liste – slik gjør du det:

Slik aktiverer du tavlevisning

 1. Fra menyen på venstre side åpner du et prosjekt, I dag eller Kommende.
 2. Klikk på Visning i øvre høyre hjørne.
 3. Klikk på Layout.
 4. Velg Tavle.
 5. Når du oppretter/endrer et prosjekt, kan du aktivere tavlevisning for prosjektet med en gang ved å velge Tavle under Visning-alternativet.
Du kan også bruke snarveien Shift + v til raskt å bytte mellom tavle- og listevisningen.
 1. Dra applinjen nederst på skjermen oppover. Dette åpner menyen.
 2. Åpne et prosjekt eller I dag.
 3. Trykk på de tre prikkene øverst i høyre hjørne.
 4. Trykk på Visning.
 5. Trykk på Layout.
 6. Velg Tavle.
 7. Trykk på Lagre.
 8. Når du oppretter/endrer et prosjekt, kan du aktivere tavlevisning for prosjektet med en gang ved å velge Tavle under Visning-alternativet.
Tavler er i øyeblikket ikke tilgjengelig i Kommende-visningen på Android.
 1. Åpne et prosjekt eller I dag.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst i høyre hjørne.
 3. Trykk på Visning.
 4. Trykk på Layout.
 5. Velg Tavle.
 6. Når du oppretter/endrer et prosjekt, kan du aktivere tavlevisning for prosjektet med en gang ved å velge Tavle under Visning-alternativet.
Tavler er i øyeblikket ikke tilgjengelig i Kommende-visningen på iOS.

Slik deaktiverer du tavlevisning

 1. Åpne et prosjekt eller I dag fra menyen til venstre.
 2. Klikk på visning-ikonet øverst i høyre hjørne.
 3. Klikk på Vis som.
 4. Velg Liste.
 1. Dra applinjen nederst på skjermen oppover. Dette åpner menyen.
 2. Åpne prosjektet.
 3. Trykk på de tre prikkene øverst i høyre hjørne.
 4. Trykk på visning-ikonet.
 5. Trykk på Vis som.
 6. Velg Liste.
 7. Trykk på Lagre.
 1. Åpne prosjektet fra menyen på venstre side.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst i høyre hjørne.
 3. Trykk på visning-ikonet.
 4. Velg Liste.
 5. Trykk på Ferdig.

Slik oppretter du en ny seksjon i tavlevisning

 1. Bla gjennom dine eksisterende seksjoner helt til høyre, og klikk på Legg til seksjon-knappen, eller bare trykk på s-tasten for å legge til en ny seksjon bakerst. Alternativt kan du føre pekeren over eksisterende seksjoner og klikke på Legg til seksjon-knappen, for å legge til en ny seksjon på det stedet.
 2. Skriv inn seksjonens navn.
 3. Klikk på Legg til seksjon, eller trykk på Enter for å lagre.
 1. Sveip gjennom de eksisterende seksjonene helt til høyre.
 2. Trykk på Legg til seksjon-knappen øverst. Alternativt kan du trykke på de tre prikkene øverst i høyre hjørne og velge Legg til seksjon.
 3. Skriv inn seksjonens navn.
 4. Trykk på send inn-knappen for å lagre.
 1. Sveip gjennom de eksisterende seksjonene helt til høyre.
 2. Trykk på Legg til seksjon-knappen øverst. Alternativt kan du trykke på de tre prikkene øverst i høyre hjørne og velge Legg til seksjon.
 3. Skriv inn seksjonens navn.
 4. Trykk på send inn-knappen for å lagre.

Slik endrer du rekkefølge på seksjoner i tavlevisning

 1. Hold pekeren over et seksjonsnavn.
 2. Dra og slipp seksjonen til en ny plassering i et prosjekt.
 1. Trykk lenge på navnet til en seksjon for å aktivere Endre rekkefølge på seksjon-menyen. Alternativt trykker du på de tre prikkene ved siden av navnet til en seksjon og velger Endre rekkefølge på seksjon.
 2. Dra og slipp seksjoner i rekkefølgen du ønsker. Endringen skjer umiddelbart.
 1. Trykk lenge på navnet til en seksjon for å aktivere Endre rekkefølge på seksjon-menyen. Alternativt trykker du på de tre prikkene ved siden av navnet til en seksjon og velger Endre rekkefølge på seksjon.
 2. Dra og slipp seksjoner i rekkefølgen du ønsker.
 3. Trykk på Lagre-knappen øverst i høyre hjørne for å lagre endringene.

Slik oppretter du oppgaver i tavlevisning

 1. Klikk på + Legg til oppgave-knappen i en seksjon der du vil oppgaven skal være, eller bruk Legg til hurtig ved å klikke på +-ikonet øverst i høyre hjørne. Alternativt kan du trykke på a-tasten for å legge til en ny oppgave i den første tilgjengelige kolonnen.
 2. Skriv inn oppgavenavnet og bruk parameterne du ønsker (f.eks. forfallsdato, prioritet, etikett osv.). Du kan også bruke /-snarveien for å legge til en oppgave i en spesifikk seksjon fra hvor som helst.
 3. Klikk på Legg til oppgave-knappen for å lagre den nye oppgaven.
 1. Trykk på + Legg til oppgave-knappen i en seksjon der du vil oppgaven skal være. Alternativt kan du dra + Legg til oppgave-knappen til en posisjon mellom dine eksisterende oppgaver, for å sette inn en ny oppgave der.
 2. Skriv inn oppgavenavnet og bruk parameterne du ønsker (f.eks. forfallsdato, prioritet, etikett osv.). Du kan også bruke /-snarveien for å legge til en oppgave i en spesifikk seksjon fra hvor som helst.
 3. Trykk på send inn-knappen for å lagre den nye oppgaven din.
 1. Trykk på + Legg til oppgave-knappen i en seksjon der du vil oppgaven skal være. Alternativt kan du dra + Legg til oppgave-knappen til en posisjon mellom dine eksisterende oppgaver, for å sette inn en ny oppgave der.
 2. Skriv inn oppgavenavnet og bruk parameterne du ønsker (f.eks. forfallsdato, prioritet, etikett osv.). Du kan også bruke /-snarveien for å legge til en oppgave i en spesifikk seksjon fra hvor som helst.
 3. Trykk på send inn-knappen for å lagre den nye oppgaven din.
Du kan enkelt endre rekkefølgen på arbeidet ditt ved å dra og slippe oppgaver mellom seksjoner.
Social_-_Web_Drag.gif
Social_-_Android_Drag_Task.gif
Social-iOS-Drag-Task.gif
🏃‍♀️ Få en god start på det neste prosjektet ditt med tavlemaler, som kan hjelpe deg med alt fra å skrive en bok til å håndtere sosiale media, utvikle en app, med mer.

Vanlige spørsmål

Kan jeg bruke tavlevisning for filtrene mine?

Tavlevisning er i øyeblikket ikke tilgjengelig i filtre.

Når jeg endrer visningen, endres den også for teammedlemmer i et delt prosjekt?

Ja, den valgte visningen synkroniseres mellom prosjektets medlemmer. Hvis noen bytter til en annen visning, vil den også endres for alle andre i det prosjektet.

Når jeg flytter oppgaver rundt på tavlen min, vil dette synkroniseres til andre samarbeidspartnere?

Ja, alle endringer du gjør i tavlevisning synkroniseres mellom alle prosjektmedlemmer, akkurat som i vanlig listevisning.

Hvordan endrer jeg rekkefølgen på underoppgaver i tavlevisning?

I øyeblikket kan du ikke endre rekkefølgen på underoppgaver rett fra tavlevisning. Vi håper å komme med denne mulighetene senere. I mellomtiden kan du trykke/klikke på en oppgave for å åpne oppgavevisningen, og deretter endre rekkefølgen på underoppgavene der.

Har jeg tilgang til fullførte oppgaver i tavlevisning?

Ja, du kan se dine fullførte oppgaver på samme måte som du får tilgang til dem i listevisningen.

Er det mulig å velge flere oppgaver i tavlevisning?

Ja, det er mulig å velge flere oppgaver i tavlevisning på alle plattformer.

Kan jeg skrive ut i et tavleoppsett?

Det er ikke mulig i øyeblikket. Når du skriver ut i tavlevisning, vil prosjektet ditt automatisk fremstilles som en liste. Det kan hende vi implementerer en tavlelayout for utskrift i fremtiden.