Jak używać Todoist z Asystentem Google?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Todoist z Asystentem Google dostępny jest obecnie tylko w wersji angielskiej. W artykule pozostawiono angielskie wersje komend wraz z nieoficjalnym polskim tłumaczeniem w nawiasach.

Czym są Asystent Google i Google Home?

Google Home to aktywowane głosem urządzenie głośnomówiące, obsługiwane przez aplikację Google Assistant(Asystent Google).

Jak działa integracja Todoist/Asystent Google?

Asystent Google pozwala dodawać zadania, oznaczać je jako ukończone, odczytuje zadania na głos, a także informuje o następnym nadchodzącym zadaniu.

Możesz dodać termin, który zostanie automatycznie rozpoznany przez system inteligentnego rozpoznawania dat Todoist. Po utworzeniu zadania będziesz mieć możliwość dodania etykiet, określenia priorytetu a także projektu, do którego zostanie ono przypisane.

Jak połączyć Todost i Asystenta Google?

 1. Otwórz Asystenta Google i powiedz/wpisz "Let me talk to Todoist" (Chcę porozmawiać z Todoist).
 2. Po włączeniu Todoist zostaniesz przekierowany(-a) do strony logowania Todoist. Zaloguj się, używając swoich danych logowania.
 3. Od teraz będzie można używać Todoist przez Asystenta Google lub Google Home.

W jaki sposób korzystać z integracji Todoist/Asystent Google?

Aby zacząć, powiedz "OK Google, let me talk to Todoist." (OK Google, chcę porozmawiać z Todoist). Twój asystent Todoist pojawi się i będziesz mógł wydawać komendy takie, jak:

 • "Read my tasks" (przeczytaj moje zadania)
 • "Tasks for today" (zadania na dziś)
 • "Read my next task" (przeczytaj moje następne zadanie)
 • "Next task" (następne zadanie)
 • "Add a task 'Water the plants'" (dodaj zadanie "Podlać kwiaty")
 • "Complete my task 'Water the plants'" (ukończ zadanie "Podlać kwiaty")

Za każdym razem, gdy dodasz zadanie, asystent Todoist potwierdzi: "The task has been added. Any changes?" (Zadanie dodane. Czy chcesz je zmienić?). W tym momencie możesz przenieść zadanie do określonego projektu, dodać etykietę lub określić jego priorytet.

Możesz przenieść zadanie do projektu, np. "Zakupy", poleceniem:

 • "Move it to shopping" (przenieś do "Zakupy")
 • "Move to shopping" (przenieś do "Zakupy")
 • "Project shopping" (projekt "Zakupy")

Możesz dodać do zadania etykietę, np. "Ważne":

 • "Add label important" (dodaj etykietę "Ważne")
 • "Add important label" (dodaj ważną etykietę)
 • "Label important" (oznacz jako ważne)
 • "Important label" (ważna etykieta)

Możesz również określić priorytet zadania:

 • "Set priority 4" (ustaw priorytet 4)
 • "Priority 3" (priorytet 3)
 • "Set priority to 1" (ustaw priorytet na "1")
 • "Set task priority to 2" (ustaw priorytet zadania na "2")

Po tym, jak wprowadzisz zmiany, Todoist zapyta: "Any more changes?" (Jeszcze jakieś zmiany?). Powiedz "No" (nie) aby zakończyć.

Kilka przykładów

Oto kilka przykładów. W tym przypadku, dodamy zadanie "odebrać dzieciaki" ("pick up the kids") z terminem jutrzejszym o 16:00 i ustawimy priorytet zadania na 1:

 1. "Ok Google, let me talk to Todoist" (ok Google, chcę porozmawiać z Todoist)
 2. "Add a task 'pick up the kids tomorrow' at 4pm" (dodaj zadanie "odebrać dzieciaki" jutro o 16.00)
 3. "Priority 1" (priorytet 1)

Aby odsłuchać swoje następne zadanie:

 1. "Ok Google, let me talk to Todoist" (OK Google, chcę porozmawiać z Todoist)
 2. "Read my next task" (przeczytaj moje następne zadanie)

Dodamy zadanie "umyć samochód" ("clean the car") do projektu "samochód" ("car"):

 1. "Ok Google, let me talk to Todoist" (OK Google, chcę porozmawiać z Todoist)
 2. "Add a task" (dodaj zadanie)
 3. "'Clean the car'" (umyć samochód)
 4. "Move to project Car" (przenieś do projektu 'samochód')

Teraz ukończymy zadanie "umyć samochód" ("clean the car"):

 1. "Ok Google, let me talk to Todoist" (OK Google, chcę porozmawiać z Todoist)
 2. "Complete my task 'clean the car'" (ukończ moje zadanie 'umyć samochód')
 3. "Yes" (tak)

FAQ

P: Dlaczego Todoist i Asystent Google nie łączą się prawidłowo? Nie umiem sprawić, by integracja działała.

O: Jeśli skorzystałeś już ze wskazówek powyżej, lecz Todoist nadal nie współpracuje prawidłowo z Asystentem Google, możesz spróbować ponownego połączenia swoich kont:

 1. Otwórz Asystenta Google na swoim urządzeniu.
 2. Na dole po prawej stronie, wybierz ikonkę kompasu, aby przeglądać.
 3. Na górze ekranu wyszukaj Todoist.
 4. Wybierz Todoist.
 5. Naciśnij Unlink (Rozłącz) po prawej stronie ikony Todoist.
 6. Dotknij Try it (Wypróbuj), aby ponownie połączyć swoje konto Todoist.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 77 z 149