W jaki sposób używać Todoist ze Scanbot?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Czym jest Scanbot?

Scanbot jest mobilną aplikacją do skanowania dokumentów do plików PDF, tworzenia kodów QR i kodów paskowych, oferującą opcje przechwytywania obrazu, rozpoznawania tekstu i dodawania notatek do dokumentów.

Na czym polega integracja Todoist/Scanbot?

Dzięki Scanbot możesz zapisywać zeskanowane dokumenty w folderach Todoist, zarówno ręcznie jak i automatycznie, a następnie dodawać je do wybranych zadań. Możesz określać foldery i ustawiać przypomnienia, usuwać zbędne pliki po ich załadowaniu a także ustawić przesyłanie plików jedynie w przypadku, gdy dostępna jest sieć wi-fi.

Jak powiązać Todoist i Scanbot?

Todoist automatycznie łączy się ze Scanbot.

Jak korzystać z integracji Todoist/Scanbot?

  1. Otwórz Scanbot i przytrzymaj swoje urządzenie nad dokumentem, aby go zeskanować.
  2. Sprawdź rezultat skanowania (w razie potrzeby dostosuj ustawienia), a następnie zapisz dokument.
  3. Pod dokumentem, wybierz More... > New workflow > Add new cloud > Todoist. Zostaniesz poproszony o udzielenie Scanbot zezwolenia na dostęp do danych z Twojego konta. Aby kontunuować, wyraź zgodę.
  4. Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy, a następnie wybierz Upload to <Nazwa Folderu>.

Możesz również automatycznie przesyłać wszystkie zeskanowane dokumenty do Todoist. Wystarczy, że wskażesz projekt, do którego będą automatycznie przesyłane dokumenty. Po zeskanowaniu, będziesz mógł zarządzać nimi w Todoist.