Importowanie zadań z Wunderlist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Przestawienie się z jednej aplikacji do zarządania zadaniami na inną nie jest takie proste. Aby ułatwić ten proces, stworzyliśmy przyjazne w obsłudze narzędzie do importowania zawartości z Wunderlist. Dzięki niemu błyskawicznie przeniesiesz swoje zadania, projekty, przypomnienia i komentarze:

 • W Twoim Todoist zostanie utworzony nowy projekt o nazwie Import z Wunderlist.
 • Wszystkie foldery i projekty pojawią jako pod-projekty w tym projekcie.
 • Wszystkie Twoje zadania, pod-zadania, przypomnienia, notatki i pliki zostaną zaimportowane do odpowiadających im projektów.
 • Będziesz mógł porządkować i edytować wszystkie zaimportowane projekty, w taki sam sposób jak inne projekty Todoist.

Jak rozpocząć importowanie:

 1. Otwórz Narzędzie do importowania danych z Wunderlist na komputerze.
 2. Kliknij Zacznij importowanie.
 3. Zaloguj się na koncie Wunderlist (jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś).
 4. Zostaniesz poproszony o autoryzowanie dostępu do Wunderlist. Kliknij Autoryzujauthorize.png
 5. Todoist rozpocznie importowanie Twoich zadań z Wunderlist. Nie zajmie to dłużej niż kilka minut. import_tasks.png
 6. Po zakończeniu importowania pojawi się potwierdzenie. success.png
 7. Gotowe! Twoje zadania, foldery, komentarze, przypomnienia i inne dane z Wunderlist są dostępne w projekcie Wunderlist import. Jeśli masz więcej pytań, sprawdź poniższe FAQ.



FAQ

P: Co stanie się z moimi zadaniami z Wunderlist po zaimportowaniu do Todoist?

O: Po zakończeniu importowania w Todoist pojawi się nowy projekt o nazwie Import z Wunderlist. Foldery i projekty Wunderlist zostaną wyświetlone jako podprojekty Todoist. Znajdziesz w nich wszystkie zadania, notatki i pliki z Wunderlist. Aby dowiedzieć się więcej o procesie importowania, przeczytaj ten artykuł z Centrum pomocy.

P: Ile czasu zajmie importowanie?

O: W większości przypadków importowanie trwa kilka minut. Jeśli Twoje konto Wunderlist ma wyjątkowo dużą liczbę zadań, może to potrwać nieco dłużej.

P: Co stanie się z moimi folderami Wunderlist?

A: Foldery Wunderlist zostaną zamienione w zadania nadrzędne w Todoist, a wszystkie podkatalogi – w podprojekty w Todoist.

Jeśli masz więcej niż 200 zadań w folderze w Wunderlist, folder zostanie podzielony na wiele projektów po przeniesieniu do Todoist, o nazwach np. "Folder (1)", "Folder (2)", "Folder (3 )" itd. W Todoist możesz bez problemu zmienić ich nazwę.

P: Co stanie się z moimi przypomnieniami z Wunderlist?

O: Twoje przypomnienia zostaną przeniesione do Todoist bez zmian. O tym, jak działają przypomnienia, możesz dowiedzieć się tutaj.

P: Co stanie się z moimi zadaniami cyklicznymi z Wunderlist?

O: Chociaż zadania cykliczne z Wunderlist zostaną przeniesione, ich cykliczność nie zostanie zachowana. Tylko pierwsze zadanie jest importowane. Można jednak w prosty sposób ponownie dodać cykliczność; instrukcje dostępne są tutaj.

P: Co stanie się z moimi pod-zadaniami z Wunderlist?

O: Pod-zadania zostaną przeniesione jako zadania w głównych zadaniach. O tym jak działają pod-zadania w Todoist można przeczytać tutaj.

P: Co stanie się z moimi załącznikami w Wunderlist?

O: Załączniki zostaną przeniesione do Todoist jako komentarze, które zawierają link do pliku załącznika.

Ponieważ wszystkie załączone pliki będą nadal połączone z serwerem Wunderlist, proponujemy pobrać je i przesłać ponownie jako załączniki do zadań w Todoist.

P: Czy moje zadania z Wunderlist będą pokazywać, do kogo zostały przypisane?

A: Niestety, informacje o przypisaniu zadania nie zostaną przeniesione podczas importowania. Możesz jednak ponownie przypisać zadania, gdy już jesteś w Todoist i udostępnisz projekt swojemu zespołowi.

P: Co stanie się z moimi współdzielonymi projektami z Wunderlist?

O: Po zaimportowaniu Twoje projekty współdzielone Wunderlist zostaną przekształcone w jednoosobowe projekty w Todoist. Można je jednak bez trudu udostępnić w Todoist.

P: Co stanie się z moimi komentarzami do zadań Wunderlist?

O: Twoje komentarze do zadań zostaną importowane do odpowiednich zadań w Todoist.

Jeśli jednak pracowałeś nad wspólnym projektem z innymi, będziesz wyświetlony jako autor wszystkich komentarzy. Wszystkie daty dotyczące komentarzy zostaną ustawione na czas importowania.

P: Co stanie się z moimi zadaniami z Wunderlist oznaczonymi gwiazdką?

O: Same zadania zostaną przeniesione, ale niestety status oznaczenia gwiazdką nie zostanie przeniesiony w Todoist. Można jednak ustawić poziomy priorytetu lub dodać do zadań w Todoist niestandardowe etykiety, takie jak "@ważne" . Możesz szybko wyświetlić wszystkie zadania z określonym poziomem priorytetu lub etykietą.

P: Co stanie się z moją skrzynką Wunderlist?

O: W Todoist te zadania zostaną przeniesione do projektu zwanego "skrzynka odbiorcza", który będzie podprojektem Twojego projektu Wunderlist. Nie zostaną one automatycznie przeniesione do skrzynki odbiorczej Todoist, ale możesz łatwo przenieść całą grupę zadań do skrzynki odbiorczej.

P: Co stanie się z moimi ukończonymi zadaniami w Wunderlist?

O: Niestety, Todoist nie będzie w stanie zaimportować wykonanych zadań z listy Wunderlist. Zawsze jednak będziesz mógł przeglądać wszystkie wykonane w przyszłości zadania.

P: Narzędzie do importowania wydaje się być w pętli. Co mogę zrobić?

O: Jeśli wystąpił ten problem, możemy ręcznie uruchomić importowanie. Aby uzyskać pomoc, prześlij zgłoszenie do naszego działu pomocy technicznej. Chętnie Ci pomożemy.

P: Importer ma kłopoty z importem wszystkich moich projektów z listy Wunderlist. Jak mogę importować je wszystkie?

O: Jeśli masz więcej projektów Wunderlist niż może obsłużyć Twoje konto Todoist (kliknij tu, aby sprawdzić limity liczby aktywnych projektów), możesz rozwiązać ten problem na dwa sposoby.

1. Możesz zmniejszyć liczbę projektów Wunderlist. Możesz to zrobić przenosząc zadania pomiędzy projektami i usuwając puste projekty z Wunderlist.

2. Innym sposobem na zaimportowanie wszystkich Twoich projektów jest archiwizacja pierwszej połowy Twoich projektów i uruchomienie importera na drugiej połowie. Następnie należy archiwizować drugą połowę, odzyskać z archiwum pierwszą połowę i uruchomić importer ponownie. W ten sposób wszystkie projekty trafią do Todoist. Oczywiście, jeśli masz więcej projektów, możesz podzielić projekty na trzy części.