Loading the new Help Center

Szybkie Dodawanie zadań

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Co prawda nie wiemy (jeszcze!) jak dodawać zadania telepatycznie, jednak mechanizm Szybkiego Dodawania przybliża nas do tego ideału. To zdecydowanie najszybszy sposób, aby:

  • dodać zadanie
  • dodać datę i godzinę wykonania zadania
  • dodać etykietę
  • określić priorytet
  • dodać zadanie do projektu
  • dodać zadanie do sekcji
  • przypisać zadanie do współpracownika
  • dodać przypomnienie do zadania

Aby to zrobić, wystarczy wpisać (lub podyktować) szczegóły w jednej linijce. Inteligentne Szybkie Dodawanie automatycznie rozpozna i podkreśli kluczowe informacje oraz doda je do zadania. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas dodawania zadań na urządzeniach przenośnych.

quickadd.png

Rozpoznawanie terminów nie jest obecnie obsługiwane w językach czeskim i tureckim, jednak pracujemy nad tym i planujemy w przyszłości to zmienić.

Jak to działa

Naciśnij symbol + na dowolnym urządzeniu z Todoist (wersja web, komputer typu desktop lub w aplikacji na urządzeniu przenośnym), aby otworzyć okienko Szybkiego Dodawania. Wpisz nazwę zadania, a następnie:

Dodaj datę i/lub godzinę wykonania zadania

Wpisz dzień i godzinę używając języka naturalnego, np. „jutro o 16” lub „co drugi wtorek od 3 marca”. Szybkie Dodawanie automatycznie rozpozna terminy i doda je do zadania przy jego zapisywaniu. Oto lista przykładowych formatów daty, z których możesz skorzystać.

Dodaj etykiety

Wpisz nazwę etykiety poprzedzoną symbolem @, na przykład @email. Możesz wybrać istniejącą etykietę lub utworzyć zupełnie nową.

Określ priorytet

Wpisz p1, p2 lub p3, aby określić priorytet zadania.

Dodaj przypomnienia

W polu zadania wpisz symbol „!” wraz z czasem przypomnienia.

Możesz ustawić przypomnienie na konkretną godzinę (np. „!15:00”), na określoną ilość czasu, jaka upłynie od bieżącej chwili (np. „!2 godziny”) albo w taki sposób, żeby otrzymać je na określony czas przed upływem terminu realizacji zadania (np. „!30 minut przed lub !30m przed”). Todoist rozumie też słowa takie jak „!później” (4 godziny później), „!jutro” (o 9 rano następnego dnia), czy „!każda sobota o 9:00)”. Pełną listę obsługiwanych formatów czasu znajdziesz w tym artykule.

Dodaj zadanie do projektu

Wpisz nazwę projektu poprzedzoną symbolem # na przykład: #Praca. Możesz wskazać jeden z istniejących projektów lub utworzyć nowy.

Dodaj zadanie do sekcji

Po dodaniu zadania do projektu możesz również określić, w której sekcji chcesz je umieścić. W tym celu wystarczy wpisać symbol / oraz nazwę wybranej sekcji. Na przykład, jeśli chcesz, by zadanie znalazło się w sekcji „Admin” w projekcie „Praca”. wpisz „#Praca /Admin”.

Przypisz zadanie do współpracownika

Wpisz symbol + bezpośrednio przed imieniem osoby, np. „+Lucjan”. Możesz wybierać osoby z listy obecnych współpracowników uczestniczących w tym projekcie.

Można to zrobić tylko w projektach współdzielonych. W tym celu należy najpierw wybrać współdzielony projekt (używając symbolu #), a następnie dodać współpracowników.

Może się zdarzyć, że inteligentne Szybkie Dodawanie niepotrzebnie rozpozna dane, które stanowią część nazwy zadania. Na przykład, w nazwie „Utwórz raport miesięczny”, słowo „miesięczny” może zostać zinterpretowane jako termin zadania. Aby odznaczyć dane słowo, wystarczy je kliknąć lub nacisnąć. Możesz też całkowicie wyłączyć automatyczne rozpoznawanie dat.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 335 z 415