Szybkie dodawanie zadań

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Nie wiemy (jeszcze), jak dodawać zadania telepatycznie, ale Szybkie Dodawanie jest bliskie ideału. Szybkie Dodawanie to najszybszy sposób na:

  • Dodawanie nowych zadań
  • Ustawianie dnia i godziny ich wykonania
  • Dodawanie etykiet
  • Przypisywanie priorytetów
  • Organizowanie projektów
  • Przypisywanie zadań współpracownikom

Wystarczy wpisać (lub podyktować) szczegóły w jednej linijce. Inteligentne Szybkie Dodawanie automatycznie rozpozna i podkreśli kluczowe informacje oraz doda je do zadania. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas dodawania zadań na urządzeniach przenośnych.

Quick_Add.gif

Szybkie dodawanie działa identycznie na każdej platformie.

quick-add-web.jpg

 

quick-add-windows.jpg

quick-add-ios.jpg

quick-add-android.jpg

Jak działa Szybkie Dodawanie

Dotknij lub kliknij na symbol + na dowolnej platformie – uruchomi się Szybkie Dodawanie. Wpisz nazwę zadania, a następnie:

Dzień i/lub godzinę terminu

Zwyczajnie wpisz dzień i godzinę w polu zadania, np. "jutro o 16" lub "co drugi wtorek od 3 marca". Szybkie dodawanie automatycznie rozpozna terminy i doda je przy zapisywaniu zadania. Oto lista przykładów formatów daty, z których można korzystać.

Etykieta

Wpisz @ i nazwę etykiety, np. @email. Będziesz mógł wybrać istniejącą etykietę lub utworzyć zupełnie nową.

Priorytet

Wpisz p1, p2, lub p3, aby wybrać priorytet zadania.

Projekt

Wpisz symbol # bezpośrednio przed nazwą projektu, na przykład: “#Praca”. Będziesz mógł wybrać istniejący projekt lub utworzyć nowy.

Przypisana osoba

Wpisz symbol + bezpośrednio przed imieniem osoby, np. “+Lucjan”. Będziesz mógł wybrać osobę z listy obecnych współpracowników.

Można to zrobić tylko we współdzielonych projektach. Musisz więc najpierw określić współdzielony projekt (używając symbolu # ) i dopiero dodać do niego współpracowników.

Czasami inteligentne Szybkie Dodawanie rozpozna dane, które są częścią nazwy Twojego zadania. Na przykład, w nazwie zadania "Utwórz raport miesięczny", słowo "miesięczny" może zostać automatycznie zaznaczone jako termin zadania. Aby słowo odznaczyć, wystarczy je kliknąć lub nacisnąć. Możesz także wyłączyć automatyczne rozpoznawanie dat.