Jak używać Todoist z Kalendarzem Google?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Jeśli połączyłeś własną integrację Kalendarza Google z IFTTTT lub Zapier, ta 2-kierunkowa synchronizacja prawdopodobnie spowoduje powielenie niektórych zadań. Aby uniknąć nieskończonego powielania zadań, zalecamy najpierw wyłączyć wszystkie poprzednie integracje kalendarza.

Kalendarz Google i Todoist możesz w pełni zsynchronizować za pomocą dwustronnej integracji w czasie rzeczywistym.

googlecal-integration-web-td_cal.jpg

Po autoryzacji integracji, zadania z odpowiednim terminem i/lub czasem w Todoist zostaną automatycznie dodane do wybranego Kalendarza Google (można również wybrać synchronizację zadań tylko z konkretnego projektu). 

Podobnie, wszelkie zdarzenia utworzone w tym kalendarzu zostaną automatycznie dodane do wybranego przez Ciebie projektu Todoist.

Oczywiście, w przypadku prawdziwej 2-kierunkowej synchronizacji zmiany, które wprowadzasz w Kalendarzu Google – takie jak edycja nazwy wydarzenia lub zmiana daty – będą natychmiast odzwierciedlane w Todoist i odwrotnie.

Wszystkie zadania utworzone z Kalendarza Google mają domyślną etykietę @gcal (możesz zmienić etykietę edytując integrację po podłączeniu aplikacji). 

Jak połączyć Todoist z Kalendarzem Google:

 1. Zaloguj się do aplikacji internetowej Todoist (ta integracja może być autoryzowana tylko za pośrednictwem aplikacji w przeglądarce).
 2. Kliknij na ikonę trybu w prawym górnym rogu i wybierzUstawienia.
 3. Kliknij zakładkę Integracje.
 4. Następnie kliknij Połącz obok Kalendarza Google.

googlecal-integration-web-create1.jpg

Po zalogowaniu się na koncie Google zostaniesz poproszony o:

 1. Wybranie kalendarza, do którego chcesz dodać zadania. Możesz wybrać jeden z istniejących kalendarzy lub utworzyć nowy, tylko dla Twoich zadań Todoist. Dzięki temu będziesz mógł je włączać i wyłączać w widoku kalendarza. Jako zadania w Todoist dodawane będą tylko wydarzenia utworzone w tym kalendarzu.
 2. Zsynchronizowanie całego konta Todoist lub tylko jednego konkretnego projektu. Na przykład, możesz mieć projekt Spotkania lub Kalendarz zawartości, który chcesz zsynchronizować z Kalendarzem Google, ale nic więcej.
 3. Określenie, do którego projektu Todoist chcesz dodać nowe zadania Kalendarza Google. Nowe wydarzenia utworzone w powiązanym kalendarzu zostaną automatycznie dodane do tego projektu. Jeśli nie wiesz, który projekt wybrać, zalecamy skorzystanie ze skrzynki odbiorczej Todoist. Zadania będzie można później przenieść do wybranego projektu.
 4. Domyślny czas trwania wydarzenia. Nowe zadania Todoist z terminem i godziną pojawią się w Kalendarzu Google z domyslnie określonym czasem trwania. Po utworzeniu wydarzenia można w dowolnym momencie wprowadzić w nim zmiany.
 5. Określenie, czy chcesz synchronizować zadania z terminem i czasem, czy tylko z terminem. Możesz wybrać synchronizację tych zadań jako całodzienne wydarzenia w Kalendarzu Google lub wybrać synchronizację zadań z datą i godziną.
Jeśli zdecydujesz się dodać zadania do jednego ze swoich istniejących kalendarzy, później będzie Ci trudniej usunąć z niego zadania Todoist, ponieważ zostaną one zmieszane z innymi wydarzeniami w tym kalendarzu. Jeśli przypuszczasz, że w przyszłości możesz chcieć usunąć zadania Todoist z kalendarza, użyj nowego kalendarza.

Możesz ustawić własny czas trwania poszczególnych wydarzeń z Todoist, dopisując w nazwie zadania np. [80m]. Po zapisaniu zadania, fragment "[80m]" zostanie usunięty z nazwy zadania, a w Kalendarzu Google zostanie utworzone nowe wydarzenie o czasie trwania 80 min (1 godzina i 20 minut). Obecnie funkcja ta działa tylko z operatorem "m" (minuty).

Google_Calendar_time.png

Możesz dodać niestandardowy czas trwania zdarzenia, jak [20m], tylko przy pierwszym utworzeniu zadania. Jeśli edytujesz zadanie w Todoist, dodanie znacznika [20m] nie wpłynie na czas trwania już utworzonego wydarzenia w Kalendarzu Google.

Po podłączeniu kalendarza możesz wrócić do tej samej strony Integracji, aby w każdej chwili zaktualizować swoje ustawienia.

FAQ

P: Kalendarz Google i Todoist nie są synchronizowane. Jak mogę to naprawić?

O: Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc Todoist i Kalendarzowi Google zsynchronizować się poprawnie.

 • Upewnij się, że w Todoist dodajesz zadania do projektu, który został zsynchronizowany z Kalendarzem Google. Możesz sprawdzić, który projekt jest zsynchronizowany, po przejściu do ustawień Todoist, wybraniu zakładki Integracje i przejrzeniu Zsynchronizowanych projektów w Kalendarzu Google.
 • Upewnij się, że jesteś zalogowany na odpowiednie konto w Kalendarzu Google. Podczas konfigurowania integracji wybrałeś konto Google do synchronizacji i musisz być zalogowany na to konto, aby zobaczyć Kalendarz Google, który synchronizuje się z Todoist.
 • W Kalendarzu Google określony kalendarz synchronizowany z Todoist musi być aktywny, aby można było zobaczyć jego wydarzenia. Aby to zrobić, znajdź po lewej stronie ekranu Kalendarza Google zsynchronizowany kalendarz. Możesz go kliknąć, aby włączyć lub wyłączyć, więc upewnij się, że jest włączony. Aby uzyskać więcej pomocy w wyświetlaniu i ukrywaniu Kalendarzy Google, przejdź do pomocy Kalendarza Google.
 • Aby upewnić się, czy wszystko działa prawidłowo, należy sprawdzić status integracji Kalendarza Google. Możesz to zrobić przechodząc do Ustawień Todoist, wybierając zakładkę Integracje i Kalendarz Google, aby sprawdzić, czy status jest OK (jak pokazano poniżej). Jeśli tak nie jest, usuń integrację i zainstaluj ją ponownie.
  td_gcal.png
 • Można również sprawdzić dziennik połączeń klikając symbol ⓘ po prawej stronie statusu. Jeśli nadal masz problemy i potrzebujesz skontaktować się z naszym działem Pomocy technicznej, dołącz ten dziennik połączeń.

Jeśli spróbowałeś już wszystkiego, lecz nadal nie nastąpiła synchronizacja, spróbuj wymusić ją, przechodząc do Ustawień Todoist, wybierając zakładkę Integracje i klikając sync po prawej stronie od Kalendarza Google.

P: Jak usunąć wykonane zadania z Kalendarza Google po ich wykonaniu w Todoist?

O: Po ukończeniu zadania, można pozostawić wykonane zadanie w Kalendarzu Google lub usunąć je z widoku. Domyślnie, wykonane zadania pozostają w kalendarzu. Jeśli wolisz je usunąć, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Przejdź do  Ustawień Todoist, wybierz zakładkę Integracje  i kliknij edytuj na prawo od pozycji Kalendarz Google. Kliknij na rozwijane menu po ukończeniu zadania i wybierz Usuń z Kalendarza Google, następnie kliknij Zapisz.

Można to cofnąć w każdej chwili.

P: Przypadkowo usunąłem zadania w Todoist, które były zsynchronizowane z Kalendarzem Google i zostały one również usunięte z mojego kalendarza. Mogę je odzyskać?

O: Tak, możesz odzyskać jakiekolwiek usunięte zdarzenia z Kosza Kalendarza Gogle. Po prostu wybierz zdarzenia, które chcesz przywrócić i kliknij ikonkę "cofnij".

P: Czy poprzednie wydarzenia i zaległe zadania zsynchronizują się, gdy integracja zostanie skonfigurowana?

O: Nie. Zsynchronizowane między Todoist i Kalendarzem Google zostaną jedynie te zadania, których termin jeszcze nie upłynął w momencie synchronizacji.