Korzystanie z Todoist razem z Kalendarzem Google

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Jeśli połączyłeś własną integrację Kalendarza Google z IFTTTT lub Zapier, ta 2-kierunkowa synchronizacja prawdopodobnie spowoduje powielenie niektórych zadań. Aby uniknąć nieskończonego powielania zadań, zalecamy najpierw wyłączyć wszystkie poprzednie integracje kalendarza.

Kalendarz Google i Todoist możesz w pełni zsynchronizować za pomocą dwustronnej integracji w czasie rzeczywistym.

googlecal-integration-web-td_cal.jpg

Po autoryzacji integracji, zadania z odpowiednim terminem i/lub czasem w Todoist zostaną automatycznie dodane do wybranego Kalendarza Google (można również wybrać synchronizację zadań tylko z konkretnego projektu). 

Podobnie, wszelkie zdarzenia utworzone w tym kalendarzu zostaną automatycznie dodane do wybranego przez Ciebie projektu Todoist.

Oczywiście, w przypadku prawdziwej 2-kierunkowej synchronizacji zmiany, które wprowadzasz w Kalendarzu Google – takie jak edycja nazwy wydarzenia lub zmiana daty – będą natychmiast odzwierciedlane w Todoist i odwrotnie.

Wszystkie zadania utworzone z Kalendarza Google mają domyślną etykietę @gcal (możesz zmienić etykietę edytując integrację po podłączeniu aplikacji). 

Jak podłączyć Todoist z Kalendarzem Google:

 1. Zaloguj się do aplikacji internetowej Todoist (ta integracja może być autoryzowana tylko za pośrednictwem aplikacji w przeglądarce).
 2. Kliknij na ikonę trybu w prawym górnym rogu i wybierzUstawienia.
 3. Kliknij zakładkę Integracje.
 4. Następnie kliknij Połącz obok Kalendarza Google.

googlecal-integration-web-create1.jpg

Po zalogowaniu się na koncie Google zostaniesz poproszony o:

 1. Wybranie do którego kalendarza chcesz dodać zadania. Możesz wybrać jeden z już istniejących kalendarzy lub utworzyć nowy tylko dla Twoich zadań Todoist, dzięki czemu będziesz mógł je włączać i wyłączać w widoku kalendarza. Tylko zdarzenia utworzone w tym kalendarzu będą dodawane jako zadania do Todoist.
 2. Zsynchronizowanie całego konta Todoist lub tylko jednego konkretnego projektu. Na przykład, możesz mieć projekt Spotkania lub Kalendarz zawartości, który chcesz zsynchronizować z Kalendarzem Google, ale nic więcej.
 3. Do którego projektu Todoist chcesz dodać nowe zadania Kalendarza Google. Nowe zdarzenia utworzone w powiązanym kalendarzu zostaną automatycznie dodane do tego projektu. Jeśli nie wiesz, który projekt wybrać, zalecamy skorzystanie z skrzynki odbiorczej Todoist. Zadania można zawsze przenieść później do innego projektu.
 4. Domyślny czas trwania zdarzenia. Nowe zadania Todoist z terminem i godziną pojawią się w Kalendarzu Google z tym czasem. Zawsze można wprowadzać zmiany w wydarzeniu w Kalendarzu Google po jego utworzeniu.
 5. Określić, czy chcesz synchronizować zadania z terminem, ale nie czasem. Możesz wybrać synchronizację tych zadań jako całodzienne wydarzenia w Kalendarzu Google lub wybrać tylko synchronizację zadań z datą i godziną.
Jeśli zdecydujesz się dodać zadania do jednego z istniejących kalendarzy, później będzie Ci trudniej usunąć zadania z kalendarza, ponieważ zostaną one zmieszane z innymi elementami kalendarza. Jeśli uważasz, że możesz chcieć usunąć zadania Todoist z kalendarza, zacznij od nowego kalendarza.

Możesz ustawić własny czas trwania zdarzenia z Todoist, wpisując w nazwie zadania np. [80m]. Po zapisaniu zadania "[80m]" zostanie usunięte z nazwy zadania i zostanie utworzony nowy kalendarz Google Kalendarza o czasie trwania 1 godzina i 20 minut. Na razie funkcja działa tylko dla "m" (przez kilka minut).

Google_Calendar_time.png

Możesz tylko dodać czas trwania niestandardowego zdarzenia, jak [20m] do zadania, przy pierwszym utworzeniu zadania. Jeśli edytujesz zadanie w Todoist, dodanie znacznika [20m] nie wpłynie na czas trwania już utworzonego wydarzenia w Kalendarzu Google.

Po podłączeniu kalendarza możesz wrócić do tej samej strony Integracji, aby w każdej chwili zaktualizować swoje preferencje.

FAQ

P: Kalendarz Google i Todoist nie są synchronizowane. Jak mogę to naprawić?

O: Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc Todoist i Kalendarzowi Google zsynchronizować się poprawnie.

 • Upewnij się, że w Todoist dodajesz zadania do projektu, który został zsynchronizowany z Kalendarzem Google. Możesz sprawdzić, który projekt jest zsynchronizowany, po przejściu do ustawień Todoist, wybraniu zakładki Integracje i przejrzeniu Zsynchronizowanych projektów w Kalendarzu Google.
 • Upewnij się, że jesteś zalogowany na odpowiednie konto w Kalendarzu Google. Podczas konfigurowania integracji wybrałeś konto Google do synchronizacji i musisz być zalogowany na to konto, aby zobaczyć Kalendarz Google, który synchronizuje się z Todoist.
 • W Kalendarzu Google określony kalendarz synchronizowany z Todoist musi być aktywny, aby można było zobaczyć jego wydarzenia. Aby to zrobić, znajdź po lewej stronie ekranu Kalendarza Google zsynchronizowany kalendarz. Możesz go kliknąć, aby włączyć lub wyłączyć, więc upewnij się, że jest włączony. Aby uzyskać więcej pomocy w wyświetlaniu i ukrywaniu Kalendarzy Google, przejdź do pomocy Kalendarza Google.
 • Należy sprawdzić status integracji Kalendarza Google, aby upewnić się, czy działa prawidłowo. Możesz to zrobić przechodząc do Ustawień Todoist, wybierając zakładkę Integracje  i Kalendarz Google, aby sprawdzić, czy status jest OK (jak pokazano poniżej).  Jeśli tak nie jest, usuń integrację i zainstaluj ją ponownie.
  td_gcal.png
 • Można również sprawdzić dziennik połączeń klikając symbol ⓘ po prawej stronie statusu. Jeśli nadal masz problemy i potrzebujesz skontaktować się z naszym działem obsługi, dołącz ten dziennik połączeń.

Jeśli spróbowałeś już wszystkiego, lecz nadal nie nastąpiła synchronizacja, spróbuj wymusić ją, przechodząc do Ustawień Todoist, wybierając zakładkę Integracje i klikając sync po prawej stronie od Kalendarza Google.

P: Jak usunąć wykonane zadania w Kalendarzu Google po ich wykonaniu w Todoist?

O: Po ukończeniu zadania, można pozostawić wykonane zadanie w Kalendarzu Google lub usunąć je z widoku. Domyślnie jest to pozostawienie wykonanych zadań w kalendarzu. Jeśli wolisz ją usunąć, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Przejdź do  Ustawień Todoist, wybierz zakładkę Integracje  i kliknij edytuj na prawo od pozycji Kalendarza Google. Kliknij po ukończeniu zadania na rozwijane menu i wybierz Usuń z Kalendarza Google kliknij Zapisz.

Można to cofnąć w każdej chwili.

P: Przypadkowo usunąłęm zadania w Todoist, które były zsynchronizowane z Kalendarzem Google i zostały one również usunięte z mojego kalendarza. Mogę je odzyskać?

O: Tak, możesz odzyskać jakiekolwiek usunięte zdarzenia z Kosza Kalendarza Gogle. Po prostu wybierz zdarzenia, które chcesz przywrócić i kliknij ikonkę "cofnij".

P: Czy poprzednie zdarzenia i zaległe zadania zsynchronizują się gdy integracja jest już skonfigurowana?

O: Nie, jedynie te zadania, które mają datę w przyszłości będą zsynchronizowane między Todoist i Kalendarzem Google.