Loading the new Help Center

Używanie Todoist z Kalendarzem Google

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Synchronizuj swoje dane Todoist z Kalendarzem Google w czasie rzeczywistym, korzystając z naszej dwukierunkowej integracji.

Todoist_GCal_sidebyside.png

Konfigurowanie integracji

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu okna Todoist.
 2. Wybierz zakładkę Integrations (integracje).
 3. W części Kalendarz Google kliknij Połącz kalendarz.Todoist_GCal_setup.png
 4. Zaloguj się za pomocą konta Google.
 5. Aby umożliwić Todoist dostęp do Twojego Kalendarza Google, kliknij Zezwól.
 6. Aby umożliwić Kalendarzowi Google dostęp do swoich danych, kliknij Zezwól.
 7. Następnie kliknij Dodaj kalendarz, aby utworzyć połączenie między swoimi projektami Todoist a Kalendarzem Google.
 8. W nowym okienku dostępne są następujące opcje:
  1. Kalendarz Google: wybierz kalendarz, z którym będą synchronizowane dane. Możesz wybrać jeden ze swoich wcześniej utworzonych kalendarzy lub stworzyć nowy (jeśli chcesz mieć możliwość wygodnego włączania/wyłączania tej funkcji, najlepiej utworzyć nowy kalendarz specjalnie dla projektów Todoist). Pamiętaj, że zadania w Todoist będą w przyszłości tworzone tylko dla zdarzeń ze wskazanego kalendarza.
  2. Synchronizacja: wybierz, czy synchronizacja ze wskazanym wyżej kalendarzem ma objąć Twoje wszystkie projekty, czy tylko wybrany projekt (jeśli zajdzie potrzeba, w przyszłości możesz dowolnie modyfikować te ustawienia).
  3. Projekt Todoist dla nowych wydarzeń w Kalendarzu Google:. wybierz projekt, w którym będą się pojawiać nowe zadania utworzone na podstawie zdarzeń w Kalendarzu Google (jeśli w tym momencie nie wiesz, który projekt wybrać, proponujemy tu wskazać swoją skrzynkę – potem możesz w każdej chwili przenieść zadania do wybranego projektu).
  4. wpisz nazwę etykiety, jaka będzie dodawana do zadań synchronizowanych ze wskazanego kalendarza (jeśli etykieta o takiej nazwie nie znajduje się obecnie na Twojej liście etykiet, zostanie ona utworzona po skonfigurowaniu integracji).
  5. wybierz domyślną długość zdarzeń tworzonych na podstawie synchronizowanych zadań Todoist. Nowe zadania z określoną datą i godziną będą się pojawiały w Kalendarzu Google jako zdarzenia o wskazanym tu czasie trwania (po utworzeniu każdego wydarzenia można dowolnie modyfikować czas jego trwania).
  6. wybierz, czy chcesz synchronizować zadania, które mają termin realizacji określony datą, ale bez wskazania konkretnej godziny. Zadania takie mogą być umieszczane w Kalendarzu jako zdarzenia całodniowe. Możesz też zdecydować, aby jedynie synchronizować zadania z terminem realizacji i konkretną godziną.
  7. wybierz, czy chcesz pozostawić wydarzenie w Kalendarzu Google w chwili ukończenia odpowiadających im zadań w Todoist.
 9. Kliknij Połącz.Todoist_GCal_connected.png
Niestety nie jest możliwe włączenie tej integracji w aplikacji dla iOS. Zaloguj się w przeglądarce na stronie todoist.com i postępuj według instrukcji dla wersji web.
Niestety nie jest możliwe włączenie tej integracji w aplikacji na urządzenia z systemem Android. Zaloguj się w przeglądarce na stronie todoist.com i postępuj według instrukcji dla wersji web.

Powiązywanie wielu kalendarzy i projektów

Zarządzaj wszystkimi wydarzeniami i zadaniami dzięki synchronizacji dodatkowych Kalendarzy Google z projektami w Todoist. Jeśli jednak zsynchronizujesz Wszystkie projekty, nie będziesz mieć możliwości dodać później powiązań z konkretnymi pojedynczymi projektami:

Integracja ta może być połączona tylko z jednym kontem Google.
 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu okna Todoist.
 2. Wybierz zakładkę Integracje.
 3. Pod sekcją „Kalendarz Google”, kliknij Dodaj kalendarz.
 4. Teraz możesz utworzyć połączenie między dowolnym projektem Todoist a dowolnym Kalendarzem Google:
  1. Kalendarz Google: wybierz kalendarz, z którym będą synchronizowane dane. Możesz wybrać jeden ze swoich wcześniej utworzonych kalendarzy lub stworzyć nowy (jeśli chcesz mieć możliwość wygodnego włączania/wyłączania tej funkcji, najlepiej utworzyć nowy kalendarz specjalnie dla projektów Todoist). Pamiętaj, że zadania w Todoist będą w przyszłości tworzone tylko dla zdarzeń ze wskazanego kalendarza.
  2. Synchronizacja: wybierz, czy synchronizacja ze wskazanym wyżej kalendarzem ma objąć Twoje wszystkie projekty, czy tylko wybrany projekt (jeśli zajdzie potrzeba, w przyszłości możesz dowolnie modyfikować te ustawienia).
  3. Projekt Todoist dla nowych wydarzeń w Kalendarzu Google:. wybierz projekt, w którym będą się pojawiać nowe zadania utworzone na podstawie zdarzeń w Kalendarzu Google (jeśli w tym momencie nie wiesz, który projekt wybrać, proponujemy tu wskazać swoją skrzynkę – potem możesz w każdej chwili przenieść zadania do wybranego projektu).
  4. wpisz nazwę etykiety, jaka będzie dodawana do zadań synchronizowanych ze wskazanego kalendarza (jeśli etykieta o takiej nazwie nie znajduje się obecnie na Twojej liście etykiet, zostanie ona utworzona po skonfigurowaniu integracji).
  5. wybierz domyślną długość zdarzeń tworzonych na podstawie synchronizowanych zadań Todoist. Nowe zadania z określoną datą i godziną będą się pojawiały w Kalendarzu Google jako zdarzenia o wskazanym tu czasie trwania (po utworzeniu każdego wydarzenia można dowolnie modyfikować czas jego trwania).
  6. wybierz, czy chcesz synchronizować zadania, które mają termin realizacji określony datą, ale bez wskazania konkretnej godziny. Zadania takie mogą być umieszczane w Kalendarzu jako zdarzenia całodniowe. Możesz też zdecydować, aby jedynie synchronizować zadania z terminem realizacji i konkretną godziną.
  7. wybierz, czy chcesz pozostawić wydarzenie w Kalendarzu Google w chwili ukończenia odpowiadających im zadań w Todoist.
 5. Kliknij Połącz.Todoist_GCal_connected_multiple.png
Niestety nie jest możliwe włączenie tej integracji w aplikacji dla iOS. Zaloguj się w przeglądarce na stronie todoist.com i postępuj według instrukcji dla wersji web.
Niestety nie jest możliwe włączenie tej integracji w aplikacji na urządzenia z systemem Android. Zaloguj się w przeglądarce na stronie todoist.com i postępuj według instrukcji dla wersji web.

Korzystanie z integracji

Od momentu włączenia tej integracji, zadania z terminem określonym datą i/lub godziną z wybranego projektu/projektów będą automatycznie dodawane do wskazanego kalendarza. Analogicznie, wydarzenia utworzone w kalendarzu zostaną w automatyczny sposób dodane jako zadania do wybranego projektu Todoist.

Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Wszelkie zmiany, jakie wprowadzisz w Kalendarzu Google, takie jak np. zmiana nazwy wydarzenia lub daty, będą natychmiast odzwierciedlane w Todoist – i na odwrót.

Własny czas trwania zdarzeń

Określaj własny czas trwania poszczególnych wydarzeń z Todoist, dopisując w nazwie zadania np. [80m]. Po zapisaniu zadania, fragment „[80m]” zostanie usunięty z nazwy zadania, a w Kalendarzu Google zostanie utworzone nowe wydarzenie trwające 80 min (1 godzina i 20 minut). Obecnie funkcja ta działa tylko z operatorem "m" (minuty).

Zmiana zadania, w którym znajduje się projekt i dodawanie etykiet do zdarzeń

Aby dodać etykietę do zadania Todoist, dodaj „@NazwaEtykiety” w nazwie zdarzenia w Kalendarzu Google. W podobny sposób możesz dodać zadanie do wskazanego projektu w Todoist – w tym celu dodaj „#NazwaProjektu” w nazwie zdarzenia w Kalendarzu Google. Zwróć uwagę, że zadziała to tylko wtedy, gdy zsynchronizujesz z Kalendarzem Google wszystkie swoje projekty Todoist (jeśli zsynchronizujesz tylko jeden projekt, zadanie nie będzie mogło być umieszczone ani przeniesione do żadnego innego projektu).

Zmiana priorytetu zadania

Wpisz !!1, !!2 lub !!3 w nazwie zdarzenia w kalendarzu Google, aby określić lub zmienić jego priorytet. Zmiany te będą natychmiast widoczne w Todoist.

Jak mogę usunąć integrację?

Jeśli chcesz usunąć integrację Kalendarza Google z Todoist, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do strony integracji w ustawieniach Todoist.
 2. Kliknij ikonkę obok Kalendarza Google.
 3. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Jeśli chcesz usunąć połączenie między Kalendarzem Google i Todoist, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do strony integracji w ustawieniach Todoist.
 2. W sekcji Kalendarz Google odszukaj połączenie, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz Usuń.

Jak usunąć zadania i wydarzenia utworzone przy pomocy tej integracji?

Gdy usuniesz integrację pomiędzy Todoist i Kalendarzem Google, zadania i wydarzenia utworzone w Twoim Kalendarzu Google i na koncie Todoist wciąż będą widoczne. Oto, jak je usunąć:

Jeśli ustawiłeś(-aś) integrację z nowo utworzonym Kalendarzem Google (opcja domyślna):

 1. Otwórz Todoist w przeglądarce (wersja web).
 2. Przejdź do projektu, z którym zostały zsynchronizowane zdarzenia w Kalendarzu Google.
  • Jeśli nie masz pewności, który projekt został zsynchronizowany, znajdź synchronizowane zadanie Todoist w swoim Kalendarzu Google i wyszukaj to zadanie w Todoist.
 3. Zaznacz wiele pozycji i usuń wszystkie zadania, które zostały zsynchronizowane z Kalendarzem Google.
 4. Następnie, otwórz Kalendarz Google.
 5. W lewym panelu w części Moje kalendarze, kliknij X po prawej stronie kalendarza, który został utworzony podczas konfigurowania tej integracji. Jego domyślna nazwa to Todoist.
 6. Potwierdź, że chcesz usunąć kalendarz, naciskając Usuń Kalendarz.

Jeśli skonfigurowałeś(-aś) integrację z głównym Kalendarzem Google:

 1. Otwórz Todoist w przeglądarce (wersja web).
 2. Przejdź do projektu, z którym zostały zsynchronizowane zdarzenia w Kalendarzu Google.
  • Jeśli nie masz pewności, który projekt został zsynchronizowany, znajdź synchronizowane zadanie Todoist w swoim Kalendarzu Google i wyszukaj to zadanie w Todoist.
 3. Zaznacz wiele pozycji i usuń wszystkie zadania, które zostały zsynchronizowane z Kalendarzem Google.
 4. Następnie, otwórz Kalendarz Google.
 5. W lewym panelu w części Moje kalendarze, odznacz wszystkie kalendarze z wyjątkiem tego, który został zsynchronizowany z Twoim kontem Todoist. Dzięki temu unikniesz przypadkowego usunięcia zadań z pozostałych kalendarzy.
 6. Kliknij prawym przyciskiem każde wydarzenie, które zostało zsynchronizowane z Todoist i wybierz Usuń. Wykonaj te czynności w przypadku wszystkich zdarzeń, które zostały zsynchronizowane z Twoich projektów Todoist.

FAQ

Masz pytanie lub potrzebujesz porady? Sprawdź nasz przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 146 z 226