Używanie Todoist z Kalendarzem Google

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Synchronizuj swoje dane Todoist z Kalendarzem Google w czasie rzeczywistym, korzystając z naszej dwukierunkowej integracji.

Todoist_GCal_sidebyside.png

Konfigurowanie integracji

 1. Kliknij ikonkę koła zębatego na górze z prawej strony ekranu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Integracje.
 4. W części Kalendarz Google kliknij Połącz kalendarz.Todoist_GCal_setup.png
 5. Zaloguj się za pomocą konta Google.
 6. Aby umożliwić Todoist dostęp do Twojego Kalendarza Google, kliknij Zezwól.
 7. Teraz możesz utworzyć połączenie między swoimi projektami Todoist a Kalendarzem Google:
  1. "Wybierz kalendarz". Wybierz kalendarz, z którym będą synchronizowane dane. Możesz wybrać jeden ze swoich wcześniej utworzonych kalendarzy lub stworzyć nowy (jeśli chcesz mieć możliwość wygodnego włączania/wyłączania tej funkcji, najlepiej utworzyć nowy kalendarz specjalnie dla projektów Todoist). Pamiętaj, że zadania w Todoist będą w przyszłości tworzone tylko dla zdarzeń ze wskazanego kalendarza.
  2. "Synchronizacja". Wybierz, czy synchronizacja ze wskazanym wyżej kalendarzem ma objąć Twoje wszystkie projekty, czy tylko wybrany projekt (jeśli zajdzie potrzeba, przyszłości możesz dowolnie modyfikować te ustawienia).
  3. "Zadania utworzone w Kalendarzu Google trafią do". Wybierz projekt, w którym będą się pojawiać nowe zadania utworzone na podstawie zdarzeń w Kalendarzu Google (jeśli w tym momencie nie wiesz, który projekt wybrać, proponujemy tu wskazać swoją skrzynkę odbiorczą – potem możesz w każdej chwili przenieść zadania do wybranego projektu).
  4. "Ustaw czas trwania zdarzenia dla nowych zadań". Wybierz domyślną długość zdarzeń tworzonych na podstawie synchronizowanych zadań Todoist. Nowe zadania z określoną datą i godziną będą się pojawiały w Kalendarzu Google jako zdarzenia o wskazanym tu czasie trwania (po utworzeniu każdego wydarzenia można dowolnie modyfikować czas jego trwania).
  5. "Zadania bez terminów". Wybierz, czy chcesz synchronizować zadania, które mają termin realizacji określony datą, ale bez wskazania konkretnej godziny. Zadania takie mogą być umieszczane w  Kalendarzu jako zdarzenia całodniowe, albo nie podlegać synchronizacji.
  6. "Gdy zadanie zostanie wykonane". Wybierz, czy zdarzenia mają pozostać w Kalendarzu Google, czy też zostać z niego usunięte w chwili ukończenia odpowiadających im zadań w Todoist.
  7. "Etykieta dodawana do zadań w Kalendarzu Google". Wpisz nazwę etykiety, jaka będzie dodawana do zadań synchronizowanych ze wskazanego kalendarza (jeśli etykieta o takiej nazwie nie znajduje się obecnie na Twojej liście etykiet, zostanie ona utworzona po skonfigurowaniu integracji).
 8. Kliknij Połącz.Todoist_GCal_connected.png
Niestety nie jest możliwe włączenie tej integracji w aplikacji dla Windows 10. Zaloguj się w przeglądarce na stronie todoist.com i postępuj według instrukcji dla wersji web.
Niestety nie jest możliwe włączenie tej integracji w aplikacji dla iOS. Zaloguj się w przeglądarce na stronie todoist.com i postępuj według instrukcji dla wersji web.
Niestety nie jest możliwe włączenie tej integracji w aplikacji na urządzenia z systemem Android. Zaloguj się w przeglądarce na stronie todoist.com i postępuj według instrukcji dla wersji web.

Powiązywanie wielu kalendarzy i projektów

Zarządzaj wszystkimi swoimi zdarzeniami i zadaniami, synchronizując więcej Kalendarzy Google ze swoimi projektami Todoist.

 1. Kliknij ikonkę koła zębatego na górze z prawej strony ekranu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Integracje.
 4. Pod sekcją "Kalendarz Google", kliknij Dodaj kalendarz.
 5. Teraz możesz utworzyć połączenie między dowolnym projektem Todoist a dowolnym Kalendarzem Google:
  1. Wybierz kalendarz. Wybierz kalendarz, z którym będą synchronizowane dane. Możesz wybrać jeden ze swoich wcześniej utworzonych kalendarzy lub stworzyć nowy. (Wskazówka: utwórz nowy kalendarz, by mieć możliwość wygodnego włączania/wyłączania tej funkcji w aplikacji Kalendarz Google.)
  2. Synchronizacja. Wybierz, czy synchronizacja ze wskazanym wyżej kalendarzem ma objąć Twoje wszystkie projekty, czy tylko wybrany projekt.
  3. Zadania utworzone w Kalendarzu Google trafią do. Wybierz projekt Todoist, w którym będą się pojawiać nowe zadania utworzone na podstawie zdarzeń w Kalendarzu Google. (Wskazówka: jeśli w tym momencie nie wiesz, który projekt wybrać, proponujemy tu wskazać swoją skrzynkę odbiorczą – potem możesz w każdej chwili przenieść zadania do wybranego projektu.)
  4. Ustaw czas trwania zdarzenia dla nowych zadań. Wybierz domyślną długość zdarzeń tworzonych na podstawie synchronizowanych zadań Todoist. Nowe zadania z określoną datą i godziną będą się pojawiały w Kalendarzu Google jako zdarzenia o takim czasie trwania. (Wskazówka: po utworzeniu wydarzenia, można dowolnie modyfikować czas jego trwania.)
  5. Zadania bez terminów. Jeśli chcesz, aby do Twojego kalendarza dodawane były zadania, dla których nie wskazano godziny wykonania, wybierz "synchronizuj jako całodniowe zdarzenia". Wybór "nie synchronizuj" sprawi, że tego typu zadania nie będą podlegały synchronizacji.
  6. Gdy zadanie zostanie wykonane. Wybierz, czy wydarzenia mają pozostać w Kalendarzu Google, czy też zostać z niego usunięte w chwili ukończenia odpowiadających im zadań w Todoist.
  7. Etykieta dodawana do zadań w Kalendarzu Google. Wpisz nazwę etykiety, jaka będzie dodawana do zadań synchronizowanych ze wskazanego kalendarza (jeśli etykieta o takiej nazwie nie znajduje się obecnie na Twojej liście etykiet, zostanie ona utworzona po skonfigurowaniu integracji).
 6. Kliknij Połącz.Todoist_GCal_connected_multiple.png
Niestety nie jest możliwe włączenie tej integracji w aplikacji dla Windows 10. Zaloguj się w przeglądarce na stronie todoist.com i postępuj według instrukcji dla wersji web.
Niestety nie jest możliwe włączenie tej integracji w aplikacji dla iOS. Zaloguj się w przeglądarce na stronie todoist.com i postępuj według instrukcji dla wersji web.
Niestety nie jest możliwe włączenie tej integracji w aplikacji na urządzenia z systemem Android. Zaloguj się w przeglądarce na stronie todoist.com i postępuj według instrukcji dla wersji web.

Korzystanie z integracji

Od momentu włączenia tej integracji, zadania z terminem określonym datą i/lub godziną z wybranego projektu/projektów będą automatycznie dodawane do wskazanego kalendarza. Analogicznie, wydarzenia utworzone w kalendarzu zostaną w automatyczny sposób dodane jako zadania do wybranego projektu Todoist.

Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Wszelkie zmiany, jakie wprowadzisz w Kalendarzu Google, takie jak np. zmiana nazwy wydarzenia lub daty, będą natychmiast odzwierciedlane w Todoist – na odwrót.

Własny czas trwania zdarzeń

Określaj własny czas trwania poszczególnych wydarzeń z Todoist, dopisując w nazwie zadania np. [80m]. Po zapisaniu zadania, fragment "[80m]" zostanie usunięty z nazwy zadania, a w Kalendarzu Google zostanie utworzone nowe wydarzenie trwające 80 min (1 godzina i 20 minut). Obecnie funkcja ta działa tylko z operatorem "m" (minuty).

FAQ

P: Kalendarz Google i Todoist nie są synchronizowane. Jak mogę to naprawić?

O: Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc Todoist i Kalendarzowi Google synchronizować się poprawnie.

 • Upewnij się, że w Todoist dodajesz zadania do projektu, który został zsynchronizowany z Kalendarzem Google. Aby sprawdzić, który projekt jest synchronizowany, przejdź do zakładki Integracje w ustawieniach Todoist. Synchronizowane projekty wyświetlone są w sekcji Kalendarz Google.
 • Używając Kalendarza Google upewnij się, że jesteś zalogowany/a do właściwego konta. Aby synchronizacja przebiegła poprawnie, musi to być to samo konto, które zostało wskazane w trakcie konfigurowania integracji.
 • Korzystając z Kalendarza Google upewnij się, że pracujesz z kalendarzem, który został wskazany w trakcie konfigurowania integracji. Właściwy kalendarz znajdziesz po lewej stronie ekranu, w sekcji "Moje kalendarze".

P: Czy mogę skonfigurować kilka połączeń z tym samym kalendarzem?

O: Nie, w jednym momencie może istnieć tylko jedno powiązanie z wybranym kalendarzem. Na przykład, jeśli korzytasz z kalendarza "Spotkania", nie może on być jednocześnie synchronizowany z dwoma projektami w Todoist.

P: Czy wydarzenia z Kalendarza Google, które już się odbyły oraz zaległe projekty z Todoist zostaną zsynchronizowane po włączeniu tej integracji?

O: Nie. Zsynchronizowane między Todoist i Kalendarzem Google zostaną jedynie te zadania, których termin jeszcze nie upłynął w momencie synchronizacji.

P: Czy mogę wprowadzić zmiany w istniejącym powiązaniu między Todoist a Kalendarzem Google?

O: Oczywiście! W tym celu otwórz zakładkę Integracje w ustawieniach Todoist. W sekcji Kalendarz Google znajdź połączenie, które chcesz zmodyfikować i wybierz Edytuj. Wprowadź zmiany, a po wszystkim kliknij Zapisz.

P: Przypadkowo usunąłem w Todoist zadania, które były zsynchronizowane z Kalendarzem Google, przez co zniknęły one również z mojego kalendarza. Czy istnieje jakiś sposób, by je odzyskać?

O: Tak, możesz odzyskać jakiekolwiek usunięte zdarzenia przywracając je z Kosza Kalendarza Gogle. Wystarczy wybrać zdarzenia, które chcesz przywrócić i kliknąć ikonkę "cofnij".

P: W jaki sposób usunąć powiązanie między Todoist a Kalendarzem Google?

O: Przejdź do zakładki Integracje w ustawieniach Todoist. W części Kalendarz Google znajdź powiązanie, które chcesz usunąć i wybierz Usuń.

P: Czy mogę w tym samym czasie synchronizować dane kalendarzy z kilku różnych kont Google?

O: Nie. Konfigurując integrację możesz wybrać tylko kolendarze z tego konta Google, do którego w danym momencie się zalogowałeś/aś.

P: Czy mogę synchronizować Todoist z kalendarzami Google takimi jak "Przypomnienia" lub "Zadania"?

O: Niestety nie jest możliwe utworzenie połączenia z tymi dwoma domyślnymi kalendarzami.

P: Czy mogę synchronizować swoje zadania z kalendarzem innego konta Google?

O: Tak, jednak najpierw musisz usunąć dotychczasową integrację. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Integracje w ustawieniach Todoist i kliknij x obok Kalendarza Google. Naciśnij Ok, aby potwierdzić.

P: Jak mogę usunąć zadania i zdarzenia utworzone przy pomocy tej integracji?

Jeśli integracja między Todoist i Kalendarzem Google została usunięta, zadania i wydarzenia zsynchronizowane między Todoist a Kalendarzem Google będą w dalszym ciągu widoczne. Oto. jak je usunąć:

Jeśli ustawiłeś integrację z nowo utworzonym Kalendarzem Google (opcja domyślna):

 1. Otwórz aplikację sieciową Todoist.
 2. Przejdź do projektu, z którym zostały zsynchronizowane zdarzenia w Kalendarzu Google.
  1. Jeśli nie masz pewności, który projekt został zsynchronizowany, znajdź synchronizowane zadanie Todoist w swoim Kalendarzu Google i wyszukaj to zadanie w Todoist.
 3. Zaznacz wiele pozycji i usuń wszystkie zadania, które zostały zsynchronizowane z Kalendarzem Google.
 4. Następnie, otwórz Kalendarz Google.
 5. W lewym panelu w części Moje kalendarze, kliknij X po prawej stronie kalendarza, który został utworzony podczas konfigurowania tej integracji. Jego domyślna nazwa to Todoist.
 6. Potwierdź, że chcesz usunąć kalendarz, wybierając Usuń Kalendarz.

Jeśli skonfigurowałeś integrację z głównym Kalendarzem Google:

 1. Otwórz aplikację sieciową Todoist.
 2. Przejdź do projektu, z którym zostały zsynchronizowane zdarzenia w Kalendarzu Google.
  1. Jeśli nie masz pewności, który projekt został zsynchronizowany, znajdź synchronizowane zadanie Todoist w swoim Kalendarzu Google i wyszukaj to zadanie w Todoist.
 3. Zaznacz wiele pozycji i usuń wszystkie zadania, które zostały zsynchronizowane z Kalendarzem Google.
 4. Następnie, otwórz Kalendarz Google.
 5. W lewym panelu w części Moje kalendarze, odznacz wszystkie kalendarze z wyjątkiem tego, który został zsynchronizowany z Twoim kontem Todoist. Dzięki temu unikniesz przypadkowego usunięcia zadań z pozostałych kalendarzy.
 6. Kliknij prawym klawiszem każde wydarzenie, które zostało zsynchronizowane z Todoist i wybierz Usuń. Wykonaj te czynności w przypadku wszystkich zdarzeń, które zostały zsynchronizowane z Twoich projektów Todoist.

P: W jaki sposób mogę usunąć integrację między Todoist a Kalendarzem Google?

O: Przejdź do zakładki Integracje w ustawieniach Todoist i kliknij x obok Kalendarza Google. Naciśnij Ok, aby potwierdzić.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 116 z 170