Jak używać Todoist z Flat Tomato?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Czym jest Flat Tomato?

Flat Tomato jest aplikacją do zarządzania czasem dla iOS, która pomaga użytkownikom unikać rozpraszania się i monitoruje czas poświęcany na wykonywanie różnych czynności. Korzysta z metodologii pomodoro, której istotą jest praca w cyklach oddzielonych regularnymi przerwami; zwykle po 25-minutowym cyklu pracy następuje 5-minutowa przerwa.

Na czym polega ta integracja?

Flat Tomato automatycznie monitoruje czas, jaki poświęcasz wykonywaniu każdego z zadań.

Jak połączyć Todoist z Flat Tomato?

  1. Pobierz aplikację Flat Tomato z App Store.

  2. Otwórz Flat Tomato i przeciągnij w prawo na głównym oknie aplikacji, aby wyświetlić menu Accounts.

  3. Powiąż swoje konto Todoist.

  4. W następnym oknie wybierz zadania z dowolnego projektu lub projektów, które chciałbyś uwzględnić w aplikacji Flat Tomato.

Obejrzyj poniższy film aby zobaczyć jak to zrobić.