Archiwizacja projektu

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Jeśli zakończysz pracę z projektem, możesz go zarchiwizować i przenieść go z aktywnej listy projektów. Wszystkie archiwalne projektymożna przeglądać i przywrócić z archiwum w dowolnym momencie.

 1. Kliknij prawym klawiszem na projekt, który chcesz archiwizować.
 2. Wybierz Archiwizuj z menu.
 1. Naciśnij projekt, który chcesz archiwizować.
 2. Kliknij lub naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 3. Wybierz Archiwizuj projekt
 1. Wybierz projekt, który chcesz archiwizować.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Naciśnij Edytuj projekt.
 4. Naciśnij Archiwizuj projekt
 5. Naciśnij Archiwizuj projekt, aby potwierdzić.
 1. W lewym górnym rogu ekranu naciśnij ikonę menu.
 2. Na dole listy projektów naciśnij Zarządzaj projektami.
 3. Naciśnij projekt, który chcesz zarchiwizować.
 4. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 5. Wybierz Archiwizuj.
 6. Wybierz Tak, aby potwierdzić.