Zmień swoją nazwę użytkownika i zdjęcie

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Zadbaj, by Twoje Todoist było aktualne, zmieniając nazwę i zdjęcie profilowe. Oto, jak się za to zabrać:

 1. W prawym górnym rogu kliknij ikonkę koła zębatego i wybierz Ustawienia.
 2. Otwórz zakładkę Konto.
 3. By zmienić nazwę użytkownika, kliknij Edytuj obok Twojej dotychczasowej nazwy. Wpisz nową nazwę i kliknij Zapisz.
 4. By zmienić swoje zdjęcie profilowe, kliknij dotychczasowe zdjęcie i wybierz opcję Edytuj. Kliknij pole Wybierz plik a następnie wybierz zdjęcie ze swojego komputera. Aby ustawić je jako nowe zdjęcie profilowe, wybierz Prześlij zdjęcie.
 1. W lewym górnym rogu kliknij ikonkę koła zębatego i wybierz Konto.
 2. Wybierz Edytuj.
 3. Aby zmienić swoją nazwę, kliknij edytuj obok dotychczasowej nazwy, a następnie wpisz nową nazwę.
 4. By zmienić swoje zdjęcie profilowe, kliknij dotychczasowe zdjęcie. Wybierz nowe zdjęcie ze swojego komputera.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.
 1. Dotknij ikonki menu w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz  Ustawienia > Konto.
 3. Aby zmienić swoją nazwę, dotknij pola Nazwa. Wpisz nową nazwę i wybierz Gotowe.
 4. By zmienić swoje zdjęcie, dotknij obecnego zdjęcia. Możesz teraz:
  1. Wybrać opcję Zrób zdjęcie aby wykonać zdjęcie i ustawić jako profilowe.
  2. Użyć opcji Wybierz zdjęcie aby wybrać i ustawić zdjęcie znajdujące się na Twoim urządzeniu.
  3. Wybrać Usuń zdjęcie aby usunąć aktualne zdjęcie profilowe.
 1. W prawym górnym rogu ekranu dotknij ikonki koła zębatego.
 2. Wybierz Edytuj profil.
 3. By zmienić swoją nazwę, dotknij obecnej nazwy i wpisz nową.
 4. By zmienić swoje zdjęcie profilowe, dotknij Zdjęcie profiloweNastępnie:
  1. Wybrać opcję Zrób zdjęcie aby wykonać zdjęcie i ustawić jako profilowe.
  2. Użyj opcji Wybierz istniejące zdjęcie aby wybrać zdjęcie z Twojego urządzenia.
  3. Wybierz Usuń obecne zdjecie aby usunąć aktualne zdjęcie profilowe.
 5. Dotknij pola Gotowe w prawym górnym rogu.