Masz problemy z synchronizacją?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Jeśli Todoist nie synchronizuje poprawnie Twojej listy zadań (na przykład, w aplikacji na iOS lista zadań różni się od tej na Windows), postaraj się zidentyfikować platformę, w przypadku której wystąpił problem synchronizacji. Następnie wyślij zgłoszenie do naszego zespołu wsparcia technicznego.

Jak sprawdzić, która z aplikacji ma problem z synchronizacją

  1. Zaloguj się do Todoist w przeglądarce internetowej.
    • Upewnij się, że widzisz najnowszą wersję swojej listy zadań (to ta wersja, którą przechowujemy na naszych serwerach) poprzez wylogowanie się i ponowne zalogowanie do Todoist.
  2. Korzystając z aplikacji na innej platformie dodaj zadanie, a następnie sprawdź, czy pojawiło się ono na liście zadań w Todoist na przeglądarce. Jeśli go nie widziszoznacza to, że problem synchronizacji występuje w aplikacji, w której dodałeś zadanie.
  3. Jeśli zadanie pojawiło sięna liście zadań w Todoist na przeglądarkę, spróbuj teraz dodać zadanie w wersji na przeglądarkę i zobacz, czy pojawi się ono w pozostałych aplikacjach. Jeśli zadanie nie pojawia się w którejś aplikacji oznacza to, że ma ona problem z synchronizacją.

Gdy już zidentyfikujesz, która z aplikacji nie synchronizuje się z bazą danych, przekaż tę informację naszemu zespołowi wsparcia. Nasi deweloperzy postarają się jak najszybciej naprawić problem, abyś mógł/mogła znów korzystać z Todoist.

FAQ

P: Dlaczego występują problemy z synchronizacją Todoist pomiędzy moimi aplikacjami?

O: Problemy z synchronizacją mogą wynikać z dwóch przyczyn: aplikacja albo nie zapisuje poprawnie informacji w bazie danych, albo nie jest w stanie ich odczytać. Instrukcja powyżej pomoże Ci zidentyfikować aplikację, w której występują problemy.

Na przykład, jeśli używasz aplikacji Todoist na iOS oraz Windows i zauważyłeś, że synchronizacja nie przebiega poprawnie, mogła nastąpić jedna z czterech sytuacji:

  • Problem zapisu w aplikacji na iOS: aplikacja na iOS nie zapisuje poprawnie informacji w naszej bazie danych, więc gdy otwierasz Todoist na innych urządzeniach, nie są one w stanie pobrać najnowszych danych wprowadzonych na iOS.
  • Problem odczytu w aplikacji na iOS: pozostałe aplikacje poprawnie zapisują informacje w bazie, jednak aplikacja na iOS nie jest w stanie zaktualizować danych.
  • Problem zapisu w aplikacji na Windows: aplikacja na Windows nie zapisuje poprawnie informacji w naszej bazie danych, więc gdy otwierasz Todoist na innych urządzeniach, nie są one w stanie pobrać najnowszych danych.
  • Problem odczytu w aplikacji na Windows: pozostałe aplikacje poprawnie zapisują informacje w bazie, jednak aplikacja na Windows nie jest w stanie zaktualizować danych.

Jeśli udało Ci się zidentyfikować, która z powyższych sytuacji jest źródłem problemu w Twoim przypadku, napisz o tym w wiadomości przesyłanej do naszego zespołu wsparcia technicznego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 69