Loading the new Help Center

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych w Todoist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Zaoszczędź sobie pracy i czasu, wykonując powtarzające się czynności w Todoist przy pomocy skrótów.

Poniższych skrótów możesz używać w całej aplikacji, inne działają tylko podczas dodawania i edycji zadań.

Shortcuts modal

Zyskaj dostęp do skrótów globalnych używając aplikacji Todoist dla macOS lub Windows. Dzięki temu możesz dodawać zadania korzystając z dowolnej aplikacji, podczas gdy Todoist będzie działać w tle.

Ogólne

Czynność skrót macOS skrót Windows
Szybkie Dodawanie Q Q
szukaj / lub F / lub F
odrzuć/anuluj Esc Esc

otwórz/zamknij pasku bocznym

M M

wyświetl skróty klawiaturowe

? ?

Otwórz szybkie wyszukiwanie

Cmd ⌘ + K Ctrl + K
wydrukuj bieżący widok Cmd ⌘ + P Ctrl + P
powiększ Cmd ⌘ + = Ctrl + =
pomniejsz Cmd ⌘ + symbol minus (-) Ctrl + symbol minus (-)
resetuj powiększenie Cmd ⌘ + 0 Ctrl + 0

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
ustaw poziom priorytetu p1, p2, p3, p4
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz użytkownika +
dodaj etykietę @
dodaj przypomnienie !

Nawigacja

Korzystaj z poniższych skrótów, aby szybko przemieszczać się między widokami, zmieniać ustawienia i wykonywać wiele innych czynności.

Czynność Skrót
otwórz zadanie w projekcie, do którego należy
Shift ⇧ + G
otwórz Produktywność
O , następnie P
Otwórz Pomoc
O , następnie H
otwórz powiadomienia
O , następnie N
otwórz menu zdjęcia profilowego
O , następnie U
przesuń zaznaczenie w górę
K lub
przesuń zaznaczenie w dół
J lub
przejdź do zadania po prawej stronie
przejdź do zadania po lewej stronie
przejdź do widoku głównego
H , lub G , następnie
przejdź do skrzynki
G , następnie I
przejdź do widoku Dziś
G , następnie T
przejdź do widoku Nadchodzące
G , następnie U
przejdź do etykiet
G , następnie L
przejdź do projektów
G , następnie P
przejdź do sekcji
G , następnie /
otwórz ustawienia
O , następnie S
otwórz motyw
O , następnie T
otwórz Dziennik aktywności
G , następnie A
otwórz Filtry i etykiety
G , następnie V

Dodawanie zadań

Skróty te działają tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność Skrót
dodaj nowe zadanie na dole listy
A
dodaj nowe zadanie na górze listy
Shift ⇧ +
zapisz nowo utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej
Enter
zapisz zmiany w bieżącym zadaniu i utwórz nowe zadanie poniżej
Shift ⇧ + Enter
zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w obecnym zadaniu i utwórz nowe zadanie powyżej
Ctrl + Enter

Edytowanie zadań

Czynność skrót macOS skrót Windows
ukończ zaznaczone zadanie
E
E
ukończ i zarchiwizuj zadanie cykliczne
Shift ⇧ + kliknięcie pola wyboru
Shift + kliknięcie pola wyboru
otwórz widok zadania
Enter
Enter
edytuj zadanie
Cmd ⌘ + E
Ctrl + E
zapisz zmiany
Cmd ⌘ + Enter
Ctrl + Enter
określ termin
T
T
usuń termin
Shift ⇧ + T
Shift + T
ustaw poziom priorytetu
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
zmień poziom priorytetu
Y
Y
komentarz
C
C
dodaj etykietę
L
L
przypisz/przypisz ponownie
Shift ⇧ + R
Shift + R
przenieś do...
V
V
Inne czynności dotyczące zadań
.
.
wybierz zaznaczone zadanie
X lub Cmd ⌘ + kliknięcie
Ctrl + kliknięcie
wybierz wiele zadań jednocześnie
Cmd ⌘ + kliknięcie lub Shift ⇧ + kliknięcie
Ctrl + kliknięcie lub Shift + kliknięcie
przenieś zaznaczenie na pasek wielokrotnego wyboru
,
,
usuń wybrane zadanie
Cmd ⌘ + Delete
Shift + Delete
kopiuj link do zadania
Shift ⇧ + Cmd ⌘ + C
Shift + Ctrl + C
przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego
Cmd  +
Ctrl +
przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego
Cmd ⌘ +
Ctrl +

Tworzenie i wykonywane pod-zadań

Czynność Skrót skrót Windows
zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania
Cmd ⌘ + ]
Ctrl + ]
zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania
Cmd ⌘ + [
Ctrl + [
pokaż/ukryj pod-zadania
Shift ⇧ + E
Shift + E
Powyższe skróty dostępne są tylko w widoku listy zadań, po zaznaczeniu zadania.

Czynności dotyczące zadań w projektach

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność Skrót
zmień widok na listę/tablicę
Shift ⇧ + V
dodaj sekcję
S
współdziel projekt
Shift ⇧ + S
sortuj według terminu
D
sortuj według priorytetu
P
sortuj alfabetycznie
N
sortuj według przypisanych
R
otwórz więcej czynności projektu
W
Czynności w widoku Nadchodzące
Czynność skrót macOS skrót Windows
przejdź do dnia dzisiejszego w widoku Nadchodzące
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Home
następny tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ +
Shift +
poprzedni tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ +
Shift +
Jeśli chcesz korzystać z większej liczby skrótów, wypróbuj niezależny dodatek Todoist Shortcuts (Skróty) dla Chrome lub Firefoxa.

Globalne

Skróty globalne mogą być używane wtedy, gdy aplikacja jest zminimalizowana. Skorzystaj z domyślnych skrótów przedstawionych poniżej lub dostosuj swoje skróty w Todoist, aby dopasować je do indywidualnego stylu pracy.

Czynność Skrót
pokaż/ukryj Todoist Cmd ⌘ + Ctrl  + T
otwórz Szybkie Dodawanie Option ⌥ + Spacja

 

Ogólne

Czynność Skrót
Szybkie Dodawanie Q
szukaj / lub F
odrzuć/anuluj Esc

otwórz/zamknij pasku bocznym

M

wyświetl skróty klawiaturowe

?

Otwórz szybkie wyszukiwanie

Cmd ⌘ + K
wydrukuj bieżący widok Cmd ⌘ +
powiększ Cmd ⌘ + =
pomniejsz Cmd ⌘ + symbol minus (-)

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
ustaw poziom priorytetu P1, P2, P3, P4
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz użytkownika +
dodaj etykietę @
dodaj przypomnienie !

Nawigacja

Korzystaj z poniższych skrótów, aby szybko przemieszczać się między widokami, zmieniać ustawienia i wykonywać wiele innych czynności.

Czynność Skrót
otwórz zadanie w projekcie, do którego należy
Shift ⇧ + G
otwórz Produktywność
O , następnie P
Otwórz Pomoc
O , następnie H
otwórz powiadomienia
O , następnie N
otwórz menu zdjęcia profilowego
O , następnie U
przesuń zaznaczenie w górę
K lub
przesuń zaznaczenie w dół
J lub
przejdź do zadania po prawej stronie
przejdź do zadania po lewej stronie
przejdź do widoku głównego
H lub G, następnie
przejdź do skrzynki
G , następnie I
przejdź do widoku Dziś
G , następnie T
przejdź do widoku Nadchodzące
G , następnie U
przejdź do etykiet
G , następnie L
przejdź do projektów
G , następnie P
przejdź do sekcji
G , następnie /
otwórz ustawienia
O , następnie S
otwórz motyw
O , następnie T
otwórz Dziennik aktywności
G , następnie A
otwórz Filtry i etykiety
G , następnie V

Dodawanie zadań

Skróty te działają tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność Skrót
dodaj nowe zadanie na dole listy
A
dodaj nowe zadanie na górze listy
Shift ⇧ +
zapisz nowo utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej
Enter
zapisz zmiany w bieżącym zadaniu i utwórz nowe zadanie poniżej
Shift ⇧ + Enter
zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w obecnym zadaniu i utwórz nowe zadanie powyżej
Ctrl ⌃ + Enter

Edytowanie zadań

Czynność Skrót
ukończ zaznaczone zadanie
E
ukończ i zarchiwizuj zadanie cykliczne
Shift ⇧ + kliknięcie pola wyboru
otwórz widok zadania
Enter
edytuj zadanie
Cmd ⌘ + E
zapisz zmiany
Cmd ⌘ + Enter 
określ termin
T
usuń termin
Shift ⇧ + T
ustaw poziom priorytetu
1, 2, 3, 4
zmień poziom priorytetu
Y
komentarz
C
dodaj etykietę
L
przypisz/przypisz ponownie
Shift ⇧ +
przenieś do...
V
Inne czynności dotyczące zadań
.
wybierz zaznaczone zadanie
X lub Cmd ⌘ + kliknięcie
wybierz wiele zadań jednocześnie
Cmd ⌘ + kliknięcie lub Shift ⇧ + kliknięcie
przenieś zaznaczenie na pasek wielokrotnego wyboru
,
usuń wybrane zadanie(-a)
Cmd ⌘ + Delete
kopiuj link do zadania
Shift ⇧ + Cmd ⌘ +
przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego
Cmd ⌘ + ↑ 
przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego
Cmd ⌘ + ↓ 

Tworzenie i wykonywane pod-zadań

Czynność Skrót
zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania
Cmd ⌘ +
zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania
Cmd ⌘ +
pokaż/ukryj pod-zadania
Shift ⇧ + E
Powyższe skróty dostępne są tylko w widoku listy zadań, po zaznaczeniu zadania.

Czynności dotyczące zadań w projektach

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność Skrót
zmień widok na listę/tablicę
Shift ⇧ + V
dodaj sekcję
S
współdziel projekt
Shift ⇧ + S
sortuj według terminu
D
sortuj według priorytetu
P
sortuj alfabetycznie
N
sortuj według przypisanych
R
otwórz więcej czynności projektu
W
Czynności w widoku Nadchodzące
Czynność Skrót
przejdź do dnia dzisiejszego w widoku Nadchodzące
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
następny tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ +
poprzedni tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ +

Globalne

Skróty globalne mogą być używane wtedy, gdy aplikacja jest zminimalizowana. Skorzystaj z domyślnych skrótów przedstawionych poniżej lub dostosuj swoje skróty w Todoist, aby dopasować je do indywidualnego stylu pracy.

Czynność Skrót
pokaż/ukryj Todoist Win + Alt + S
otwórz Szybkie Dodawanie Ctrl + Spacja

Ogólne

Czynność Skrót
Szybkie Dodawanie Q
szukaj / lub F
odrzuć/anuluj Esc

pokaż/ukryj menu nawigacyjne

M

wyświetl skróty klawiaturowe

?

Otwórz szybkie wyszukiwanie

Ctrl +
wydrukuj bieżący widok Ctrl +
powiększ Ctrl + Shift + =
pomniejsz Ctrl + symbol minus (-)

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
ustaw poziom priorytetu P1, P2, P3, P4
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz użytkownika +
dodaj etykietę @

Nawigacja

Korzystaj z poniższych skrótów, aby szybko przemieszczać się między widokami, zmieniać ustawienia i wykonywać wiele innych czynności.

Czynność Skrót
otwórz zadanie w projekcie, do którego należy
Shift + G
otwórz Produktywność
O , następnie P
Otwórz Pomoc
O , następnie H
otwórz powiadomienia
O , następnie N
otwórz menu zdjęcia profilowego
O , następnie U
przesuń zaznaczenie w górę
K lub
przesuń zaznaczenie w dół
J lub
przejdź do zadania po prawej stronie
przejdź do zadania po lewej stronie
przejdź do widoku głównego
H lub G , następnie
przejdź do skrzynki
G , następnie I
przejdź do widoku Dziś
G , następnie T
przejdź do widoku Nadchodzące
G , następnie U
przejdź do etykiet
G , następnie L
przejdź do projektów
G , następnie P
przejdź do sekcji
G , następnie /
otwórz ustawienia
O , następnie S
otwórz motyw
O , następnie T
otwórz Dziennik aktywności
G , następnie A
otwórz Filtry i etykiety
G , następnie V

Dodawanie zadań

Skróty te działają tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność Skrót
dodaj nowe zadanie na dole listy
A
dodaj nowe zadanie na górze listy
Shift +
zapisz nowo utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej
Enter
zapisz zmiany w bieżącym zadaniu i utwórz nowe zadanie poniżej
Shift + Enter
zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w obecnym zadaniu i utwórz nowe zadanie powyżej
Ctrl + Enter

Edytowanie zadań

Czynność Skrót
ukończ zaznaczone zadanie
E
ukończ i zarchiwizuj zadanie cykliczne
Shift + kliknięcie pola wyboru
otwórz widok zadania
Enter
edytuj zadanie
Ctrl + E
zapisz zmiany
Ctrl + Enter
określ termin
T
usuń termin
Shift + T
ustaw poziom priorytetu
1, 2, 3,
zmień poziom priorytetu
Y
komentarz
C
dodaj etykietę
L
przypisz/przypisz ponownie
Shift +
przenieś do...
V
Inne czynności dotyczące zadań
.
wybierz zaznaczone zadanie
X lub Ctrl + kliknięcie
wybierz wiele zadań jednocześnie
Ctrl + kliknięcie lub Shift + kliknięcie
przenieś zaznaczenie na pasek wielokrotnego wyboru
,
usuń wybrane zadanie(-a)
Shift + Delete
kopiuj link do zadania
Shift + Ctrl + C
przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego
Ctrl + ↑ 
przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego
Ctrl +

Tworzenie i wykonywane pod-zadań

Czynność Skrót
zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania
Ctrl +
zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania
Ctrl + [
pokaż/ukryj pod-zadania
Shift + E
Powyższe skróty dostępne są tylko w widoku listy zadań, po zaznaczeniu zadania.

Czynności dotyczące zadań w projektach

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność Skrót
zmień widok na listę/tablicę
Shift + V
dodaj sekcję
S
współdziel projekt
Shift + S
sortuj według terminu
D
sortuj według priorytetu
P
sortuj alfabetycznie
N
sortuj według przypisanych
R
otwórz więcej czynności projektu
W
Czynności w widoku Nadchodzące
Czynność Skrót
przejdź do dnia dzisiejszego w widoku Nadchodzące
Home
następny tydzień w widoku Nadchodzące
Shift +
poprzedni tydzień w widoku Nadchodzące
Shift +

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
dodaj etykietę @
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz użytkownika +
ustaw poziom priorytetu P1, P2, P3, P4
dodaj przypomnienie !

Ogólne

Z tych skrótów można korzystać tylko używając klawiatury na urządzeniach mobilnych.
Czynność Skrót
otwórz Szybkie Dodawanie zadań Ctrl + N
Przejdź do widoku głównego H
utwórz nowe zadanie na górze listy (działa tylko wewnątrz projektu) Ctrl + Shift + N
utwórz projekt Ctrl + Shift + P
utwórz etykietę Ctrl + Shift + L
utwórz filtr Ctrl + Shift + F
zapisz komentarz Ctrl + Enter
otwórz skrzynkę Ctrl + 1
otwórz widok Dziś Ctrl + 2
otwórz Nadchodzące Ctrl + 3
otwórz listę projektów Ctrl + 4
otwórz listę etykiet Ctrl + 5
otwórz listę filtrów Ctrl + 5
otwórz Wyszukiwanie Ctrl + F
otwórz Ustawienia Ctrl + ,
synchronizuj ręcznie Ctrl + S

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
dodaj etykietę @
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz użytkownika +
ustaw poziom priorytetu P1, P2, P3, P4
dodaj przypomnienie !

Ogólne

Aby użyć tych skrótów, należy skorzystać z klawiatury.
Czynność Skrót
otwórz Szybkie Dodawanie zadań Cmd ⌘ + N
Przejdź do widoku głównego H
utwórz projekt Shift ⇧ + Cmd ⌘ + P
utwórz etykietę Shift ⇧ + Cmd ⌘ + L
utwórz filtr Shift ⇧ + Cmd ⌘ + F
otwórz skrzynkę Cmd ⌘ + 1
otwórz widok Dziś Cmd ⌘ + 2
otwórz Nadchodzące Cmd ⌘ + 3
rozwiń/zwiń listę projektów Cmd ⌘ + 4
rozwiń/zwiń listę etykiet Cmd ⌘ + 5
rozwiń/zwiń listę filtrów Cmd ⌘ + 5
otwórz Wyszukiwanie Cmd ⌘ + F
otwórz Ustawienia Cmd ⌘ + ,
synchronizuj ręcznie Cmd ⌘ + S

Sortowanie zadań w projekcie

Aby użyć tych skrótów, należy skorzystać z klawiatury.
Czynność Skrót
sortuj według daty Option ⌥ + D
sortuj według priorytetu Option ⌥ + P
sortuj według nazwy Option ⌥ + N
sortuj według przypisanych Option ⌥ + R

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 654 z 885