Skróty klawiaturowe

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Skróty pozwalają oszczędzić czas. Niektórych z nich możesz używać w całej aplikacji, inne działają tylko podczas dodawania i edycji zadań.

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność

Skrót

dodaj etykietę

@

określ projekt

#

przypisz zadanie do osoby

+

określ priorytet

p1, p2, p3, p4

dodaj szybki komentarz

Ctrl + m

Ogólne

Czynność

Skrót

wybierz i zmień wiele zadań jednocześnie

Ctrl + kliknięcie lewym klawiszem lub Shift + kliknięcie lewym klawiszem na kilku zadaniach

dodaj zadanie

q

dodaj nowe zadanie na końcu listy (działa tylko w widokach projektu, Dziś i Następne 7 dni)

a

dodaj nowe zadanie na początku listy (działa tylko w widokach projektu, Dziś i Następne 7 dni)

A

otwórz wyszukiwanie

/ lub f

Dodawanie i edytowanie zadań

Skróty te działaja tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność

Skrót

anuluj wprowadzone zmiany

Esc

zapisz utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej

Enter

zapisz zmiany w istniejącym zadaniu i utwórz nowe poniżej

Shift + Enter

zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w istniejącym i utwórz nowe zadanie powyżej

Ctrl + Enter

przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego

Ctrl + ↑

przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego

Ctrl + ↓

Tworzenie i wykonywanie pod-zadań

Czynność

Skrót

zwiększ wcięcie zadania (działa tylko w projektach)

Ctrl + →

zmniejsz wcięcie zadania (działa tylko w projektach)

Ctrl + ←

ukończ pod-zadanie lub zadanie cykliczne i przenieś je do archiwum

Shift + lewy przycisk myszy

Sortowanie zadań wewnątrz projektu

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność

Skrót

sortuj wg daty

d

sortuj wg priorytetu

p

sortuj wg nazwy

n

sortuj wg przypisanych osób

r

Jeśli chcesz korzystać z większej liczby skrótów, wypróbuj niezależny dodatek Todoist Shortcuts dla Chrome lub Firefoxa.

Skróty globalne

Te skróty mogą być używane w dowolnym momencie, jeśli uruchomiona jest aplikacja Todoist dla macOS.

Czynność

Skrót

pokaż/ukryj Todoist

Ctrl + ⌘ + T

otwórz Szybkie dodawanie zadań

Ctrl + ⌘ + A

Możesz dostosować te skróty, przechodząc do Todoist → Ustawienia w górnym pasku na Twoim urządzeniu z systemem macOS (lub za pomocą skrótu: ⌘ + ,).

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność

Skrót

dodaj etykietę

@

określ projekt

#

przypisz zadanie do osoby

+

określ priorytet

p1, p2, p3, p4

dodaj szybki komentarz

Ctrl + m

Ogólne

Czynność

Skrót

wybierz i zmień wiele zadań jednocześnie

Ctrl + kliknięcie lewym klawiszem lub Shift + kliknięcie lewym klawiszem na kilku zadaniach

dodaj zadanie

q

dodaj nowe zadanie na końcu listy (działa tylko w widokach projektu, Dziś i Następne 7 dni)

a

dodaj nowe zadanie na początku listy (działa tylko w widokach projektu, Dziś i Następne 7 dni)

A

otwórz wyszukiwanie

/ lub f

Dodawanie i edytowanie zadań

Skróty te działaja tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność

Skrót

anuluj wprowadzone zmiany

Esc

zapisz utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej

Enter

zapisz zmiany w istniejącym zadaniu i utwórz nowe poniżej

Shift + Enter

zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w istniejącym i utwórz nowe zadanie powyżej

Ctrl + Enter

przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego

Ctrl + ↑

przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego

Ctrl + ↓

Tworzenie i wykonywanie pod-zadań

Czynność

Skrót

zwiększ wcięcie zadania (działa tylko w projektach)

Ctrl + →

zmniejsz wcięcie zadania (działa tylko w projektach)

Ctrl + ←

ukończ pod-zadanie lub zadanie cykliczne i przenieś je do archiwum

Shift + lewy przycisk myszy

Sortowanie zadań wewnątrz projektu

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność

Skrót

sortuj wg daty

d

sortuj wg priorytetu

p

sortuj wg nazwy

n

sortuj wg przypisanych osób

r

Skróty globalne

Te skróty mogą być używane w dowolnym momencie, jeśli uruchomiona jest aplikacja Todoist dla Windows (starsze wersje).

Czynność

Skrót

pokaż/ukryj Todoist

Ctrl + Alt + T

otwórz Szybkie dodawanie zadań

Ctrl + Alt + A

Możesz dostosować te skróty, klikając prawym klawiszem ikonę Todoist w pasku zadań (w prawym dolnym rogu pulpitu) i wybierając Konfiguracja.

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność

Skrót

dodaj etykietę

@

określ projekt

#

przypisz zadanie do osoby

+

określ priorytet

p1, p2, p3, p4

dodaj szybki komentarz

Ctrl + m

Ogólne

Czynność

Skrót

wybierz i zmień wiele zadań jednocześnie

Ctrl + kliknięcie lewym klawiszem lub Shift + kliknięcie lewym klawiszem na kilku zadaniach

dodaj zadanie

q

dodaj nowe zadanie na końcu listy (działa tylko w widokach projektu, Dziś i Następne 7 dni)

a

dodaj nowe zadanie na początku listy (działa tylko w widokach projektu, Dziś i Następne 7 dni)

A

otwórz wyszukiwanie

/ lub f

Dodawanie i edytowanie zadań

Skróty te działaja tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność

Skrót

anuluj wprowadzone zmiany

Esc

zapisz utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej

Enter

zapisz zmiany w istniejącym zadaniu i utwórz nowe poniżej

Shift + Enter

zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w istniejącym i utwórz nowe zadanie powyżej

Ctrl + Enter

przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego

Ctrl + ↑

przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego

Ctrl + ↓

Tworzenie i wykonywanie pod-zadań

Czynność

Skrót

zwiększ wcięcie zadania (działa tylko w projektach)

Ctrl + →

zmniejsz wcięcie zadania (działa tylko w projektach)

Ctrl + ←

ukończ pod-zadanie lub zadanie cykliczne i przenieś je do archiwum

Shift + lewy przycisk myszy

Sortowanie zadań wewnątrz projektu

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność

Skrót

sortuj wg daty

d

sortuj wg priorytetu

p

sortuj wg nazwy

n

sortuj wg przypisanych osób

r

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność

Skrót

dodaj etykietę

@

określ projekt

#

przypisz zadanie do osoby

+

określ priorytet

p1, p2, p3, p4

Zapisz i przejdź do komentarzy

Alt + Enter

Otwórz pełny edytor zadań Tab

Ogólne

Czynność

Skrót

wybierz kilka zadań na raz

Ctrl + kliknięcie lewym klawiszem lub Shift + kliknięcie lewym klawiszem na kilku zadaniach

włącz tryb wielokrotnego wyboru

m

dodaj zadanie

q

dodaj nowe zadanie na końcu listy (działa tylko w widokach projektu, Dziś i Następne 7 dni)

a

dodaj nowe zadanie na początku listy (działa tylko w widokach projektu, Dziś i Następne 7 dni)

A

otwórz wyszukiwanie

Ctrl + f

synchronizuj ręcznie F5
Przejdź do strony domyślnej Home
poprzedni widok Page Up

Dodawanie i edytowanie zadań

Skróty te działaja tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność

Skrót

anuluj wprowadzone zmiany

Esc

zapisz utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej

Enter

Tworzenie i wykonywanie pod-zadań

Czynność

Skrót

zwiększ wcięcie zadania (działa tylko w projektach)

Alt + Shift + →

zmniejsz wcięcie zadania (działa tylko w projektach)

Alt + Shift + ←

ukończ pod-zadanie lub zadanie cykliczne i przenieś je do archiwum

Shift + lewy przycisk myszy

Sortowanie zadań wewnątrz projektu

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność

Skrót

sortuj wg daty

s

sortuj wg priorytetu

p

sortuj wg nazwy

n

sortuj wg przypisanych osób

r

Skróty globalne nie są obsługiwane w aplikacji dla Windows 10.

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność

Skrót

dodaj etykietę

@

określ projekt

#

przypisz zadanie do osoby

+

określ priorytet

p1, p2, p3, p4

Ogólne

Te skróty mogą być używane w dowolnym momencie, przy użyciu klawiatury na urządzeniach mobilnych.

Czynność

Skrót

otwórz Szybkie dodawanie zadań

Ctrl + N

dodaj nowe zadanie na początku listy Ctrl + Shift + N
utwórz projekt Ctrl + Shift + P
utwórz etykietę Ctrl + Shift + L
utwórz filtr Ctrl + Shift + F

zapisz komentarz

Ctrl + Enter

otwórz skrzynkę odbiorczą

Ctrl + 1

otwórz skrzynkę odbiorczą zespołu Ctrl + Shift + 1
widok Dziś Ctrl + 2
widok Następne 7 dni Ctrl + 3
otwórz listę projektów Ctrl + 4
otwórz listę etykiet Ctrl + 5
otwórz listę filtrów Ctrl + 5

otwórz Wyszukiwanie

Ctrl + F

otwórz Ustawienia Ctrl + ,
synchronizuj ręcznie Ctrl + S

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność

Skrót

dodaj etykietę

@

określ projekt

#

przypisz zadanie do osoby

+

określ priorytet

p1, p2, p3, p4

Ogólne

Te skróty mogą być używane w dowolnym miejscu w aplikacji na iPada, przy użyciu klawiatury na urządzeniu mobilnym.

Czynność

Skrót

otwórz Szybkie dodawanie zadań

⌘ + N

utwórz projekt Shift + ⌘ + P
utwórz etykietę Shift + ⌘ + L
utwórz filtr Shift + ⌘ + F

otwórz skrzynkę odbiorczą

⌘ + 1

otwórz skrzynkę odbiorczą zespołu Shift + ⌘ + 1
widok Dziś ⌘ + 2
widok Następne 7 dni ⌘ + 3
rozwiń/zwiń listę projektów ⌘ + 4
rozwiń/zwiń listę etykiet ⌘ + 5
rozwiń/zwiń listę filtrów ⌘ + 5

otwórz Wyszukiwanie

⌘ + F

otwórz Ustawienia ⌘ + ,
synchronizuj ręcznie ⌘ + S

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 290 z 387