Loading the new Help Center

Skróty klawiaturowe

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Skróty pozwalają zaoszczędzić czas. Niektórych z nich możesz używać w całej aplikacji, inne działają tylko podczas dodawania i edycji zadań.

Shortcuts modal

Możesz również wyświetlić listę skrótów z poziomu Todoist, otwierając menu poleceń.

Ogólne

Czynność Skrót
Szybkie Dodawanie Q
szukaj / lub F
odrzuć/anuluj Esc

pokaż/ukryj menu nawigacyjne

M

wyświetl skróty klawiaturowe

?

otwórz menu poleceń

CMD (⌘) + K (Mac) lub CTRL + K (Windows)
wydrukuj bieżący widok CMD (⌘) + P (Mac) lub CTRL + P (Windows)
powiększ CMD (⌘) + = (Mac) lub CTRL + Shift ⇧ + = (Windows)
pomniejsz CMD (⌘) + - (Mac) lub CTRL + - (Windows)

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
ustaw poziom priorytetu p1, p2, p3, p4
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz użytkownika +
dodaj etykietę @

Nawigacja

Korzystaj z poniższych skrótów, aby szybko przemieszczać się między widokami, zmieniać ustawienia i wykonywać wiele innych czynności.

Czynność Skrót
otwórz zadanie w projekcie, do którego należy
Shift ⇧ + G
otwórz Produktywność
O, następnie P
otwórz pomoc/informacje
O, następnie H
otwórz powiadomienia
O, następnie N
otwórz menu zdjęcia profilowego
O, następnie U
przesuń zaznaczenie w górę
K lub ↑
przesuń zaznaczenie w dół
J lub ↓
przejdź do zadania po prawej stronie
przejdź do zadania po lewej stronie
przejdź do widoku głównego
H lub G, następnie H 
przejdź do skrzynki
G, następnie I
przejdź do skrzynki zespołu
G, następnie Shift ⇧ + I
przejdź do Dziś
G, następnie T
przejdź do widoku Nadchodzące
G, następnie U
przejdź do etykiet
G, następnie L
przejdź do projektów
G, następnie P
przejdź do sekcji
G, następnie /
otwórz ustawienia
O, następnie S
otwórz motyw
O, następnie T
otwórz Dziennik aktywności
O, następnie A
otwórz Filtry i etykiety
G, następnie V

Dodawanie zadań

Skróty te działają tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność Skrót
dodaj nowe zadanie na dole listy
A
dodaj nowe zadanie na górze listy
Shift ⇧ + A 
zapisz nowo utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej
Enter
zapisz zmiany w bieżącym zadaniu i utwórz nowe zadanie poniżej
Shift ⇧ + Enter
zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w obecnym zadaniu i utwórz nowe zadanie powyżej
ctrl (⌃) + Enter

Edytowanie zadań

Czynność Skrót
ukończ zaznaczone zadanie
E
ukończ i zarchiwizuj zadanie cykliczne
Shift ⇧ + kliknięcie pola wyboru (przytrzymaj ⇧)
otwórz widok zadania
Enter
edytuj zadanie
CMD (⌘) + E (Mac) lub CTRL + E (Windows)
zapisz zmiany
CMD (⌘) + Enter (Mac) lub CTRL + Enter (Windows)
zaplanuj
T
usuń termin
Shift ⇧ + T
ustaw poziom priorytetu
1, 2, 3, 4 
zmień poziom priorytetu
Y
komentarz
C
dodaj etykietę
L
przypisz/przypisz ponownie
Shift ⇧ + R 
przenieś do...
V
Inne czynności dotyczące zadań
.
wybierz zaznaczone zadanie
X (podobnie jak CMD + kliknięcie (Mac) lub CTRL + kliknięcie (Windows))
wybierz wiele zadań jednocześnie
CMD (⌘) + kliknięcie (Mac) lub CTRL + kliknięcie (Windows) lub Shift ⇧ + kliknięcie
przenieś zaznaczenie na pasek wielokrotnego wyboru
,
usuń wybrane zadanie
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) lub Shift ⇧ + Delete (Windows)
kopiuj link do zadania
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , (Mac) lub Shift⇧ + CTRL +,
przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego
CMD (⌘) + ↑ (Mac) lub CTRL + ↑ (Windows)
przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego
CMD (⌘) + ↓ (Mac) lub CTRL + ↓ (Windows)

Tworzenie i wykonywane pod-zadań

Czynność Skrót
zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania
CMD (⌘) + ] (Mac) lub CTRL + ] (Windows)
zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania
CMD (⌘) + [ lub CTRL + [ (Windows)
pokaż/ukryj pod-zadania
Shift ⇧ + E
Powyższe skróty dostępne są tylko w widoku listy zadań, po zaznaczeniu zadania.

Czynności dotyczące zadań w projektach

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność Skrót
zmień widok na listę/tablicę
Shift ⇧ + V
dodaj sekcję
S
współdziel projekt
Shift ⇧ + S
sortuj wg terminu
D
sortuj wg priorytetu
P
sortuj alfabetycznie
N
sortuj wg przypisanych
R
otwórz więcej czynności projektu
W
Czynności w widoku Nadchodzące
Czynność Skrót
przejdź do dnia dzisiejszego w widoku Nadchodzące
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y lub Home
następny tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ + →
poprzedni tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ + ←
otwórz wybieranie zadania w widoku Nadchodzące
O, następnie M
Jeśli chcesz korzystać z większej liczby skrótów, wypróbuj niezależny dodatek Todoist Shortcuts dla Chrome lub Firefoxa.

Ogólne

Czynność Skrót
Szybkie Dodawanie Q
szukaj / lub F
odrzuć/anuluj Esc

pokaż/ukryj menu nawigacyjne

M

wyświetl skróty klawiaturowe

?

otwórz menu poleceń

CMD (⌘) + K
wydrukuj bieżący widok CMD (⌘) + P 
powiększ CMD (⌘) + = 
pomniejsz CMD (⌘) + -

Globalne

Skróty globalne mogą być używane wtedy, gdy aplikacja jest zminimalizowana.

Czynność Skrót
pokaż/ukryj Todoist CMD (⌘) + CTRL + T
otwórz Szybkie Dodawanie CMD (⌘) + CTRL + A

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
ustaw poziom priorytetu p1, p2, p3, p4
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz użytkownika +
dodaj etykietę @

Nawigacja

Korzystaj z poniższych skrótów, aby szybko przemieszczać się między widokami, zmieniać ustawienia i wykonywać wiele innych czynności.

Czynność Skrót
otwórz zadanie w projekcie, do którego należy
Shift ⇧ + G
otwórz Produktywność
O, następnie P
otwórz pomoc/informacje
O, następnie H
otwórz powiadomienia
O, następnie N
otwórz menu zdjęcia profilowego
O, następnie U
przesuń zaznaczenie w górę
K lub ↑
przesuń zaznaczenie w dół
J lub ↓
przejdź do zadania po prawej stronie
przejdź do zadania po lewej stronie
przejdź do widoku głównego
H lub G, następnie H 
przejdź do skrzynki
G, następnie I
przejdź do skrzynki zespołu
G, następnie Shift ⇧ + I
przejdź do Dziś
G, następnie T
przejdź do widoku Nadchodzące
G, następnie U
przejdź do etykiet
G, następnie L
przejdź do projektów
G, następnie P
przejdź do sekcji
G, następnie /
otwórz ustawienia
O, następnie S
otwórz motyw
O, następnie T
otwórz Dziennik aktywności
O, następnie A
otwórz Filtry i etykiety
G, następnie V

Dodawanie zadań

Skróty te działają tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność Skrót
dodaj nowe zadanie na dole listy
A
dodaj nowe zadanie na górze listy
Shift ⇧ + A 
zapisz nowo utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej
Enter
zapisz zmiany w bieżącym zadaniu i utwórz nowe zadanie poniżej
Shift ⇧ + Enter
zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w obecnym zadaniu i utwórz nowe zadanie powyżej
Ctrl (⌃) + Enter

Edytowanie zadań

Czynność Skrót
ukończ zaznaczone zadanie
CMD (⌘) + Enter 
ukończ i zarchiwizuj zadanie cykliczne
Shift ⇧ + kliknięcie pola wyboru (przytrzymaj ⇧)
otwórz widok zadania
Enter
edytuj zadanie
E lub alt + kliknięcie
zapisz zmiany
CMD (⌘) + Enter 
zaplanuj
T
usuń termin
Shift ⇧ + T
ustaw poziom priorytetu
1, 2, 3, 4 
zmień poziom priorytetu
Y
komentarz
C
dodaj etykietę
L
przypisz/przypisz ponownie
Shift ⇧ + R 
przenieś do...
V
Inne czynności dotyczące zadań
.
wybierz zaznaczone zadanie
X (podobnie jak CMD + kliknięcie)
wybierz wiele zadań jednocześnie
CMD (⌘) + kliknięcie lub Shift ⇧ + kliknięcie
przenieś zaznaczenie na pasek wielokrotnego wyboru
,
usuń wybrane zadanie(-a)
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) lub Shift ⇧ + Delete (Windows)
kopiuj link do zadania
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , 
przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego
CMD (⌘) + ↑ 
przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego
CMD (⌘) + ↓ 

Tworzenie i wykonywane pod-zadań

Czynność Skrót
zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania
CMD (⌘) + ] 
zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania
CMD (⌘) + [ 
pokaż/ukryj pod-zadania
Shift ⇧ + E
Powyższe skróty dostępne są tylko w widoku listy zadań, po zaznaczeniu zadania.

Czynności dotyczące zadań w projektach

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność Skrót
zmień widok na listę/tablicę
Shift ⇧ + V
dodaj sekcję
S
współdziel projekt
Shift ⇧ + S
sortuj wg terminu
D
sortuj wg priorytetu
P
sortuj alfabetycznie
N
sortuj wg przypisanych
R
otwórz więcej czynności projektu
W
Czynności w widoku Nadchodzące
Czynność Skrót
przejdź do dnia dzisiejszego w widoku Nadchodzące
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y lub Home
następny tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ + →
poprzedni tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ + ←
otwórz wybieranie zadania w widoku Nadchodzące
O, następnie M

Ogólne

Czynność Skrót
Szybkie Dodawanie Q
szukaj / lub F
odrzuć/anuluj Esc

pokaż/ukryj menu nawigacyjne

M

wyświetl skróty klawiaturowe

?

otwórz menu poleceń

CTRL + K 
wydrukuj bieżący widok CTRL + P 
powiększ CTRL + Shift ⇧ + =
pomniejsz CTRL + -

Globalne

Skróty globalne mogą być używane wtedy, gdy aplikacja jest zminimalizowana.

Czynność Skrót
pokaż/ukryj Todoist WIN + ALT + S
otwórz Szybkie Dodawanie WIN + ALT + Q

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
ustaw poziom priorytetu p1, p2, p3, p4
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz użytkownika +
dodaj etykietę @

Nawigacja

Korzystaj z poniższych skrótów, aby szybko przemieszczać się między widokami, zmieniać ustawienia i wykonywać wiele innych czynności.

Czynność Skrót
otwórz zadanie w projekcie, do którego należy
Shift ⇧ + G
otwórz Produktywność
O, następnie P
otwórz pomoc/informacje
O, następnie H
otwórz powiadomienia
O, następnie N
otwórz menu zdjęcia profilowego
O, następnie U
przesuń zaznaczenie w górę
K lub ↑
przesuń zaznaczenie w dół
J lub ↓
przejdź do zadania po prawej stronie
przejdź do zadania po lewej stronie
przejdź do widoku głównego
H lub G, następnie H 
przejdź do skrzynki
G, następnie I
przejdź do skrzynki zespołu
G, następnie Shift ⇧ + I
przejdź do Dziś
G, następnie T
przejdź do widoku Nadchodzące
G, następnie U
przejdź do etykiet
G, następnie L
przejdź do projektów
G, następnie P
przejdź do sekcji
G, następnie /
otwórz ustawienia
O, następnie S
otwórz motyw
O, następnie T
otwórz Dziennik aktywności
O, następnie A
otwórz Filtry i etykiety
G, następnie V

Dodawanie zadań

Skróty te działają tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność Skrót
dodaj nowe zadanie na dole listy
A
dodaj nowe zadanie na górze listy
Shift ⇧ + A 
zapisz nowo utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej
Enter
zapisz zmiany w bieżącym zadaniu i utwórz nowe zadanie poniżej
Shift ⇧ + Enter
zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w obecnym zadaniu i utwórz nowe zadanie powyżej
CTRL (⌃) + Enter

Edytowanie zadań

Czynność Skrót
ukończ zaznaczone zadanie
CTRL + Enter 
ukończ i zarchiwizuj zadanie cykliczne
Shift ⇧ + kliknięcie pola wyboru (przytrzymaj ⇧)
otwórz widok zadania
Enter
edytuj zadanie
E lub alt + kliknięcie
zapisz zmiany
CTRL + Enter
zaplanuj
T
usuń termin
Shift ⇧ + T
ustaw poziom priorytetu
1, 2, 3, 4 
zmień poziom priorytetu
Y
komentarz
C
dodaj etykietę
L
przypisz/przypisz ponownie
Shift ⇧ + R 
przenieś do...
V
Inne czynności dotyczące zadań
.
wybierz zaznaczone zadanie
X (podobnie jak CTRL + kliknięcie)
wybierz wiele zadań jednocześnie
CTRL + kliknięcie lub Shift ⇧ + kliknięcie
przenieś zaznaczenie na pasek wielokrotnego wyboru
,
usuń wybrane zadanie(-a)
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) lub Shift ⇧ + Delete (Windows)
kopiuj link do zadania
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , 
przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego
CTRL (⌘) + ↑ 
przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego
CTRL (⌘) + ↓

Tworzenie i wykonywane pod-zadań

Czynność Skrót
zwiększ wcięcie zaznaczonego zadania
CTRL + ] 
zmniejsz wcięcie zaznaczonego zadania
CTRL + [
pokaż/ukryj pod-zadania
Shift ⇧ + E
Powyższe skróty dostępne są tylko w widoku listy zadań, po zaznaczeniu zadania.

Czynności dotyczące zadań w projektach

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność Skrót
zmień widok na listę/tablicę
Shift ⇧ + V
dodaj sekcję
S
współdziel projekt
Shift ⇧ + S
sortuj wg terminu
D
sortuj wg priorytetu
P
sortuj alfabetycznie
N
sortuj wg przypisanych
R
otwórz więcej czynności projektu
W
Czynności w widoku Nadchodzące
Czynność Skrót
przejdź do dnia dzisiejszego w widoku Nadchodzące
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y lub Home
następny tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ + →
poprzedni tydzień w widoku Nadchodzące
Shift ⇧ + ←
otwórz wybieranie zadania w widoku Nadchodzące
O, następnie M

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
dodaj etykietę @
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz użytkownika +
ustaw poziom priorytetu p1, p2, p3, p4

Ogólne

Z tych skrótów można korzystać tylko używając klawiatury na urządzeniach mobilnych.
Czynność Skrót
otwórz Szybkie Dodawanie zadań CTRL + N
przejdź do widoku głównego h
utwórz nowe zadanie na górze listy (działa tylko wewnątrz projektu) CTRL + Shift + N
utwórz projekt CTRL + Shift + P
utwórz etykietę CTRL + Shift + L
utwórz filtr CTRL + Shift + F
zapisz komentarz CTRL + Enter
otwórz skrzynkę CTRL + 1
otwórz skrzynkę zespołu CTRL + Shift + 1
otwórz widok Dziś CTRL + 2
otwórz Nadchodzące CTRL + 3
otwórz listę projektów CTRL + 4
otwórz listę etykiet CTRL + 5
otwórz listę filtrów CTRL + 5
otwórz Wyszukiwanie CTRL + F
otwórz Ustawienia CTRL + ,
synchronizuj ręcznie CTRL + S

Szybkie Dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
dodaj etykietę @
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz użytkownika +
ustaw poziom priorytetu p1, p2, p3, p4

Ogólne

Aby użyć tych skrótów, należy skorzystać z klawiatury.
Czynność Skrót
otwórz Szybkie Dodawanie zadań ⌘ + N
przejdź do widoku głównego h
utwórz projekt Shift + ⌘ + P
utwórz etykietę Shift + ⌘ + L
utwórz filtr Shift + ⌘ + F
otwórz skrzynkę ⌘ + 1
otwórz skrzynkę zespołu Shift + ⌘ + 1
otwórz widok Dziś ⌘ + 2
otwórz Nadchodzące ⌘ + 3
rozwiń/zwiń listę projektów ⌘ + 4
rozwiń/zwiń listę etykiet ⌘ + 5
rozwiń/zwiń listę filtrów ⌘ + 5
otwórz Wyszukiwanie ⌘ + F
otwórz Ustawienia ⌘ + ,
synchronizuj ręcznie ⌘ + S

Sortowanie zadań w projekcie

Aby użyć tych skrótów, należy skorzystać z klawiatury.
Czynność Skrót
sortuj wg daty ⌥ + d
sortuj wg priorytetu ⌥ + p
sortuj według nazwy ⌥ + n
sortuj wg przypisanych ⌥ + r

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 620 z 817