Loading the new Help Center

Skróty klawiaturowe

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Skróty pozwalają zaoszczędzić czas. Niektórych z nich możesz używać w całej aplikacji, inne działają tylko podczas dodawania i edycji zadań.

Shortcuts modal

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
dodaj etykietę @
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz zadanie do osoby +
określ priorytet p1, p2, p3, p4

Ogólne

Czynność Skrót
otwórz lub zamknij menu m
przejdź do widoku głównego h
wybierz i zmień wiele zadań jednocześnie Ctrl + kliknięcie lewym przyciskiem (Windows), ⌘ + kliknięcie lewym przyciskiem (macOS) lub Shift + kliknięcie lewym przyciskiem na kilku zadaniach
dodaj zadanie (używając Szybkiego dodawania) q
dodaj nowe zadanie na końcu listy a
dodaj nowe zadanie na początku listy A
dodaj sekcję s
otwórz wyszukiwanie / lub f
przełącz na widok tablicy Shift + v

Dodawanie i edytowanie zadań

Skróty te działają tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność Skrót
edytuj nazwę zadania Alt + kliknięcie lub ⌥ + kliknięcie (macOS)
anuluj wprowadzone zmiany Esc
zapisz utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej Enter
zapisz zmiany w istniejącym zadaniu i utwórz nowe poniżej Shift + Enter
zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w istniejącym i utwórz nowe zadanie powyżej Ctrl + Enter
przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego Ctrl + ↑
przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego Ctrl + ↓

Tworzenie i wykonywanie pod-zadań

Czynność Skrót
zwiększ wcięcie zadania (działa tylko w projektach) Ctrl + →
zmniejsz wcięcie zadania (działa tylko w projektach) Ctrl + ←

Funkcja ta jest dostępna tylko w widoku listy.

Sortowanie zadań w projekcie

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność Skrót
sortuj wg daty d
sortuj wg priorytetu p
sortuj wg nazwy n
sortuj wg przypisanych osób r
Jeśli chcesz korzystać z większej liczby skrótów, wypróbuj niezależny dodatek Todoist Shortcuts dla Chrome lub Firefoxa.

Skróty globalne

Te skróty mogą być używane w dowolnym momencie, jeśli uruchomiona jest aplikacja Todoist dla macOS.

Czynność Skrót
pokaż/ukryj Todoist Ctrl + ⌘ + T
otwórz Szybkie dodawanie zadań Ctrl + ⌘ + A
Możesz dostosować te skróty, za pomocą skrótu + (lub przechodząc do Todoist → Ustawienia w górnym pasku na Twoim urządzeniu z systemem macOS).

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
dodaj etykietę @
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz zadanie do osoby +
określ priorytet p4

Ogólne

Czynność Skrót
otwórz lub zamknij menu m
przejdź do widoku głównego h
wybierz i zmień wiele zadań jednocześnie ⌘ + kliknięcie lewym przyciskiem lub Shift + kliknięcie lewym przyciskiem na kilku zadaniach
dodaj zadanie (używając Szybkiego dodawania) q
dodaj nowe zadanie na końcu listy a
dodaj nowe zadanie na początku listy A
dodaj sekcję s
otwórz wyszukiwanie / lub f
przełącz na widok tablicy Shift + v

Dodawanie i edytowanie zadań

Skróty te działają tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność Skrót
edytuj nazwę zadania ⌥ + kliknięcie
anuluj wprowadzone zmiany Esc
zapisz utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej Enter
zapisz zmiany w istniejącym zadaniu i utwórz nowe poniżej Shift + Enter
zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w istniejącym i utwórz nowe zadanie powyżej Ctrl + Enter
przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego (działa tylko wewnątrz projektów) ⌘ + ↑
przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego (działa tylko wewnątrz projektów) ⌘ + ↓

Tworzenie i wykonywanie pod-zadań

Czynność Skrót
zwiększ wcięcie zadania (działa tylko w projektach) ⌘ + →
zmniejsz wcięcie zadania (działa tylko w projektach) ⌘ + ←

Funkcja ta jest dostępna tylko w widoku listy.

Sortowanie zadań w projekcie

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność Skrót
sortuj wg daty d
sortuj wg priorytetu p
sortuj wg nazwy n
sortuj wg przypisanych osób r

Skróty globalne

Te skróty mogą być używane w dowolnym momencie, jeśli na komputerze uruchomiona jest aplikacja Todoist dla Windows 10.

Czynność Skrót
pokaż/ukryj Todoist Win + Alt + S
otwórz Szybkie dodawanie zadań Win + Alt + Q
Możesz dostosować te skróty. Otwórz zasobnik systemowy w prawym dolnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem ikonkę Todoist i wybierz Ustawienia.

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
dodaj etykietę @
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz zadanie do osoby +
określ priorytet p1, p2, p3, p4

Ogólne

Czynność Skrót
otwórz lub zamknij menu m
przejdź do widoku głównego h
wybierz i zmień wiele zadań jednocześnie Ctrl + kliknięcie lewym klawiszem lub Shift + kliknięcie lewym klawiszem na kilku zadaniach
dodaj zadanie (używając Szybkiego dodawania) q
dodaj nowe zadanie na końcu listy a
dodaj nowe zadanie na początku listy A
dodaj sekcję s
otwórz wyszukiwanie / lub f
przełącz na widok tablicy Shift + v

Dodawanie i edytowanie zadań

Skróty te działają tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu zadania. Czynności przypisane do skrótów będą się różnić w zależności od tego, czy tworzysz, czy edytujesz zadanie.

Czynność Skrót
edytuj nazwę zadania Alt + kliknięcie 
anuluj wprowadzone zmiany Esc
zapisz utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej Enter
zapisz zmiany w istniejącym zadaniu i utwórz nowe poniżej Shift + Enter
zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w istniejącym i utwórz nowe zadanie powyżej Ctrl + Enter
przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego Ctrl + ↑
przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego Ctrl + ↓

Tworzenie i wykonywanie pod-zadań

Czynność Skrót
zwiększ wcięcie zadania (działa tylko w projektach) Ctrl + →
zmniejsz wcięcie zadania (działa tylko w projektach) Ctrl + ←

Funkcja ta jest dostępna tylko w widoku listy.

Sortowanie zadań w projekcie

Te skróty działają tylko w projektach.

Czynność Skrót
sortuj wg daty d
sortuj wg priorytetu p
sortuj wg nazwy n
sortuj wg przypisanych osób r

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
dodaj etykietę @
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz zadanie do osoby +
określ priorytet p1, p2, p3, p4

Ogólne

Z tych skrótów można korzystać tylko używając klawiatury na urządzeniach mobilnych.
Czynność Skrót
otwórz Szybkie dodawanie zadań Ctrl + N
przejdź do widoku głównego h
Utwórz nowe zadanie na górze listy (działa tylko wewnątrz projektu) Ctrl + Shift + N
utwórz projekt Ctrl + Shift + P
utwórz etykietę Ctrl + Shift + L
utwórz filtr Ctrl + Shift + F
zapisz komentarz Ctrl + Enter
otwórz skrzynkę Ctrl + 1
otwórz skrzynkę zespołu Ctrl + Shift + 1
widok Dziś Ctrl + 2
Otwórz Nadchodzące Ctrl + 3
otwórz listę projektów Ctrl + 4
otwórz listę etykiet Ctrl + 5
otwórz listę filtrów Ctrl + 5
otwórz Wyszukiwanie Ctrl + F
otwórz Ustawienia Ctrl + ,
synchronizuj ręcznie Ctrl + S

Szybkie dodawanie

Wpisz te symbole bezpośrednio w polu zadania, aby szybko dodać szczegóły, takie jak projekt, priorytet czy osoba, do której zostanie przypisane zadanie.

Czynność Skrót
dodaj etykietę @
wskaż projekt #
wskaż sekcję /
przypisz zadanie do osoby +
określ priorytet p1, p2, p3, p4

Ogólne

Z tych skrótów korzystać można tylko używając klawiatury.
Czynność Skrót
otwórz Szybkie dodawanie zadań ⌘ + N
przejdź do widoku głównego h
utwórz projekt Shift + ⌘ + P
utwórz etykietę Shift + ⌘ + L
utwórz filtr Shift + ⌘ + F
otwórz skrzynkę ⌘ + 1
otwórz skrzynkę zespołu Shift + ⌘ + 1
widok Dziś ⌘ + 2
Otwórz Nadchodzące ⌘ + 3
rozwiń/zwiń listę projektów ⌘ + 4
rozwiń/zwiń listę etykiet ⌘ + 5
rozwiń/zwiń listę filtrów ⌘ + 5
otwórz Wyszukiwanie ⌘ + F
otwórz Ustawienia ⌘ + ,
synchronizuj ręcznie ⌘ + S

Sortowanie zadań w projekcie

Z tych skrótów korzystać można tylko używając klawiatury.
Czynność Skrót
sortuj wg daty ⌥ + d
sortuj wg priorytetu ⌥ + p
sortuj wg nazwy ⌥ + n
sortuj wg przypisanych osób ⌥ + r

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 598 z 787