Jakie są ograniczenia dla zadań/projektów?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

 

Liczba

Darmowa

Premium

Business

Aktywnych projektów (nie z archiwum)

80

200

200

Zadań w projekcie

150

200

200

Znaków w nazwie zadania

2048

2048

2048

Znaków w nazwie projektu

255

255

255

Zadań na priorytet lub etykietę

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Współpracowników w projekcie

5

25

50

Plików

nd.

Nieograniczona

Nieograniczona

Filtry

150

150

150

Znaków w filtrze

512

512

512

Etykiety

500

500

500

Znaków w nazwie etykiety

60

60

60

Etykiet w zadaniu

500

500

500

Przypomnień na użytkownika


700

700

Komentarzy

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Komentarzy w zadaniu

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Komentarzy wyeksportowanych do CSV

500

500

500

Załączniki

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Rozmiar pliku dla załączników (MB)

100

100

Rozmiar pliku dla załączników e-mail (MB)

25

25

Poziomów pod-projektów

3

3

3

Rozmiar pliku ze zdjęciem profilowym (MB)

2

2

2

Jeżeli osiągniesz któryś z tych limitów, możesz:

  • Limit liczby zadań: podziel zadania na wiele projektów lub pod-projektów
  • Limit dla długości nazwy zadania: zapisz dodatkowe informacje o zadaniu w komentarzu
  • Limit dla liczby projektów: przenieś do archiwum stare lub nieaktywne projekty
  • Rozmiar pliku załącznika w komentarzach: prześlij duże pliki za pomocą takich usług w chmurze, jak Dysk Google i Dropbox