Ograniczenia Todoist dla zadań, projektów i plików

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Liczba

Darmowy

Premium

Business

Zadań w projekcie

150

300

300

Znaków w nazwie zadania

2048

2048

2048

Sekcji w projekcie

20

20

20

Znaków w nazwie sekcji

2048

2048

2048

Aktywnych projektów (nie dot. archiwum)

80

300

500

Znaków w nazwie projektu

120

120

120

Zadań na priorytet lub etykietę

nieograniczona

nieograniczona

nieograniczona

Współpracowników w projekcie

5

25

50

Plików

nd.

nieograniczona

nieograniczona

Filtrów

nd.

150

150

Znaków w filtrze

nd.

60

60

Etykiety

nd.

500

500

Znaków w nazwie etykiety

nd.

60

60

Etykiet w zadaniu

nd.

500

500

Przypomnień na użytkownika

nd.

700

700

Komentarzy

nd.

nieograniczona

nieograniczona

Komentarzy w zadaniu

nd.

nieograniczona

nieograniczona

Komentarzy wyeksportowanych do CSV

nd.

500

500

Znaków w komentarzu

nd.

15 000

15 000

Załączniki

nd.

nieograniczona

nieograniczona

Rozmiar pliku dla załączników (MB)

nd.

100

100

Rozmiar pliku dla załączników e-mail (MB)

nd.

25

25

Poziomów pod-projektów

3

3

3

Rozmiar pliku ze zdjęciem profilowym (MB)

2

2

2

Jeżeli osiągniesz któryś z tych limitów, możesz:

  • Limit liczby zadań: podziel zadania na wiele projektów lub pod-projektów
  • Limit dla długości nazwy zadania: zapisz dodatkowe informacje o zadaniu w komentarzu
  • Limit dla liczby projektów: przenieś do archiwum stare lub nieaktywne projekty
  • Rozmiar pliku załącznika w komentarzach: prześlij duże pliki za pomocą usług w chmurze, takich jak Dysk Google i Dropbox

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 35 z 46