Jakie są ograniczenia dla zadań/projektów?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

 

Liczba

Darmowa

Premium

Business

Aktywnych projektów (nie z archiwum)

80

300

500

Zadań w projekcie

150

300

300

Znaków w nazwie zadania

2048

2048

2048

Znaków w nazwie projektu

255

255

255

Zadań na priorytet lub etykietę

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona

Współpracowników w projekcie

5

25

50

Plików

nd.

Nieograniczona

Nieograniczona

Filtry

nd.

150

150

Znaków w filtrze

nd.

512

512

Etykiety

nd.

500

500

Znaków w nazwie etykiety

nd.

60

60

Etykiet w zadaniu

nd.

500

500

Przypomnień na użytkownika

nd.

700

700

Komentarzy

nd.

Nieograniczona

Nieograniczona

Komentarzy w zadaniu

nd.

Nieograniczona

Nieograniczona

Komentarzy wyeksportowanych do CSV

nd.

500

500

Załączniki

nd.

Nieograniczona

Nieograniczona

Rozmiar pliku dla załączników (MB)

nd.

100

100

Rozmiar pliku dla załączników e-mail (MB)

nd.

25

25

Poziomów pod-projektów

3

3

3

Rozmiar pliku ze zdjęciem profilowym (MB)

2

2

2

Jeżeli osiągniesz któryś z tych limitów, możesz:

  • Limit liczby zadań: podziel zadania na wiele projektów lub pod-projektów
  • Limit dla długości nazwy zadania: zapisz dodatkowe informacje o zadaniu w komentarzu
  • Limit dla liczby projektów: przenieś do archiwum stare lub nieaktywne projekty
  • Rozmiar pliku załącznika w komentarzach: prześlij duże pliki za pomocą takich usług w chmurze, jak Dysk Google i Dropbox

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 23 z 33