Loading the new Help Center

Limity dla liczby zadań, projektów i plików w Todoist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business
Limit Darmowy Pro Business
Aktywnych zadań na projekt

300

300

300

Znaków w nazwie zadania

500

500

500

Znaków w opisie zadania

16384

16384

16384

Aktywnych sekcji na projekt

20

20

20

Znaków w nazwie sekcji

2048

2048

2048

Aktywnych projektów (nie dot. archiwum)

5

300

500

Znaków w nazwie projektu

120

120

120

Zadań na priorytet lub etykietę

bez ograniczeń

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Współpracowników w projekcie

5

25

50

Plików

bez ograniczeń

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Filtrów

3

150

150

Znaków w zapytaniu filtra

512

512

512

Znaków w nazwie filtra

60

60

60

Etykiet

500

500

500

Znaków w nazwie etykiety

60

60

60

Etykiet na zadanie

500

500

500

Przypomnień na użytkownika

nd.

700

700

Komentarzy

bez ograniczeń

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Komentarzy w zadaniu

bez ograniczeń

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Komentarzy wyeksportowanych do CSV

500

500

500

Znaków w komentarzu

15 000

15 000

15 000

Załączników

bez ograniczeń

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Rozmiaru pliku dla załączników (MB)

5

100

100

Rozmiaru pliku dla załączników e-mail (MB)

5

25

25

Poziomów pod-projektów

3

3

3

Rozmiaru pliku ze zdjęciem profilowym (MB)

4

4

4

Jeżeli osiągniesz któryś z tych limitów, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

  • Limit liczby zadań: podziel zadania na wiele projektów lub pod-projektów.
  • Limit znaków w nazwie zadania: wpisz dodatkowe informacje o zadaniu w opisie zadania.
  • Limit liczby projektów: przenieś stare lub nieaktywne projekty do archiwum.

FAQ

Czy limity te obejmują również zadania, sekcje lub projekty przeniesione do archiwum?

Nie. Opisane limity dotyczą tylko aktywnych zadań, sekcji i projektów.

W jednym ze swoich projektów planuję ponad 300 zadań. Czy moglibyście wyjątkowo zwiększyć mój limit w tym przypadku?

Przykro nam, ale niestety nie jesteśmy w stanie pomóc. Proponujemy jednak podzielić te zadania na mniejsze grupy z użyciem pod-projektów.

Czy pod-projekty wliczają się do limitu liczby aktywnych projektów?

Tak, pod-projekty są również brane pod uwagę i wliczane do całkowitego limitu liczby projektów na Twoim koncie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 117 z 156