Ograniczenia dla liczby dla zadań, projektów i plików w Todoist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Liczba

Darmowy

Premium

Business

Aktywnych zadań na projekt

150

300

300

Znaków w nazwie zadania

2048

2048

2048

Aktywnych sekcji na projekt

20

20

20

Znaków w nazwie sekcji

2048

2048

2048

Aktywnych projektów (nie dot. archiwum)

80

300

500

Znaków w nazwie projektu

120

120

120

Zadań na priorytet lub etykietę

bez ograniczeń

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Współpracowników w projekcie

5

25

50

Plików

nd.

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Filtrów

nd.

150

150

Znaków w nazwie filtra

nd.

60

60

Etykiet

nd.

500

500

Znaków w nazwie etykiety

nd.

60

60

Etykiet na zadanie

nd.

500

500

Przypomnień na użytkownika

nd.

700

700

Komentarzy

nd.

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Komentarzy w zadaniu

nd.

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Komentarzy wyeksportowanych do CSV

nd.

500

500

Znaków w komentarzu

nd.

15 000

15 000

Załączniki

nd.

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Rozmiar pliku dla załączników (MB)

nd.

100

100

Rozmiar pliku dla załączników e-mail (MB)

nd.

25

25

Poziomów pod-projektów

3

3

3

Rozmiar pliku ze zdjęciem profilowym (MB)

4

4

4

Jeżeli osiągniesz któryś z tych limitów, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

  • Limit liczby zadań: podziel zadania na wiele projektów lub pod-projektów.
  • Limit znaków w nazwie zadania: zapisz dodatkowe informacje o zadaniu w komentarzu.
  • Limit liczby projektów: przenieś stare lub nieaktywne projekty do archiwum.
  • Rozmiar pliku załącznika w komentarzach: prześlij duże pliki za pomocą usług w chmurze, takich jak Dysk Google lub Dropbox.

FAQ

P: Czy limity te obejmują również zadania, sekcje lub projekty przeniesione do archiwum?

O: Nie. Opisane limity dotyczą tylko aktywnych zadań, sekcji i projektów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 51 z 63