Loading the new Help Center

Pierwsze kroki: etykiety

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Oszczędź czas, grupując podobne zadania przy pomocy etykiet. Wyświetlenie listy wszystkich zadań według wskazanej etykiety zajmie tylko kilka sekund. Możesz dodawać dowolne etykiety, jednak na początek proponujemy kilka najczęściej używanych:

 • @email – przy pomocą tej etykiety utworzysz listę wszystkich zadań – emaili ze wszystkich projektów, dzięki czemu możesz odpowiedzieć na nie za jednym razem.
 • @oczekujące – dodaj taką etykietę do wszystkich zadań, których realizacja wymaga zakończenia innej czynności. Dzięki temu łatwo do nich wrócisz, gdy nadejdzie właściwy moment.
 • @15_min – dodaj taką etykietę do zadań, które możesz wykonać w ciągu kilkunastu minut. Na przykład w przerwie między bardziej skomplikowanymi projektami.
Możesz dodać znaki specjalne, takie jak @, "() I & lub !, podczas nadawania nazwy etykietom.

Dodawanie etykiet do zadań

Dodawanie etykiety do nowego zadania

 1. Kliknij ikonkę +, aby utworzyć zadanie.
 2. Wpisz symbol @ w polu zadania (lub kliknij ikonkę etykiety po prawej stronie). labels-help-center.png
 3. W menu, które się pojawi, wybierz etykietę/etykiety które chcesz dodać. Wpisuj nazwę etykiety, by zawęzić wyniki wyszukiwania.
 4. Jeżeli etykieta o wpisanej nazwie nie istnieje, będzie można ją utworzyć. Wpisz pełną nazwę etykiety i kliknij Nie znaleziono etykiety. Utwórz Nazwa_etykiety
 1. Naciśnij ikonkę +, by utworzyć nowe zadanie.
 2. Kliknij ikonkę etykiety (lub wpisz symbol @).
 3. Z listy, która się pojawi, wybierz jedną lub więcej etykiet. Zacznij wpisywać nazwę etykiety, aby zawęzić wyniki.
 4. Aby utworzyć i dodać nową etykietę do zadania, wpisz jej pełną nazwę i naciśnij Utwórz etykietę „Nazwa_etykiety”.

Dodawanie etykiety do istniejącego zadania

Dodawanie etykiet do wielu zadań jednocześnie:

 1. Kliknij zadanie, aby móc je edytować.
 2. Wpisz „@” w polu zadania (lub kliknij Etykiety po prawej stronie).
 3. W menu, które się pojawi, wybierz etykietę. Wpisuj nazwę etykiety, aby zawęzić wyniki.
 4. Jeżeli etykieta o wpisanej nazwie nie istnieje, będzie można ją utworzyć. Wpisz pełną nazwę etykiety i kliknij Nie znaleziono etykiety. Utwórz Nazwa_etykiety
 1. Kliknij zadanie, aby je zaznaczyć.
 2. Naciśnij chip Etykieta.
 3. Z listy, która się pojawi, wybierz jedną lub więcej etykiet. Zacznij wpisywać nazwę etykiety, aby zawęzić wyniki.
 4. Po wybraniu wszystkich etykiet, jakie chcesz dodać do zadania, naciśnij OK.
 5. Aby utworzyć i dodać etykietę do zadania, naciśnij nazwę zadania. Wpisz @ i napisz nazwę swojej nowej etykiety. Naciśnij Dodaj etykietę, aby ją zapisać.
 1. Kliknij zadanie, aby je zaznaczyć.
 2. Naciśnij chip Etykieta.
 3. Z listy, która się pojawi, wybierz jedną lub więcej etykiet. Zacznij wpisywać nazwę etykiety, aby zawęzić wyniki.
 4. Gdy dodasz już wszystkie etykiety, naciśnij Gotowe w prawym dolnym rogu.
 5. Aby utworzyć i dodać nową etykietę do zadania, wpisz jej pełną nazwę i naciśnij Utwórz etykietę „Nazwa_etykiety”.

Kilka przykładów na dobry początek!

Etykiet można używać na nieskończenie wiele sposobów. W ramach inspiracji przedstawiamy kilka z nich:

Ile czasu zajmie Ci ukończenie zadania?

 • @5min
 • @30min
 • @60min
Możesz dodać takie etykiety do każdego z zadań, aby w ten sposób łatwiej oszacować czas potrzebny na realizację całego projektu.

Kiedy zamierzasz pracować nad zadaniem?

 • @rano
 • @popołudnie
 • @wieczór
 • @oczekujące (jeśli nie możesz zacząć, dopóki coś innego się nie wydarzy)

Jaki rodzaj pracy wykonujesz?

 • @email
 • @pisanie
 • @projektowanie
 • @realizacja

Jaką część zadania udało Ci się już wykonać?

 • @25%
 • @50%
 • @75%

Czy projekt dotyczy obowiązków domowych, spraw osobistych, pracy?

 • @domowe
 • @osobiste
 • @praca

Gdzie będziesz wykonywać zadanie?

 • @biuro
 • @dom
 • @siłownia

Edytowanie etykiet

Zmiana nazwy lub koloru etykiety.

 1. Kliknij Filtry i etykiety na pasku bocznym.
 2. Kliknij dowolną etykietę z listy etykiet.
 3. Kliknij ikonę trzech kropek obok nazwy etykiety.
 4. Wybierz Edytuj etykietę.
 5. Wpisz nową nazwę etykiety lub kliknij Kolor etykiety w menu, aby wybrać inny kolor.
 6. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
 1. Wybierz widok Filtry i etykiety.
 2. Wybierz dowolną etykietę z sekcji etykiet.
 3. Naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie na górze.
 4. Wybierz Edytuj etykietę.
 5. Wpisz nową nazwę etykiety lub naciśnij Kolor, aby wybrać inny kolor.
 6. Naciśnij Gotowe w prawym górnym rogu, aby potwierdzić.
Zmiana koloru etykiety przy pomocy menu kontekstowego.
 1. Naciśnij ikonkę menu w lewym dolnym rogu.
 2. Naciśnij Filtry i etykiety.
 3. Naciśnij Zarządzaj etykietami i wybierz etykietę.
 4. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 5. Wybierz Edytuj.
 6. Wybierz nową nazwę etykiety lub wybierz inny kolor.

Wyszukiwanie etykiet

Istnieją dwa sposoby, aby odszukać etykietę w Todoist:

Wyszukiwanie etykiet

Kliknij pasek wyszukiwania Todoist lub użyj skrótu klawiaturowego F. Wpisz symbol @, aby zobaczyć listę wszystkich etykiet osobistych i współdzielonych.

labels-search-help-center.png

Kliknij dowolną etykietę z listy, aby zobaczyć wszystkie zadania, które zostały nią oznaczone.

Na przykład, wybierz @pilne z listy wyników wyszukiwania, aby zobaczyć wszystkie zadania oznaczone etykietą @pilne.

Wyświetlanie wszystkich etykiet

Kliknij Filtry i etykiety na pasku bocznym. Przewiń w dół do sekcji Etykiet, aby zobaczyć listę wszystkich etykiet osobistych i współdzielonych.

Wybierz dowolną etykietę z listy, aby zobaczyć wszystkie zadania, które zostały nią oznaczone.

Możesz przeglądać swoje zadania oznaczone etykietą w  w trzech różnych układach: listy, tablicy lub kalendarza (układ kalendarza jest jedynie dostępny dla użytkowników Pro i Business)!

Korzystanie z etykiet osobistych i współdzielonych

W utrzymaniu porządku pomogą Ci dwa rodzaje etykiet:

 • Etykiety osobiste to etykiety, które tworzysz i używasz na własny użytek. Etykiety te mogą mieć dowolny z dostępnych kolorów i będą widoczne na Twojej liście etykiet do momentu, aż je skasujesz lub usuniesz z listy etykiet osobistych.
 • Etykiety współdzielone mogą być tworzone i używane przez wszystkich członków Twojego zespołu w projektach współdzielonych. Mają one kolor szary i będą widoczne na liście tylko wtedy, gdy istnieją aktywne zadania nimi oznaczone.

Zamiana etykiety osobistej na współdzieloną

Etykiety przeniesione do współdzielonych znikną jeśli zadania, do których zostały przypisane, przestaną być aktywne.

Jeśli nie zamierzasz już korzystać z danej etykiety w projektach osobistych, ale wciąż używasz jej w aktywnych zadaniach w projektach współdzielonych, możesz w dowolnym momencie przenieść ją na listę etykiet współdzielonych:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę, którą chcesz zmienić w etykietę współdzieloną.
 2. Wybierz Przenieś do etykiet współdzielonych.
 1. Naciśnij etykietę, którą chcesz zmienić w etykietę współdzieloną.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Edytuj etykietę.
 4. Wybierz Przenieś do etykiet współdzielonych.
 1. Naciśnij przycisk Zarządzaj etykietami na dole listy etykiet.
 2. Wybierz, etykietę/etykiety do usunięcia z listy etykiet osobistych.
 3. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz Przenieś do współdzielonych.

Zamiana etykiety współdzielonej na osobistą

Jeśli chcesz użyć etykiety współdzielonej w prywatnych projektach, możesz w dowolnej chwili przenieść ją na listę etykiet osobistych:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę, którą chcesz zmienić w etykietę osobistą.
 2. Wybierz Przenieś do etykiet osobistych.
 1. Naciśnij etykietę, którą chcesz zmienić w etykietę osobistą.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Edytuj etykietę.
 4. Wybierz Przenieś do etykiet osobistych.
 1. Naciśnij przycisk Zarządzaj etykietami na dole listy etykiet.
 2. Przewiń w dół i wybierz Współdzielone.
 3. Wybierz, które etykiety chcesz przenieść na listę etykiet osobistych.
 4. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 5. Wybierz Przenieś do osobistych.

Usuwanie etykiet

Może się zdarzyć, że na swojej liście etykiet zauważysz etykietę, która nie jest Ci już potrzebna. W takiej sytuacji po prostu ją skasuj, postępując według poniższej instrukcji:

 1. W menu po lewej stronie Todoist wybierz Filtry i etykiety.
 2. Przewiń w dół do Etykiet.
 3. Znajdź etykietę, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij ikonę trzech kropek obok etykiety.
 5. Wybierz Usuń etykietę.
 6. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.
 1. Naciśnij widok Filtry i etykiety.
 2. Przewiń w dół do sekcji Etykiet.
 3. Naciśnij wybraną etykietę.
 4. Naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie na górze.
 5. Wybierz Edytuj etykietę.
 6. Wybierz Usuń etykietę.
 7. Naciśnij Usuń etykietę, by potwierdzić.
Naciśnij i przytrzymaj etykietę, aby usunąć ją przy pomocy menu kontekstowego.
 1. Otwórz widok Filtry i etykiety (znajdziesz go bezpośrednio pod widokiem Nadchodzące).
 2. Przewiń w dół do etykiet.
 3. Naciśnij etykietę, którą chcesz usunąć.
 4. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 5. Wybierz Edytuj etykietę.
 6. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 7. Wybierz Usuń.
 8. Naciśnij Usuń, by potwierdzić.
Jeśli korzystasz z Todoist na urządzeniu z systemem Android, możesz jednorazowo usunąć kilka etykiet:
 1. Otwórz widok Filtry i etykiety (znajdziesz go bezpośrednio pod widokiem Nadchodzące).
 2. Przewiń na dół listy etykiet i naciśnij Zarządzaj etykietami.
 3. Wybierz etykiety, które chcesz usunąć.
 4. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 5. Wybierz Usuń.
 6. Naciśnij Usuń, by potwierdzić.

FAQ

Czy usunięte etykiety będą widoczne w ukończonych zadaniach?

Tak, zarówno osobiste jak i współdzielone etykiety, które zostały usunięte będą wciąż widoczne w ukończonych zadaniach. Zawsze gdy anulujesz ukończenie zadania, do którego była przypisana już usunięta etykieta, nowa etykieta zostanie utworzona i dodana do Twojej listy etykiet współdzielonych, nawet jeśli wcześniej była etykietą osobistą. Ta etykieta będzie miała tę samą nazwę, którą miała gdy zadanie było ukończone.

Co się stanie jeśli usunę etykietę osobistą?

Kiedy usuniesz etykietę osobistą, będzie ona usunięta z listy Twoich etykiet osobistych, listy etykiet współdzielonych Twoich współpracowników, a także ze wszystkich aktywnych zadań.

Co się stanie jeśli usunę etykietę współdzieloną?

Po usunięciu etykiety współdzielonej zostanie ona automatycznie usunięta z listy etykiet współdzielonych każdego współpracownika i ze wszystkich aktywnych zadań. Jeśli dana etykieta była obecna na liście etykiet osobistych jakiegokolwiek współpracownika, zachowa on do niej dostęp i będzie ona wciąż widoczna w jego projektach osobistych, do których była przypisana.

Czy mogę zmienić kolor współdzielonej etykiety?

Nie. Współdzielone etykiety domyślnie mają przypisany kolor szary. Jeśli chcesz użyć własnego koloru, dodaj wybraną etykietę do listy etykiet osobistych.

Czy każda osoba w projekcie współdzielonym może usunąć etykietę współdzieloną lub zmienić jej nazwę?

Tak, każdy członek projektu współdzielonego ma możliwość zmiany nazwy etykiety lub jej usunięcia. Wprowadzone zmiany będą zastosowane do wszystkich aktywnych zadań zawierających tę etykietę.

Czy mogę zmienić kolejność etykiet współdzielonych na liście?

Nie, jest to możliwe jedynie w przypadku etykiet osobistych.

Czy mogę przeciągąć i upuszczać etykiety z listy etykiet współdzielonych do moich etykiet osobistych?

Nie, nie jest możliwe przeciąganie i upuszczanie etykiet pomiędzy listami etykiet osobistych i współdzielonych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 263 z 323