Loading the new Help Center

Korzystanie z projektów współdzielonych w Todoist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Todoist sprawia, że współpraca staje się łatwiejsza możesz wygodnie współdzielić projekty, przydzielać zadania, czy też omawiać szczegóły ze współpracownikami lub bliskimi osobami.

Liczba współpracowników, którzy mogą dołączyć do projektu, zależy od planu konta:

PLAN MOŻESZ ZAPROSIĆ
Darmowy 5 osób
Pro 25 osób
Business 50 osób

 

Jeśli jesteś członkiem przestrzeni roboczej, dowiedz się, jak ustawić uprawnienia dla współdzielonych projektów.

Współdzielenie projektu

 1. Kliknij prawym przyciskiem dowolny projekt i wybierz Współdziel.
 2. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, z którą chcesz współdzielić projekt.

  Jeśli osoba, którą zapraszasz, nie ma konta Todoist, otrzyma e-mail z zaproszeniem do projektu z możliwością założenia bezpłatnego konta.

 3. Kliknij Zaproś, aby wysłać zaproszenie(-a).
sharing-web-sharing.jpg
 1. Otwórz projekt i naciśnij ikonę trzech kropek na górze po prawej stronie.
 2. Naciśnij Współdziel. Pojawi się lista wszystkich obecnych współpracowników projektu. Jeśli projekt nie jest współdzielony, zobaczysz dwie opcje:
  • Udostępnij link – daje Ci możliwość wysłania linku z zaproszeniem do osoby, którą chcesz zaprosić do projektu.
  • +Zaproś członków – umożliwia Ci zaproszenie do projektu konkretnej osoby, dodając jej imię lub adres e-mail.

Kiedy wybierzesz +Zaproś członków, pojawią się dwie opcje:

 • Wpisz nazwę lub adres e-mail współpracownika w polu Do:. Następnie wybierz adres e-mail tej osoby, aby potwierdzić. Zawsze będzie posiadać uprawnienia do edycji.
 • Wybierz ikonkę plusa, aby zaprosić współpracownika z listy kontaktów.
sharing-ios-sharing.jpg
Możesz też udostępnić projekt korzystając z menu kontekstowego.
 1. Naciśnij projekt, który chcesz współdzielić.
 2. Naciśnij ikonkę współdzielenia. Pojawi się lista wszystkich współpracowników w projekcie.
 3. Naciśnij ikonkę osoby w prawym górnym rogu, aby dodać współpracowników.
 4. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, z którą chcesz współdzielić projekt.

  Jeśli osoba, którą zapraszasz, nie ma konta Todoist, otrzyma e-mail z zaproszeniem do projektu z możliwością założenia bezpłatnego konta.

sharing-android-sharing.jpg

Wszyscy użytkownicy, którzy współdzielą z Tobą projekt uzyskają pełny dostęp do połnych danych projektu, w tym: zadań, komentarzy oraz przesłanych plików. Będą mogły też dodawać zadania, wykonywać lub przypisywać je innym użytkownikom, dodawać komentarze i nowe pliki.

Współdzielenie projektów nadrzędnych

Osoba, z którą współdzielisz projekt nadrzędny, nie uzyska automatycznie dostępu do jego pod-projektów. Aby tak było, należy zaprosić ją do osobno każdego z pod-projektów.

Natomiast w chwili usunięcia użytkownika z projektu nadrzędnego, utraci on również dostęp do wszystkich jego pod-projektów.

Przypisywanie zadań

Przypisywanie istniejącego zadania

 1. W dowolnym współdzielonym projekcie kliknij ikonkę przypisywania na prawo od nazwy zadania.
 2. Wybierz imię osoby z rozwijanego menu.
 1. We współdzielonym projekcie naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonkę przypisywania.
 3. Wybierz imię osoby z menu podręcznego.
 1. We współdzielonym projekcie naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonkę przypisywania.
 3. Z rozwijanego menu podręcznego wybierz imię osoby.
Możesz też przypisać zadanie wybranemu użytkownikowi korzystając z menu kontekstowego.

Przypisywanie nowego zadania

 1. Otwórz jakikolwiek projekt współdzielony i kliknij + Dodaj zadanie.
 2. Wpisz nazwę zadania, a następnie symbol + oraz imię konkretnej osoby.
 3. Wybierz imię osoby z rozwijanego menu.
Jeżeli tworzysz zadanie w widoku projektu niewspółdzielonego, w widoku Dziś, Nadchodzące lub dowolnego filtra, musisz najpierw określić współdzielony projekt, wpisując # w polu zadania i wybierając nazwę projektu, np. „#Projekt+James”.
 1. Otwórz współdzielony projekt i naciśnij przycisk +.
 2. Wpisz nazwę zadania, a następnie przycisk + oraz imię wybranej osoby.
 3. Wybierz imię osoby z rozwijanego menu.

Jeżeli tworzysz zadanie w widoku projektu niewspółdzielonego, w widoku Dziś, Nadchodzące lub dowolnego filtra, musisz najpierw określić współdzielony projekt, wpisując # w polu zadania i wybierając nazwę projektu, np. „#Projekt+James”.

 1. Otwórz współdzielony projekt i naciśnij przycisk +.
 2. Wpisz nazwę zadania, a następnie przycisk + oraz imię wybranej osoby.
 3. Wybierz imię osoby z rozwijanego menu.

Jeżeli tworzysz zadanie w widoku projektu niewspółdzielonego, w widoku Dziś, Nadchodzące lub dowolnego filtra, musisz najpierw określić współdzielony projekt, wpisując # w polu zadania i wybierając nazwę projektu, np. „#Projekt+James”.

Ustawianie przypomnienia dla innego użytkownika

Jeśli pracujesz nad projektem współdzielonym, możesz ustawić przypomnienie dla innego współpracownika. Wybrana osoba otrzyma je w określonym przez Ciebie momencie w formie domyślnie ustawionego dla siebie powiadomienia  jako e-mail lub powiadomienie push.

Ustawianie przypomnienia dla innego użytkownika

 1. Upewnij się, że wybrane zadanie znajduje się w projekcie współdzielonym.
 2. Kliknij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 3. Kliknij Przypomnienia po prawej stronie.
 4. Wpisz datę i godzinę wysłania przypomnienia.
 5. Kliknij swoje zdjęcie profilowe po prawej stronie, a następnie wybierz osobę, która ma otrzymać przypomnienie.
 6. Kliknij Dodaj przypomnienie.
 1. Wybierz jedno z wcześniej utworzonych zadań w projekcie współdzielonym.
 2. Kliknij chip Przypomnienie.
 3. Wybierz Data i czas i wpisz termin oraz godzinę dla zadania.
 4. Naciśnij ikonkę wysyłania.
 5. Naciśnij swoje zdjęcie profilowe po prawej stronie, a następnie wybierz osobę, która ma otrzymać przypomnienie.
 6. Naciśnij ikonkę wysyłania.
 1. Wybierz jedno z wcześniej utworzonych zadań w projekcie współdzielonym.
 2. Kliknij chip Przypomnienie.
 3. Naciśnij Data i czas.
 4. Wybierz datę i godzinę dla terminu.
 5. Naciśnij Powiadom i wybierz osobę, która ma otrzymać przypomnienie.
 6. Naciśnij Gotowe.

Usuwanie przypomnienia dla innego użytkownika

 1. Kliknij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Umieść kursor nad przypomnieniem, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij symbol X, który pojawi się z prawej strony przypomnienia.
 1. Naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek obok przypomnienia, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz Usuń.
 4. Wybierz Tak, aby potwierdzić.
 1. Naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonkę kosza obok przypomnienia, które chcesz usunąć.

Usuwanie użytkownika ze współdzielonego projektu

 1. Kliknij projekt prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz Współdziel z menu.
 3. Najedź kursorem na imię użytkownika, którego chcesz usunąć.
 4. Kliknij ikonkę kosza obok przypomnienia.
 1. Naciśnij, aby otworzyć projekt.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie na górze.
 3. Naciśnij Współdziel. Pojawi się lista wszystkich obecnych współpracowników.
 4. Wybierz ikonę usunięcia osoby, aby usunąć współpracownika.
 5. Naciśnij Usuń współpracownika.
 1. Naciśnij, aby otworzyć projekt.
 2. Naciśnij ikonkę współdzielenia. Pojawi się lista wszystkich współpracowników w projekcie.
 3. Naciśnij ikonę trzech kropek obok nazwy użytkownika.
 4. Naciśnij Usuń.
 5. Naciśnij OK.

FAQ

Jeśli zarchiwizuję projekt współdzielony, czy zostanie on również przeniesiony do archiwum na kontach moich współpracowników?

Nie. Jeśli przeniesiesz projekt do archiwum, zobaczysz go jako zarchiwizowany tylko na swoim koncie.

Czy mogę współdzielić projekty z użytkownikami, którzy nie należą do tej samej subskrypcji, co ja (np. gdy użytkownik korzysta z planu Business, ale chce współpracować z użytkownikami wersji darmowej)?

Jasne, bez problemu! Pamiętaj jednak, że dla różnych rodzajów subskrypcji obowiązują inne limity (np. liczby projektów). Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na naszej stronie dotyczącej płatności.

Korzystam z konta Business i chciałbym ograniczyć możliwość współdzielenia projektów z osobami, które nie należą do mojego zespołu. Czy istnieje taka opcja?

Tak. Jeśli jesteś administratorem zespołu Todoist Business, przejdź do zakładki Współdzielenie w panelu administratora. Znajdziesz tam ustawienia dotyczące zasad współdzielenia projektów przez członków swojego zespołu z osobami spoza zespołu oraz dostępu osób spoza zespołu do Twoich projektów.

Czy mogę zobaczyć zadania w projekcie współdzielonym, które zostały ukończone zanim do niego dołączyłem(-am)?

Niestety nie. Zobaczysz tylko te zadania, które zostały ukończone w czasie gdy uczestniczysz w projekcie.

Podobnie w sytuacji, gdy na jakiś czas opuścisz projekt, a następnie znów do niego dołączysz – zadania ukończone w trakcie Twojej nieobecności nie będą widoczne.

Czy mogę przypisać jedno zadanie kilku osobom jednocześnie?

Nie. W tym artykule wyjaśniliśmy, dlaczego nie jest to możliwe.

Czy mogę przypisać zadanie samemu sobie?

Tak! Podczas przypisywania zadania wybierz „Ja”.

Wszystkie zadania, które utworzysz w projekcie współdzielonym, będą domyślnie przypisane do Ciebie.

Nie mogę znaleźć osoby, do której chcę przypisać zadanie, na liście potencjalnych osób do przypisania. Co powinienem zrobić?

Zanim przypiszesz komuś zadanie, musisz najpierw współdzielić projekt z tą osobą. Dopóki tego nie zrobisz, imię użytkownika nie pojawi się na liście osób możliwych do przypisania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 226 z 333