Filtry

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Filtry pozwalają zapisać wyszukiwanie zadań; dzięki nim szukane zadanie znajdziesz w kilka sekund. Na przykład, możesz wyświetlić listę zadań z etykietą @email, których termin również upływa dzisiaj lub zacząć dzień od listy zdań związanych z pracą, które mają najwyższy priorytet.


Odpowiednio użyty filtr jest idealnym rozwiązaniem, które pomoże Ci skupić się na właściwym zadaniu w odpowiedniej chwili.

Kilka filtrów, które mogą okazać się przydatne:

Zapytanie dla filtra

Opis

(zaległe | dziś) & #Praca

Pokazuje wszystkie zadania w projekcie "Praca", które są zaległe lub których termin upływa dzisiaj. Skorzystaj z niego, kiedy potrzebujesz uzyskać podgląd wszystkich zadań, które musisz wykonać.

bez terminu

Pokazuje wszystkie zadania, którym nie przypisano terminu. Przydatny dla codziennych/cotygodniowych przeglądów, abyś miał pewność, że nic Ci nie umknęło.

7 dni & @oczekujące

Pokazuje wszystkie zadania z terminem w ciągu najbliższych 7 dni, które oznaczone są etykietą @oczekujące. Dzięki niemu z wyprzedzeniem przygotujesz się na wyzwania przyszłego tygodnia.

utworzono przed: -365 dni

Pokazuje wszystkie zadania utworzone wcześniej niż 365 dni temu. Ten filtr pomoże Ci znaleźć zadania, które niepotrzebnie zbierają kurz na Twojej liście zadań.

przypisane dla: Jan

Pokazuje zadania przypisane do Jana. To najszybszy sposób aby zobaczyć, nad czym pracuje Twój kolega.

przypisane przez: ja

Pokazuje wszystkie zadania, które przypisałeś innym. Przydatne do śledzenia przydzielonych zadań.

współdzielone & !przypisane

Pokazuje zadania we współdzielonym projekcie, które nie zostały przypisane. Z łatwością znajduje zadania, nad którymi nikt nie pracuje.

Jak tworzyć, edytować i usuwać filtry:

Jak utworzyć nowy filtr:

 1. W lewym panelu kliknij na zakładkę Filtry.
 2. Na dole listy filtrów, kliknij Dodaj filtr.
 3. Wpisz nazwę filtra.
 4. Możesz zmienić kolor, klikając na kroplę.
 5. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 6. Kliknij na przycisk Dodaj filtr , aby zapisać filtr.

Twój nowy filtr zostanie dodany na końcu listy. Gdy na niego klikniesz, wyświetli się lista powiązanych zadań.

Aby zmienić kolejność filtrów, najedź kursorem na filtr. Kliknij i przytrzymaj szarą ikonę, która pojawi się na lewo od nazwy filtra, a następnie przeciągnij filtr w inne miejsce na liście.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na filtr
 2. Wybierz Edytuj filtr lub Usuń filtr

 

filters-web.gif

Jak utworzyć nowy filtr:

 1. W lewym panelu kliknij na zakładkę Filtry.
 2. Na dole listy filtrów kliknij +Dodaj filtr.
 3. Wpisz nazwę filtra.
 4. Możesz zmienić kolor, klikając na kroplę.
 5. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 6. Kliknij na przycisk Zapisz filtr , aby zapisać filtr.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na filtr.
 2. Wybierz Edytuj lub Usuń.

 

filters-windows.gif

Jak utworzyć nowy filtr:

 1. Naciśnij Filtry w menu po lewej, aby otworzyć listę ze wszystkimi bieżącymi filtrami.
 2. Na dole listy naciśnij +Dodaj filtr.
 3. Wpisz nazwę filtra, wybierz kolor i wpisz zapytanie (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 4. Naciśnij Gotowe w prawym górnym rogu, aby zapisać swój nowy filtr.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Naciśnij Filtry  w menu po lewej, aby otworzyć listę ze wszystkimi bieżącymi filtrami.
 2. Przeciągnij filtr, który chcesz zmienić, z prawej na lewo.
 3. Wybierz ikonę ołówka, aby edytować filtr, wykonaj zmiany i naciśnij Gotowe w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany.
 4. Albo wybierz ikonę kosza, aby usunąć filtr i naciśnij Usuń filtr, aby potwierdzić.

 

filters-ios.gif

Jak utworzyć nowy filtr:

 1. Otwórz menu nawigacji w lewym górnym rogu Todoist.
 2. Naciśnij Filtry, aby otworzyć listę ze wszystkimi, bieżącymi filtrami.
 3. Na dole listy, wybierz Zarządzaj filtrami.
 4. Naciśnij Dodaj filtr.
 5. Wpisz nazwę filtra, wybierz kolor i wpisz zapytanie (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 6. Naciśnij ikonę przesyłania w prawym górnym rogu, aby zapisać nowy filtr.

Twój nowy filtr zostanie dodany na końcu listy. Możesz zmienić pozycje filtrów na liście w dowolny sposób.

Nie zapomnij nacisnąć Gotowe na dole listy filtrów, aby zapisać zmiany.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Otwórz menu nawigacji w lewym górnym rogu Todoist.
 2. Naciśnij Filtry, aby otworzyć listę ze wszystkimi, bieżącymi filtrami.
 3. Na dole listy, wybierz Zarządzaj filtrami.
 4. Naciśnij filtr, który chcesz edytować lub usunąć.
 5. Wprowadź zmiany, których potrzebujesz, a następnie naciśnij ikonę przesyłania w prawym górnym rogu, aby je zapisać.
 6. lub dotknij ikony three_dots.png  w prawym górnym rogu i wybierz Usuń, aby usunąć filtr.
 7. Gdy już skończyłeś wprowadzać zmiany naciśnij Gotowe na dole listy filtrów, aby je zapisać.

 

filters-android.gif

Przykładowe zapytania dla filtrów

Możesz utworzyć dowolny filtr, dostosowany do Twojego sposobu pracy. 

Możesz utworzyć zapytanie na podstawie:

Terminów

Poziomu priorytetu

Etykiet

Projektów i pod-projektów

Dat utworzenia zadań

Współdzielonych projektów i osób przydzielanych bądź przydzielających zadania

Słów kluczowych

Możesz też łączyć zapytania, tworząc bardziej złożone filtry (dopiero tutaj poznasz prawdziwą moc naszych filtrów)

Filtrowanie wg terminów:

Zapytanie dla filtra

Opis

sty 3

Pokazuje wszystkie zadania z terminem przypadającym w danym dniu. Na przykład: maj 5, 16/05, 8 sierpień, jutro, za 10 dni, niedziela, 10 lut 2020

termin przed: maj 5

Pokazuje wszystkie zadania z terminem przed wskazaną datą. Przykłady: termin przed: sierpień 10, termin przed: 13/08, termin przed: 18:00

termin po: czerwiec 20

Pokazuje wszystkie zadania z terminem po wskazanej dacie. Przykłady: termin po: 16 maja, termin po: 23/09, termin po: 16:30, termin po: za 3 dni

bez terminu

Pokazuje wszystkie zadania, które nie mają terminu. Alternatywa: brak terminu

zaległe

Pokazuje wszystkie zaległe zadania.

5 dni

Pokazuje zadania z terminami upływającymi w ciągu 5 dni. Alternatywne: następne 5 dni

cykliczne

Pokazuje zadania, które mają cykliczne terminy realizacji.

Możesz zapisać datę w różnych formatach:

 • Dokładna data: 10/5/2017, lis 5 2017
 • Dokładna data i godzina: 10/5/2017 17:00, paź 5 17:00
 • Daty względne: dzisiaj, jutro, wczoraj, 3 dni (termin upływa za 3 dni), -3 dni (zaległe w ciągu ostatnich trzech dni)
 • Dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, ... niedziela

 

Filtrowanie wg priorytetu:

Zapytanie filtra

Opis

p1

Pokazuje zadania o priorytecie 1

p2

Pokazuje zadania o priorytecie 2

p3 Pokazuje zadania o priorytecie 3

Bez priorytetu

Pokazuje wszystkie zadania bez priorytetu

 

Filtrowanie wg etykiety:

Zapytanie filtra

Opis

@email

Pokazuje wszystkie zadania z etykietą @email

bez etykiet

Pokazuje zadania bez etykiet

 

Filtry oparte na projektach i pod-projektach:

Zapytanie filtra

Opis

#Praca

Pokazuje wszystkie zadania w projektach zawierających słowo "praca", tak jak np. #Praca lub #PracaDomowa.

##Praca

Pokazuje wszystkie zadania w projektach zawierających słowo "praca" oraz we wszystkich powiązanych z nimi pod-projektach.

Możesz też zdecydować, które projekty wykluczysz z wyników wyszukiwania filtru używając operatora "!". Na przykład, jeśli chcesz uwzględnić projekt #Praca, a wykluczyć #PracaDomowa, skorzystaj z zapytania #Praca & !#PracaDomowa.

 

Filtrowanie wg daty utworzenia zadania:

Zapytanie filtra

Opis

utworzono: sty 3

Pokazuje zadania utworzone 3 stycznia.

utworzono przed: -365 dni

Pokazuje zadania utworzone dawniej niż 365 dni temu.

utworzono po: -365 dni

Pokazuje zadania utworzone w ciągu 365 dni.


Filtrowanie we współdzielonych projektach i w przypisanych zadaniach:

Zapytanie filtra

Opis

przypisane dla: inni

Pokazuje zadania przypisane do innych osób

przypisane przez: Stefan

Pokazuje zadania, które przypisał Stefan

przypisane przez: ja

Pokazuje zadania, które przypisałeś innym

przypisane

Pokazuje zadania, które zostały przypisane dowolnej osobie (zarówno Tobie, jak i innym)

współdzielone

Pokazuje zadania we współdzielonych projektach


Współpracownik może być określony poprzez:

 • e-mail osoby
 • imię osoby
 • ja (w odniesieniu do siebie)
 • inni (wszyscy oprócz Ciebie)

 

Filtrowanie wg słów kluczowych:

Zapytanie

Opis

szukaj: e-mail

Pokaż wszystkie zadania ze słowem e-mail


Uwzględnianie w wynikach zadań przypisanych do innych:

Domyślnie, filtry Todoist nie pokażą zadań przypisanych do innych. Aby je wyświetlić, wpisz poniższe zapytanie:

Zapytanie filtra

Opis

wszystkie

Pokazuje wszystkie zadania w Todoist, również te przypisane do innych

 

Łączenie zapytań pozwala tworzyć jeszcze bardziej zaawansowane filtry:

W Todoist Premium możesz łączyć wiele zapytań wymienionych powyżej, aby wyświetlić precyzyjne rezultaty. Na przykład, zapytanie dzisiaj & p1 wyświetli listę zadań o priorytecie 1, których termin upływa dzisiaj.

Jak można utworzyć złożone filtry:

Zapytanie filtra

Opis

Dzisiaj & @email

Pokazuje zadania z terminem na dziś i z etykietą @email (& oznacza "i")

@praca | @biuro

Pokazuje zadania oznaczone jako @praca lub @biuro ("|" oznacza "lub")

!przypisane

Pokazuje zadania, które nie są do nikogo przypisane (! oznacza “nie”)

(dzisiaj | zaległe) & #Praca

Pokazuje zadania w projekcie "Praca", których termin upływa dzisiaj lub już upłynął (aby utworzyć bardziej złożone zapytania, umieść je w nawiasach)

 

Uruchamiane wielu filtrów na raz:

Filtry pozwalają łączyć wyszukiwania. Aby połączyć dwa lub więcej wyszukiwań w jeden filtr, oddziel je przecinkami.

Na przykład, p1 & zaległe, p4 & dziś wyświetli dwie listy zadań, jedną dla zapytań p1 & zaległe i drugą dla p4 & dziś.

FAQ

P: W jaki sposób sortowane są zadania wyświetlane przez filtr?

O: Filtrowane zadania wyświetlane są w porządku malejącym, biorąc pod uwagę kolejno: priorytet, termin realizacji, projekt oraz pozycję zadania w projekcie.

Jeśli jednak zastosowany filtr zawiera termin, taki jak np. dziś lub 30 dni, zadania wyświetlane będą według terminu realizacji, priorytetu, porządku dnia, projektu oraz pozycji zadania w projekcie. Porządek dnia dotyczy kolejności, w jakiej zadania wyświetlane są w Twoim widoku Dziś.

P: Kiedy filtrowałem wg etykiety lub priorytetu, widziałem do tej pory wyłącznie moje zadania. Obecnie wyświetlane są również zadania innych osób. W jaki sposób sprawić, aby pokazywane były tylko zadania przypisane do mnie?

A: Zgadza się, obecnie filtry wyświetlają wszystkie zadania niezależnie od przypisanych do nich osób (czyli: Twoje zadania, zadania przypisane do innych oraz zadania nieprzypisane).

Jeśli zależy Ci na tym, aby wyświetlane były wyłącznie zadania przypisane Tobie oraz nieprzypisane, z wyłączeniem zadań przypisanych do innych, możesz użyć następującego zapytania:
!przypisane dla: inni

Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić zadania oznaczone etykietą @praca, które nie zostały przypisane do innych osób, użyj:
@praca & !przypisane dla: inni

Jeśli chcesz widzieć tylko zadania przypisane Tobie (z wyłączeniem zadań nieprzypisanych), może pomóc filtr:
przypisane dla: ja

Na przykład, aby zobaczyć zadania o priorytecie 1, które zostały przypisane do Ciebie, użyj:
p1 & przypisane dla: ja

P: Widoki "Dziś" oraz "Następne 7 dni" nie pokazują zadań przypisanych do moich kolegów. Co zrobić, aby uwzględnić je w moim widoku?

O: Widoki "Dziś" i "Następne 7 dni" domyślnie pokazują tylko Twoje zadania oraz zadania w projektach współdzielonych, które nie zostały przypisane do nikogo. Aby wyświetlić również zadania Twoich kolegów, możesz stworzyć filtr używając zapytania: "wszystkie & dziś" lub "wszystkie & następne 7 dni".