Filtry

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Filtry pozwalają zapisać wyszukiwanie zadań; dzięki temu w kilka sekund znajdziesz zadania, do których zaglądasz najczęściej. Na przykład, możesz wyświetlić listę zadań z etykietą @email, których termin również upływa dzisiaj lub zacząć dzień od przejrzenia zadań związanych z pracą, które mają najwyższy priorytet.


Odpowiednio użyty filtr jest idealnym rozwiązaniem, które pomoże Ci skupić się na właściwym zadaniu w odpowiedniej chwili.

Kilka filtrów, które mogą okazać się przydatne

Zapytanie dla filtra

Opis

(dzisiaj | zaległe) & #Praca

Pokazuje wszystkie zadania w projekcie "Praca", które są zaległe lub których termin upływa dzisiaj. Skorzystaj z niego jeśli potrzebujesz uzyskać podgląd wszystkich zadań, które musisz wykonać.

bez terminu

Pokazuje wszystkie zadania, którym nie przypisano terminu. Przydatny do codziennych/cotygodniowych przeglądów, aby mieć pewność, że nic Ci nie umknęło.

bez godziny

Pokazuje wszystkie zadania, które nie mają określonej godziny wykonania.

7 dni & @oczekujące

Pokazuje wszystkie zadania z terminem w ciągu najbliższych 7 dni, które oznaczone są etykietą @oczekujące. Dzięki niemu z wyprzedzeniem przygotujesz się na wyzwania przyszłego tygodnia.

utworzono przed: -365 dni

Pokazuje wszystkie zadania utworzone wcześniej niż 365 dni temu. Ten filtr pomoże Ci znaleźć zadania, które niepotrzebnie zbierają kurz na Twojej liście zadań.

przypisane przez: ja

Pokazuje wszystkie zadania, które przypisałeś(-aś) innym. Przydatne do śledzenia przydzielonych zadań.

przypisane do: Beata Konecka

Pokazuje zadania przypisane do Beaty Koneckiej. To najszybszy sposób aby zobaczyć, nad czym obecnie pracuje Beata.

dodane przez: ja

Pokazuje wszystkie zadania utworzone przez Ciebie.

dodane przez: Beata Konecka

Pokazuje wszystkie zadania utworzone przez Beatę Konecką

współdzielone & !przypisane

Pokazuje zadania we współdzielonych projektach, które nie zostały do nikogo przypisane. Dzięki temu szybko znajdziesz zadania, którymi nikt się nie zajmuje.

pod-zadanie

Pokazuje wszystkie pod-zadania.

!pod-zadanie

Pokazuje wszystkie zadania nadrzędne.

zobacz wszystkie

Pokazuje wszystkie zadania. To prostu sposób, aby zobaczyć listę wszystkich zadań w każdym projekcie.

termin przed: +8 godzin & !zaległe

Pokazuje wszystkie zadania z terminem upływającym w ciągu 8 godzin, z wyłączeniem zadań zaległych. To praktyczny filtr, dzięki któremu zobaczysz zadania zaplanowane na najbliższe 8 godzin.

 

Jak tworzyć, edytować i usuwać filtry

Jak utworzyć nowy filtr:

 1. W panelu po lewej stronie kliknij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 2. W oknie dodawania filtra wpisz nazwę nowego filtra.
 3. Wpisz zapytanie filtra (poniżej znajdziesz kilka propozycji).
 4. (opcjonalne) Wybierz inny kolor filtra z rozwijanego menu.
 5. (opcjonalne) Aby w przyszłości ułatwić sobie dostęp do filtra, możesz użyć przełącznika, aby dodać go do ulubionych.
 6. Kliknij Dodaj, aby zapisać filtr.
Aby zmienić kolejność filtrów, najedź kursorem na filtr. Kliknij i przytrzymaj szary "uchwyt", który pojawi się po lewej stronie nazwy filtra, a następnie przeciągnij filtr w inne miejsce na liście.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na nazwie filtra.
 2. Wybierz Edytuj filtr lub Usuń filtr.

Jak utworzyć nowy filtr:

 1. W panelu po lewej stronie kliknij symbol + znajdujący się obok Filtrów.
 2. Nazwij swój filtr.
 3. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 4. Wybierz kolor filtra.
 5. Kliknij Dodaj, aby zapisać filtr.
Możesz zmienić kolejność filtrów przeciągając wybrany filtr w nowe miejsce na liście.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na nazwie filtra.
 2. Wybierz Edytuj lub Usuń.

Jak utworzyć nowy filtr:

 1. Naciśnij ikonkę menu w lewym górnym rogu.
 2. Naciśnij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 3. Nazwij swój filtr.
 4. Możesz zmienić kolor klikając symbol kropli.
 5. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 6. Naciśnij ikonkę wysyłania w prawym górnym rogu, aby zapisać swój filtr.

filters-android.gif

Możesz zmienić kolejność filtrów przeciągając wybrany filtr w nowe miejsce na liście.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. W widoku filtra naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Edytuj filtr.
  • Aby edytować filtr: wprowadź modyfikacje i naciśnij ikonkę wysyłania
  • Aby usunąć filtr: naciśnij ikonkę trzech kropek, wybierz Usuń filtr, a następnie potwierdź naciskając Usuń.

Jak utworzyć nowy filtr:

 1. Naciśnij symbol < w lewym górnym rogu aby wyświetlić menu główne.
 2. Naciśnij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 3. Nazwij swój filtr.
 4. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 5. Możesz zmienić kolor klikając symbol kropli.
 6. Naciśnij Gotowe w prawym górnym rogu aby zapisać swój filtr.

filters-ios.gif

Możesz zmienić kolejność filtrów przeciągając wybrany filtr w nowe miejsce na liście.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

  1. W widoku filtra naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz Edytuj filtr.
  3. Aby edytować filtr: zmień filtr i naciśnij Gotowe.
  4. Aby usunąć filtr: naciśnij przycisk Usuń filtr, a następnie wybierz Usuń filtr aby potwierdzić.
Jeśli Twoje urządzenie używa iOS w wersji 13 lub nowszej, możesz również edytować lub usuwać filtry korzystając z menu kontekstowego filtrów.

Możesz utworzyć dowolny filtr dostosowany do Twojego sposobu pracy. Zapytanie filtra może dotyczyć:

 

Filtrowanie wg terminów

Zapytanie dla filtra

Opis

sty 3

Wyświetla wszystkie zadania z tym terminem. Na przykład: 5 maja, 05/16, 8 sierpnia, jutro, w ciągu 10 dni, niedziela, 10 stycznia 2020

termin przed: maj 5

Pokazuje wszystkie zadania z terminem przed wskazaną datą. Przykłady: termin przed: 10 sierpnia, termin przed: 13/08, termin przed: 18:00

termin po: czerwiec 20

Pokazuje wszystkie zadania z terminem po wskazanej dacie. Przykłady: termin po: 16 maja, termin po: 09/23, termin po: w ciągu 3 dni

bez terminu

Pokazuje wszystkie zadania, które nie mają terminu. Alternatywa: brak terminu

zaległe

Pokazuje wszystkie zaległe zadania

5 dni

Pokazuje zadania z terminami upływającymi w ciągu 5 dni. Alternatywne: następne 5 dni

cykliczne

Pokazuje zadania, które mają cykliczne terminy realizacji.

termin przed: +4 godziny

Pokazuje wszystkie zadania z terminem w ciągu następnych czterech godzin i wszystkie zaległe zadania.

Możesz wpisać termin w dowolny sposób pokazany niżej:
 • konkretny dzień: 10/5/2019, paź 5 2019
 • konkretny dzień i godzina: 10/5/2017 17:00, paź 5 17:00
 • daty względne: dziś, jutro, wczoraj, 3 dni (termin upływa za 3 dni), -3 dni (zaległe w ciągu ostatnich trzech dni)
 • dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, niedziela

 

Filtrowanie wg priorytetu

Zapytanie filtra

Opis

p1

Pokazuje wszystkie zadania z priorytetem 1

p2

Pokazuje wszystkie zadania z priorytetem 2

p3

Pokazuje wszystkie zadania z priorytetem 3

Bez priorytetu

Pokazuje wszystkie zadania bez priorytetu

 

Filtrowanie wg etykiet

Zapytanie filtra

Opis

@email

Pokazuje wszystkie zadania z etykietą @email

bez etykiet

Pokazuje zadania bez etykiet

 

Filtrowanie wg projektu, pod-projektu i sekcji

Zapytanie filtra

Opis

##Praca

Pokazuje wszystkie zadania w projekcie #Praca oraz jego pod-projektach.

##Szkoła & !#Fizyka

Pokazuje wszystkie zadania w projekcie #Szkoła (oraz jego pod-projektach) z wyłączeniem zadań projektu #Fizyka.

/Spotkania

Pokazuje wszystkie zadania należące do sekcji zatytułowanych "Spotkania", ze wszystkich projektów.

Jeśli sformatowałeś(-aś) nazwę swojego projektu, w zapytaniu filtra należy uwzględnić symbole formatowania. Na przykład, jeśli nazwa projektu to "**Dom**", zostanie ona rozpoznana przez filtr tylko wtedy, gdy w zapytaniu wpiszesz #**Dom**.

 

Filtrowanie wg daty utworzenia zadania

Zapytanie filtra

Opis

utworzono: sty 3

Pokazuje zadania utworzone 3 stycznia.

utworzono przed: -365 dni

Pokazuje zadania utworzone dawniej niż 365 dni temu.

utworzono po: -365 dni

Pokazuje zadania utworzone w ciągu 365 dni.

 

Filtrowanie w projektach współdzielonych i w przypisanych zadaniach

Zapytanie filtra

Opis

przypisane do: inni

Pokazuje zadania przypisane do innych osób

przypisane przez: Stefan Nowacki

Pokazuje wszystkie zadania, które przypisał Stefan Nowacki

przypisane przez: ja

Pokazuje zadania, które przypisałeś(-aś) innym

przypisane

Pokazuje zadania, które zostały przypisane dowolnej osobie (zarówno Tobie, jak i innym)

współdzielone

Pokazuje zadania we współdzielonych projektach


Współpracownik może być określony poprzez:

 • e-mail osoby
 • imię i nazwisko osoby
 • "ja" (w odniesieniu do siebie)
 • "inni" (oznacza wszystkich użytkowników oprócz Ciebie)

 

Wyłączanie z wyników wyszukiwania zadań przypisanych do innych osób

Domyślnie, filtry Todoist pokazują również zadania przypisane do innych użytkowników. Jeśli chcesz wyłączyć je z listy wyników wyszukiwania, wpisz poniższe zapytanie:

Zapytanie filtra

Opis

!przypisane do: inni

Pokazuje wszystkie zadania w Todoist z wyłączeniem zadań przypisanych do innych użytkowników.

 

Filtrowanie wg słów kluczowych

Zapytanie

Opis

szukaj: e-mail

Pokazuje wszystkie zadania ze słowem e-mail

szukaj: nauka

Pokazuje wszystkie zadania ze słowem nauka

 

Łączenie zapytań pozwala tworzyć jeszcze bardziej zaawansowane filtry

W Todoist Premium możesz łączyć wiele zapytań wymienionych powyżej, aby wyświetlić precyzyjne rezultaty. Na przykład, zapytanie dzisiaj & p1 wyświetli listę zadań o priorytecie 1, których termin upływa dzisiaj.

Oto kilka przykładów, w jaki sposób tworzyć złożone filtry:

Zapytanie filtra

Opis

Dziś & @email

Pokazuje zadania z terminem na dziś i z etykietą @email (symbol & oznacza "i")

@praca | @biuro

Pokazuje zadania oznaczone jako @praca lub @biuro (symbol "|" oznacza "lub")

(dzisiaj | zaległe) & #Praca

Pokazuje zadania w projekcie "Praca", których termin upływa dzisiaj lub już upłynął (aby utworzyć bardziej złożone zapytania, umieść je w nawiasach)

!przypisane

Pokazuje zadania, które nie są do nikogo przypisane (symbol ! oznacza “nie”)

Dziś & !#Praca

Pokazuje wszystkie zadania z terminem na dziś, z wyłączeniem zadań należących do projektu "Praca"

#PraceDomowe & jutro & !@fizyka

Pokazuje wszystkie zadania z terminem jutrzejszym w projekcie "PraceDomowe", z pominięciem zadań oznaczonych etykietą @fizyka.

 

Używanie symboli wieloznacznych (wildcards)

Aby uwzględnić kilka podobnych do siebie słów, możesz użyć w zapytaniu filtra symbolu wieloznacznego "*". Na przykład, zapytanie zawierające słowo @piłka* weźmie pod uwagę wszystkie zadania oznaczone etykietami zawierającymi słowo "piłka", np. @piłkanożna@piłkaplażowa.

Oto kilka przykładów, jak możesz użyć tej funkcji w swoich filtrach:

Zapytanie filtra

Opis

@praca*

Wyświetla wszystkie zadania z etykietami, które zaczynają się od słowa "praca". Na przykład, @pracadomowa@praca

przypisane do: m* kowalski

Pokazuje wszystkie zadania przypisane do osób o nazwisku Kowalski, których imię zaczyna się na literę M.

#*techniczny

Wyświetla wszystkie zadania, których nazwa kończy się słowem "techniczny". Na przykład #RaportTechniczny, #PrzeglądTechniczny.

/Praca*

Wyświetla wszystkie zadania należące do sekcji, które mają w nazwie "Praca". Na przykład: /Praca zdalna, /Praca biurowa i /Praca domowa.

 


Uruchamiane wielu filtrów na raz

Filtry pozwalają łączyć wyszukiwania. Aby połączyć dwa lub więcej wyszukiwań w jeden filtr, oddziel je przecinkami.

Na przykład, p1 & zaległe, p4 & dziś wyświetli dwie listy zadań: jedną dla zapytań p1 & zaległe i drugą dla p4 & dziś.

 

FAQ

P: W jaki sposób sortowane są zadania wyświetlane przez filtr?

O: Kolejność, w jakiej wyświetlane są zadania zależy od tego, czy zapytanie filtra uwzględnia termin (np. "dziś" lub "termin po:"):

 • w przypadku filtrów zawierających odniesienie do terminu, zadania ułożone będą kolejno według: terminu > priorytetu > daty utworzenia zadania > numeru ID projektu > numeru ID zadania
 • w przypadku filtrów nie zawierających odniesienia do terminu, zadania ułożone będą kolejno według: priorytetu > terminu realizacji > kolejności projektów > kolejności zadań w projekcie

P: Filtrując wg etykiety lub priorytetu, widzę zadania przypisane do wszystkich. Co zrobić, aby wyświetlane były tylko zadania przypisane do mnie?

O: Jeśli zależy Ci na tym, aby wyświetlane były wyłącznie zadania przypisane Tobie oraz zadania nieprzypisane do nikogo, możesz użyć następującego zapytania:
!przypisane do: inni

Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić zadania oznaczone etykietą @praca, które nie zostały przypisane do innych osób, użyj:
@praca & !przypisane do: inni

Jeśli chcesz widzieć tylko zadania przypisane Tobie (z wyłączeniem zadań nieprzypisanych), może pomóc filtr:
przypisane do: ja

Na przykład, aby zobaczyć zadania o priorytecie 1, które zostały przypisane do Ciebie, użyj:
p1 & przypisane do: ja

P: Widoki "Dziś" oraz "Następne 7 dni" nie pokazują zadań przypisanych do moich kolegów. Co zrobić, aby uwzględnić je w moim widoku?

O: Widoki "Dziś" i "Następne 7 dni" domyślnie pokazują tylko Twoje zadania (oraz zadania w projektach współdzielonych, które nie zostały przypisane do nikogo). Aby dodatkowo wyświetlić zadania Twoich kolegów, możesz stworzyć filtr używając zapytania: "wszystkie & dziś" lub "wszystkie & następne 7 dni".

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 348 z 425