Loading the new Help Center

Pierwsze kroki: filtry

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Filtry pozwalają zapisać wyszukiwanie zadań; dzięki temu w kilka sekund znajdziesz zadania, do których zaglądasz najczęściej. Na przykład, możesz wyświetlić listę zadań z etykietą @email, których termin również upływa dzisiaj lub zacząć dzień od przejrzenia zadań związanych z pracą, które mają najwyższy priorytet.

Odpowiednio użyty filtr jest idealnym rozwiązaniem, które pomoże Ci skupić się na właściwym zadaniu w odpowiedniej chwili.

Użytkownicy planu Darmowego mogą dodać maksymalnie 3 własne fltry.

Kilka filtrów, które mogą okazać się przydatne

Zapytanie filtra Do czego służy
(dzisiaj | zaległe) & #Praca Pokazuje wszystkie zadania w projekcie „Praca”, które są zaległe lub których termin upływa dzisiaj. Skorzystaj z niego jeśli potrzebujesz uzyskać podgląd wszystkich zadań, które musisz wykonać w pierwszej kolejności.
bez terminu Pokazuje wszystkie zadania, którym nie przypisano terminu. Przydatny do codziennych/cotygodniowych przeglądów, aby mieć pewność, że nic Ci nie umknęło.
bez godziny Pokazuje zadania, które nie mają określonej godziny realizacji.
7 dni & @oczekujące Pokazuje wszystkie zadania z terminem w ciągu najbliższych 7 dni, które oznaczone są etykietą @oczekujące. Dzięki niemu z wyprzedzeniem przygotujesz się na wyzwania przyszłego tygodnia.
utworzono przed: -365 dni Pokazuje wszystkie zadania utworzone wcześniej niż 365 dni temu. Ten filtr pomoże Ci znaleźć zadania, które niepotrzebnie zbierają kurz na Twojej liście zadań.
przypisane przez: ja Pokazuje wszystkie zadania, które przypisałeś(-aś) innym. Przydatne do monitorowania przydzielonych zadań.
przypisane do: Beata Konecka Pokazuje zadania przypisane do Beaty Koneckiej. To najszybszy sposób aby zobaczyć, nad czym obecnie pracuje Beata.
dodane przez: ja Pokazuje wszystkie zadania utworzone przez Ciebie.
dodane przez: Beata Konecka Pokazuje wszystkie zadania utworzone przez Beatę Konecką
współdzielone & !przypisane Pokazuje zadania we współdzielonych projektach, które nie zostały do nikogo przypisane. Dzięki temu szybko znajdziesz zadania, którymi nikt się nie zajmuje.
pod-zadanie Pokazuje wszystkie pod-zadania.
!pod-zadanie Pokazuje wszystkie zadania nadrzędne.
zobacz wszystkie Pokazuje wszystkie zadania. To prostu sposób, by zobaczyć listę wszystkich zadań w każdym projekcie (działa również „pokaż wszystko”).
termin przed: +8 godzin & !zaległe Pokazuje wszystkie zadania z terminem upływającym w ciągu 8 godzin, z wyłączeniem zadań zaległych. To praktyczny filtr, dzięki któremu zobaczysz zadania zaplanowane na najbliższe 8 godzin.

Jak tworzyć, edytować i usuwać filtry

Aby utworzyć nowy filtr:

 1. W menu po lewej stronie wybierz Filtry i etykiety.
 2. Naciśnij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 3. W oknie dodawania filtra wpisz nazwę nowego filtra.
 4. Wpisz zapytanie filtra (w dalszej części artykułu znajdziesz kilka propozycji).
 5. (opcjonalne) Wybierz inny kolor filtra z rozwijanego menu.
 6. (opcjonalne) Aby w przyszłości ułatwić sobie dostęp do filtra, możesz użyć przełącznika, aby dodać go do ulubionych.
 7. Kliknij Dodaj, aby zapisać filtr.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Kliknij filtr prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz Edytuj filtr lub Usuń filtr.

Aby utworzyć nowy filtr:

 1. W menu po lewej stronie wybierz Filtry i etykiety.
 2. Naciśnij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 3. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 4. Wybierz kolor filtra.
 5. Kliknij Dodaj, aby zapisać filtr.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Kliknij filtr prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz Edytuj filtr lub Usuń filtr.

Aby utworzyć nowy filtr:

 1. Przeciągnij dolny pasek w górę. Spowoduje to otwarcie się menu.
 2. Naciśnij Filtry i etykiety.
 3. Naciśnij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 4. Nazwij swój filtr.
 5. Możesz zmienić kolor naciskając symbol kropli.
 6. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 7. Naciśnij ikonkę potwierdzenia w prawym górnym rogu, aby zapisać swój filtr.
Możesz zmienić kolejność filtrów przeciągając wybrany filtr w nowe miejsce na liście.

Aby edytować lub usunąć istniejący filtr:

 1. W widoku filtra naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Edytuj filtr.
  • Aby edytować filtr: wprowadź modyfikacje i naciśnij ikonkę potwierdzenia.
  • Aby usunąć filtr: naciśnij ikonkę trzech kropek, wybierz Usuń filtr, a następnie potwierdź naciskając Usuń.

Aby utworzyć nowy filtr:

 1. Naciśnij symbol < w lewym górnym rogu aby wyświetlić menu główne.
 2. Naciśnij Filtry i etykiety.
 3. Naciśnij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 4. Nazwij swój filtr.
 5. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 6. Możesz zmienić kolor naciskając symbol kropli.
 7. Naciśnij Gotowe w prawym górnym rogu aby zapisać swój filtr.
Możesz zmienić kolejność filtrów przeciągając wybrany filtr w nowe miejsce na liście.

Aby edytować lub usunąć istniejący filtr:

 1. W widoku filtra naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Edytuj filtr.
 3. Aby edytować filtr: zmień filtr i naciśnij Gotowe.
 4. Aby usunąć filtr: naciśnij przycisk Usuń filtr, a następnie wybierz Usuń filtr aby potwierdzić.
Jeśli Twoje urządzenie używa iOS w wersji 13 lub nowszej, możesz również edytować lub usuwać filtry korzystając z menu kontekstowego filtra.

Filtrowanie według terminów

Zapytanie filtra Do czego służy
sty 3 Wyświetla wszystkie zadania z tym terminem. Na przykład: 5 maja, 05/16, 8 sierpnia, jutro, w ciągu 10 dni, niedziela, 10 stycznia 2020.
termin przed: 5 maja Pokazuje wszystkie zadania z terminem przed wskazaną datą. Przykłady: termin przed: 10 sierpnia, termin przed: 13/08, termin przed: 18:00.
termin po: 20 czerwca Pokazuje wszystkie zadania z terminem po wskazanej dacie. Przykłady: termin po: 16 maja, termin po: 09/23, termin po: w ciągu 3 dni.
bez terminu Pokazuje zadania, które nie mają określonego terminu realizacji (działa również bez terminu).
zaległe Wyświetla zadania, których termin już upłynął (odnosi się to tylko do dni; zadania, których termin upłynął kilka minut lub godzin temu nie znajdą się w wynikach wyszukiwania).
5 dni Wyświetla wszystkie zadania z terminem realizacji w ciągu najbliższych 5 dni (alternatywnie: następne 5 dni).
cykliczne Pokazuje zadania, które mają cykliczne terminy realizacji.
termin przed: +4 godziny Pokazuje wszystkie zadania z terminem upływającym w ciągu następnych czterech godzin oraz wszystkie zaległe zadania.
Możesz wpisać termin w dowolny sposób pokazany niżej:
 • konkretny dzień: 10/5/2019, paź 5 2019
 • konkretny dzień i godzina: 10/5/2017 17:00, paź 5 17:00
 • daty względne: dziś, jutro, wczoraj, 3 dni (termin upływa za 3 dni), -3 dni (zaległe w ciągu ostatnich trzech dni)
 • dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, niedziela

Filtrowanie według priorytetu

Zapytanie filtra Do czego służy
p1 Pokazuje wszystkie zadania z priorytetem 1.
p2 Pokazuje wszystkie zadania z priorytetem 2.
p3 Pokazuje wszystkie zadania z priorytetem 3.
bez priorytetu Pokazuje wszystkie zadania bez określonego priorytetu (tzw. priorytet 4).

Filtrowanie według etykiet

Zapytanie filtra Do czego służy
@email Pokazuje wszystkie zadania z etykietą @email.
bez etykiet Pokazuje wszystkie zadania bez etykiet.

Filtrowanie według projektu, pod-projektu i sekcji

Zapytanie filtra Do czego służy
##Praca Wyświetla wszystkie zadania w projekcie „Praca” oraz jego pod-projektach.
##Szkoła & !#Fizyka Wyświetla wszystkie zadania w projekcie „Szkoła” i jego pod-projektach, z wyłączeniem projektu „Fizyka”
/Spotkania Pokazuje zadania ze wszystkich projektów, które należą do sekcji nazwanych „Spotkania”.
#Praca & /Spotkania Pokazuje wszystkie zadania należące do sekcji „Spotkania” w projekcie „Praca”.
Jeśli sformatowałeś(-aś) nazwę swojego projektu, w zapytaniu filtra należy uwzględnić symbole formatowania. Na przykład, jeśli nazwa projektu to „**Dom**”, zostanie ona rozpoznana przez filtr tylko wtedy, gdy w zapytaniu wpiszesz #**Dom**.

Filtrowanie według daty utworzenia zadania

Zapytanie filtra Do czego służy
utworzono: 3 stycznia 2021 Pokazuje wszystkie zadania utworzone 3 stycznia.
utworzono przed: -365 dni Pokazuje wszystkie zadania utworzone dawniej niż 365 dni temu.
utworzono po: -365 dni Pokazuje wszystkie zadania utworzone w ciągu ostatnich 365 dni.

Filtrowanie w projektach współdzielonych i w przypisanych zadaniach

Kiedy starasz się wyszukać zadania przypisane do (lub przez) jednego ze swoich współpracowników upewnij się, że używasz prawidłowej nazwy użytkownika w Todoist. Na przykład, Stanisław Górski na co dzień może posługiwać się imieniem Staszek. Jeśli jednak w Todoist występuje jako Stanisław Górski, w zapytaniu filtra należy wpisać przypisane przez: Stanisław Górski lub przypisane do: Stanisław Górski.
Zapytanie filtra Do czego służy
przypisane do: inni Pokazuje wszystkie zadania przypisane do innych użytkowników.
przypisane przez: Stanisław Górski Pokazuje wszystkie zadania, które przypisał Stanisław Górski.
przypisane przez: ja Pokazuje wszystkie zadania, które przypisałeś(-aś) innym użytkownikom.
przypisane Pokazuje zadania, które zostały przypisane dowolnej osobie (zarówno Tobie, jak i innym).
współdzielone Pokazuje wszystkie zadania we współdzielonych projektach.


Współpracownik może być określony poprzez:

 • e-mail osoby
 • imię i nazwisko osoby
 • „ja” (w odniesieniu do siebie)
 • „inni” (oznacza wszystkich użytkowników oprócz Ciebie)

Wyłączanie z wyników wyszukiwania zadań przypisanych do innych osób

Domyślnie, filtry Todoist pokazują również zadania przypisane do innych użytkowników. Jeśli chcesz wyłączyć je z listy wyników wyszukiwania, wpisz poniższe zapytanie:

Zapytanie filtra Do czego służy
!przypisane do: inni Pokazuje wszystkie zadania w Todoist z wyłączeniem zadań przypisanych do innych użytkowników.

Filtrowanie według słów kluczowych

Zapytanie filtra Do czego służy
szukaj: email Pokazuje wszystkie zadania, które zawierają słowo „email”.
szukaj: nauka Pokazuje wszystkie zadania, które zawierają słowo „nauka”.

Łączenie zapytań pozwala tworzyć jeszcze bardziej zaawansowane filtry

W Todoist Premium możesz łączyć wiele zapytań wymienionych powyżej, aby wyświetlić precyzyjne rezultaty. Na przykład, zapytanie dzisiaj i p1 wyświetli listę zadań o priorytecie 1, których termin upływa dzisiaj

Oto kilka przykładów, w jaki sposób tworzyć złożone filtry:

Zapytanie filtra Do czego służy
dziś & @email Pokazuje zadania z terminem na dziś i z etykietą @email (symbol & oznacza „i”)
@praca | @biuro Pokazuje zadania oznaczone etykietą @praca lub @biuro (symbol „|” oznacza „lub”)
(dzisiaj | zaległe) & #Praca Pokazuje zadania w projekcie „Praca”, których termin upływa dzisiaj lub już upłynął (aby utworzyć bardziej złożone zapytania, umieść je w nawiasach).
!przypisane Pokazuje zadania, które nie zostały przypisane do żadnego z użytkowników (symbol „!” oznacza zaprzeczenie).
Dziś & !#Praca Pokazuje wszystkie zadania z terminem na dziś, z wyłączeniem zadań należących do projektu „Praca”
#PraceDomowe & jutro & !@fizyka Pokazuje wszystkie zadania z terminem jutrzejszym w projekcie "PraceDomowe", z pominięciem zadań oznaczonych etykietą @fizyka.

Używanie symboli wieloznacznych (wildcards)

Aby uwzględnić kilka podobnych do siebie słów, możesz użyć w zapytaniu filtra symbolu wieloznacznego "*". Na przykład, zapytanie zawierające słowo @piłka* weźmie pod uwagę wszystkie zadania oznaczone etykietami zawierającymi słowo „piłka”, np. @piłkanożna@piłkaplażowa.

Oto kilka przykładów, jak możesz użyć tej funkcji w swoich filtrach:

Zapytanie filtra Do czego służy
@raport* Wyświetla wszystkie zadania z etykietami zaczynającymi się słowem „raport”. Na przykład @raportroczny@raportkwartalny.
przypisane do: m* kowalski Wyświetla zadania przypisane do wszystkich użytkowników o nazwisku Kowalski, których imię zaczyna się na literę J.
#*techniczny Wyświetla wszystkie zadania z tych projektów, których nazwa kończy się słowem „techniczny”. Na przykład #RaportTechniczny, #PrzeglądTechniczny
/Praca*

Wyświetla wszystkie zadania należące do sekcji, które mają w nazwie „Praca”. Na przykład: /Praca zdalna, /Praca biurowa i /Praca domowa.

!/*

Wyświetla zadania, które nie należą do żadnej sekcji.

Jeśli chcesz wyszukać projekt zawierający w tytule ikonkę emoji, możesz zastąpić ją symbolem gwiazdki. Na przykład, zamiast wpisywać w zapytaniu #Witajcie 👋, możesz napisać #Witajcie *.

Uruchamiane wielu filtrów na raz

Filtry Todoist pozwalają łączyć wyszukiwania. Aby połączyć dwa lub więcej wyszukiwań w jeden filtr, oddziel je przecinkami.

Na przykład, p1 & zaległe, p4 & dziś wyświetli dwie listy zadań: jedną dla zapytań p1 & zaległe i drugą dla p4 & dziś.

FAQ

Czy mogę filtrować ukończone zadania?

Niestety, obecnie nie jest to możliwe. Postępuj według wskazówek z tego artykułu, aby przejrzeć swoje ukończone zadania.

W jaki sposób sortowane są zadania w widoku filtra?

Kolejność, w jakiej wyświetlane są zadania w widoku filtra zależy od tego, czy zapytanie filtra uwzględnia termin (np. dziś lub termin po):

 • w przypadku filtrów zawierających odniesienie do terminu, zadania ułożone będą kolejno według: terminu > priorytetu > daty utworzenia zadania > numeru ID projektu > numeru ID zadania
 • w przypadku filtrów nie zawierających odniesienia do terminu, zadania ułożone będą kolejno według: priorytetu > terminu realizacji > kolejności projektów > kolejności zadań w projekcie

Filtrując według etykiety lub priorytetu, widzę zadania przypisane do wszystkich. Co zrobić, aby wyświetlane były tylko zadania przypisane do mnie?

Jeśli zależy Ci na tym, aby wyświetlane były wyłącznie zadania przypisane Tobie oraz nieprzypisane, z wyłączeniem zadań przypisanych do innych, możesz użyć następującego zapytania: !przypisane do: inni.

Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić zadania oznaczone etykietą @praca, które nie zostały przypisane do innych osób, użyj: @praca & !przypisane do: inni.

Jeśli chcesz widzieć tylko zadania przypisane Tobie (z wyłączeniem zadań nieprzypisanych), może pomóc filtr: przypisane do: ja.

Na przykład, aby zobaczyć zadania o priorytecie 1, które zostały przypisane do Ciebie, użyj: p1 & przypisane do: ja.

Widoki „Dziś” oraz „Nadchodzące” nie pokazują zadań przypisanych do moich współpracowników. Co zrobić, aby uwzględnić je w moim widoku?

Widoki „Dziś” oraz „Nadchodzące” domyślnie pokazują tylko Twoje zadania oraz zadania w projektach współdzielonych, które nie zostały przypisane do nikogo. Aby wyświetlić również zadania Twoich współpracowników, utwórz filtr używając zapytania: wszystkie & dziś. Z kolei filtr o zapytaniu wszystkie & 7 dni wyświetli wszystkie Twoje zadania (oraz zadania współpracowników), których termin przypada na najbliższy tydzień.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 494 z 635