Loading the new Help Center

Pierwsze kroki: filtry

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

W miarę, jak wydłuża się Twoja lista zadań w Todoist, znalezienie tego, czego szukasz zajmuje coraz więcej czasu. Tutaj do gry wchodzą filtry!

Filtry pozwalają wyświetlić listę zadań w oparciu o ich nazwę, termin, projekt, etykietę, priorytet, datę utworzenia i wiele innych cech. Masz niemal całkowitą dowolność w określaniu warunków wyszukiwania tak, aby w dowolnym momencie mieć przegląd zadań, na których Ci zależy.

Sprawdź działanie filtrów w praktyce, wypróbowując kilka domyślnych kombinacji. Znajdziesz je menu bocznym w sekcji Filtry i etykiety:

 • filtr Bez terminu wyświetli wszystkie zadania Todoist, które nie mają określonego terminu realizacji
 • fIltr Priorytet 1 wyświetli wszystkie zadania Todoist, którym przypisano priorytet 1
 • filtr Pokaż wszystko wyświetli wszystkie zadania Todoist w postaci jednej długiej listy

Jak tworzyć, edytować i usuwać filtry

Aby utworzyć filtr:

 1. W menu po lewej stronie wybierz Filtry i etykiety.
 2. Naciśnij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 3. W oknie dodawania filtra wpisz nazwę nowego filtra.
 4. Wpisz zapytanie filtra (w dalszej części artykułu znajdziesz kilka propozycji).
 5. (opcjonalnie) Wybierz inny kolor filtra z rozwijanego menu.
 6. (opcjonalnie) Aby w przyszłości ułatwić sobie dostęp do filtra, możesz użyć przełącznika, aby dodać go do ulubionych.
 7. Kliknij Dodaj, aby zapisać filtr.

Aby edytować lub usunąć istniejący filtr:

 1. Kliknij filtr prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz Edytuj filtr lub Usuń filtr.

Aby utworzyć filtr:

 1. W menu po lewej stronie wybierz Filtry i etykiety.
 2. Naciśnij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 3. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 4. (opcjonalnie) Wybierz kolor filtra.
 5. Kliknij Dodaj, aby zapisać filtr.

Aby edytować lub usunąć istniejący filtr:

 1. Kliknij filtr prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz Edytuj filtr lub Usuń filtr.

Aby utworzyć filtr:

 1. Przeciągnij dolny pasek w górę. Spowoduje to otwarcie się menu.
 2. Naciśnij Filtry i etykiety.
 3. Naciśnij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 4. Nazwij swój filtr.
 5. (opcjonalnie) Naciśnij wybraną kroplę farby, aby zmienić kolor.
 6. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 7. Naciśnij ikonkę potwierdzenia w prawym górnym rogu, aby zapisać swój filtr.
Możesz zmienić kolejność filtrów przeciągając wybrany filtr w nowe miejsce na liście.

Aby edytować lub usunąć istniejący filtr:

 1. W widoku filtra naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Edytuj filtr.
  • Aby edytować filtr: wprowadź modyfikacje i naciśnij ikonkę potwierdzenia.
  • Aby usunąć filtr: naciśnij ikonkę trzech kropek i wybierz Usuń. Potwierdź, naciskając Usuń.

Aby utworzyć filtr:

 1. Naciśnij symbol < w lewym górnym rogu aby wyświetlić menu główne.
 2. Naciśnij Filtry i etykiety.
 3. Naciśnij symbol + znajdujacy się obok Filtrów.
 4. Nazwij swój filtr.
 5. Wpisz zapytanie dla filtra (listę wszystkich opcji znajdziesz poniżej).
 6. Możesz zmienić kolor naciskając symbol kropli.
 7. Naciśnij OK w prawym górnym rogu, aby zapisać swój filtr.
Możesz zmienić kolejność filtrów przeciągając wybrany filtr w nowe miejsce na liście.

Aby edytować lub usunąć istniejący filtr:

 1. W widoku filtra naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Edytuj filtr.
 3. Aby edytować filtr: wprowadź zmiany i naciśnij OK.
 4. Aby usunąć filtr: naciśnij przycisk Usuń filtr, a następnie wybierz Usuń filtr, aby potwierdzić.
Możesz też edytować lub usunąć filtr przy pomocy menu kontekstowego.
Korzystaj z filtrów do wyszukiwania elementów. W polu wyszukiwania możesz korzystać z dowolnych zapytań przedstawionych w tym artykule.

Jak korzystać z symboli

Przy tworzeniu filtrów w Todoist możesz korzystać z szerokiej gamy symboli.

Symbol Znaczenie Przykład

|

LUB

dziś | zaległe

&

I / ORAZ

dziś & p1

!

ZAPRZECZENIE

!podzadanie

()

część zapytania ujęta w nawias rozpatrywana jest w pierwszej kolejności

(dziś | zaległe) & #Praca

,

oddziela zapytania, tworząc odrębne listy wyników

termin: wczoraj, dziś

Filtrowanie według właściwości

Nazwa zadania

Aby utworzyć filtr działający w oparciu o nazwę zadania, użyj komendy szukaj:  wraz z wyszukiwanym słowem.

Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania zawierające w nazwie słowo „spotkanie”

szukaj: spotkanie

wyświetlić wszystkie zadania zawierające w nazwie słowo „spotkanie” z terminem na dziś

szukaj: spotkanie & dziś

wyświetlić wszystkie zadania zawierające w nazwie słowo „spotkanie” lub słowo „praca”

szukaj: spotkanie & praca

Terminy

W ten sposób wyświetlisz wszystkie zadania ze wskazanym terminem. 
Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania z terminem na 3 stycznia

sty 3

wyświetlić wszystkie zadania z terminem przypadającym przed wskazaną datą

termin przed: 5 maj lub termin przed: 5/5

wyświetlić wszystkie zadania z terminem przypadającym po wskazanej dacie

termin po: 5 maj lub termin po: 5/5

wyświetlić wszystkie zadania z terminem upływającym w ciągu następnych czterech godzin oraz wszystkie zaległe zadania

termin przed: +4 godziny

wyświetlić wszystkie zadania, których termin przypada przed dniem określonym w menu Ustawienia > Ogólne jako „Następny tydzień”.

termin przed: następny tydzień

wyświetlić wszystkie zadania, których termin przypada w bieżącym tygodniu, w dni robocze

termin przed: sob

wyświetlić wszystkie zadania zaplanowane na przyszły tydzień

(termin: następny tydzień | termin po: następny tydzień) & termin przed: 1 tydzień po następnym tygodniu

wyświetlić wszystkie zadania, których termin przypada w bieżącym miesiącu kalendarzowym

termin przed: pierwszy dzień

wyświetlić aktywne zadania z terminami do wczoraj oraz, poniżej, zadania z terminem na dziś

termin: wczoraj, dziś

wyświetlić wszystkie zadania, które nie mają określonego terminu

bez terminu lub brak terminu

wyświetlić wszystkie zadania z przypisaną datą

!bez daty

wyświetlić wszystkie zadania z przypisaną datą oraz godziną

!bez daty & !bez godziny

wyświetlić wszystkie zaległe zadania

zaległe

wyświetlić wszystkie zaległe zadania, które miały przypisaną godzinę wykonania, a także wszystkie zadania na dziś, które mają przypisaną godzinę wykonania

zaległe & !bez godziny, dziś & !bez godziny

wyświetlić wszystkie zadania ze Skrzynki bez przypisanego terminu, a w sekcji poniżej wszystkie zadania z przypisanym terminem, które nie znajdują się w Twojej Skrzynce

#Skrzynka & bez terminu, pokaż wszystko & !#Skrzynka & !bez terminu

wyświetlić zadania z terminem w ciągu następnych 5 dni

5 dni lub następne 5 dni

wyświetlić wszystkie zadania z terminami cyklicznymi

cykliczne

wyświetlić zadania z terminami, które nie są terminami cyklicznymi oraz zadania, które nie mają przypisanego żadnego terminu

!cykliczne

wyświetlić zadania z datą ale bez godziny wykonania, które nie są zadaniami cyklicznymi

bez godziny & !cykliczne

Możesz wpisać termin w dowolny sposób pokazany niżej:
 • konkretny dzień: 10/5/2022, paź 5 2022
 • konkretny dzień i godzina: 10/5/2022 17:00, paź 5 17:00
 • data względna: dziś, jutro, wczoraj, 3 dni (termin upływa za 3 dni), -3 dni (zaległe w ciągu ostatnich trzech dni)
 • dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, niedziela

Priorytet

Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania z priorytetem 1

p1

wyświetlić wszystkie zadania z priorytetem 2

p2

wyświetlić wszystkie zadania z priorytetem 3

p3

wyświetlić wszystkie zadania bez określonego priorytetu (tzw. priorytet 4)

bez priorytetu

Etykiety

Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania z etykietą @email

@email

wyświetlić wszystkie zadania bez etykiet

bez etykiety

Projekt, pod-projekt i sekcja

Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania w projekcie „Praca”

#Praca

wyświetlić wszystkie zadania w projekcie „Praca” oraz jego pod-projektach

##Praca

wyświetlić wszystkie zadania w projekcie „Szkoła” i jego pod-projektach, z wyłączeniem projektu „Fizyka”

##Szkoła & !#Fizyka

wyświetlić zadania ze wszystkich projektów, które znajdują się w sekcjach o nazwie „Spotkania”

/Spotkania

wyświetlić wszystkie zadania należące do sekcji „Spotkania” w projekcie „Praca”

#Praca & /Spotkania

wyświetlić zadania, które nie zostały przypisane do żadnej sekcji

!/*

wyświetlić zadania, które nie zostały przypisane do żadnej sekcji, z wyłączeniem zadań w Twojej Skrzynce

!/* & !#Skrzynka

Termin utworzenia zadania

Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania utworzone wskazanego dnia

dodane: 3 stycznia 2023

wyświetlić wszystkie zadania utworzone wcześniej niż 365 dni temu

dodane przed: -365 dni

wyświetlić wszystkie zadania utworzone w ciągu ostatnich 365 dni

dodane po: -365 dni

wyświetlić wszystkie zadania utworzone dziś

dodane: dziś

Słowo/słowa kluczowe

Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić zadania, które zawierają słowo „email”

szukaj: email

wyświetlić wszystkie zadania, które zawierają linki

szukaj: http

wyświetlić wszystkie zadania, które zawierają linki i są zadaniami niemożliwymi do ukończenia

szukaj: http & szukaj:*

Projekty współdzielone i przypisane zadania

Kiedy starasz się wyszukać zadania przypisane do (lub przez) jednego ze swoich współpracowników upewnij się, że używasz prawidłowej nazwy użytkownika w Todoist.

Na przykład, Stanisław Górski na co dzień może posługiwać się imieniem Staszek. Jeśli jednak w Todoist występuje jako „Stanisław Górski”, w zapytaniu filtra należy wpisać przypisane przez: Stanisław Górski lub przypisane do: Stanisław Górski.

Współpracownik może być identyfikowany na podstawie:
 • adresu e-mail osoby
 • imienia i nazwiska osoby
 • „ja” (w odniesieniu do siebie)
 • „inni” (oznacza wszystkich użytkowników oprócz Ciebie)
Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania przypisane do innych użytkowników

przypisane do: inni

wyświetlić wszystkie zadania, które przypisał Stanisław Górski

przypisane przez: Stanisław Górski

wyświetlić wszystkie zadania, które przypisałeś(-aś) innym użytkownikom.

przypisane przez: ja

wyświetlić zadania, które zostały przypisane dowolnej osobie (zarówno Tobie, jak i innym)

przypisane

wyświetlić wszystkie zadania w projektach współdzielonych

współdzielone

wyświetlić wszystkie zadania w Todoist z wyłączeniem zadań przypisanych do innych użytkowników

!przypisane do: inni

Wskazówki dotyczące tworzenia bardziej zaawansowanych filtrów

Łączenie zapytań pozwala tworzyć bardziej zaawansowane filtry

Możesz łączyć dowolne zapytania, aby dostosować rezultat działania filtra do własnych potrzeb. Oto kilka przykładów:

Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania z terminem na dziś, które zostały oznaczone etykietą @email

dziś & @email

wyświetlić zadania oznaczone etykietą @praca lub @biuro

@praca | @biuro

wyświetlić wszystkie zadania zaległe oraz zadania z terminem na dziś, należące do projektu „Praca”

(dziś | zaległe) & #Praca

wyświetlić zadania, które nie zostały przypisane do żadnego z użytkowników

!przypisane

wyświetlić wszystkie zadania z terminem na dziś, z wyłączeniem zadań należących do projektu „Praca”

dziś & !#Praca

wyświetlić wszystkie zadania z terminem jutrzejszym w projekcie "PraceDomowe", z pominięciem zadań oznaczonych etykietą @fizyka

#PraceDomowe & jutro & !@fizyka

Używanie symboli wieloznacznych (wildcards)

Korzystanie z symboli wieloznacznych pozwala uwzględnić w wynikach filtrowania kilka podobnych do siebie słów. Na przykład, zapytanie zawierające @piłka* weźmie pod uwagę wszystkie zadania oznaczone etykietami zawierającymi słowo „piłka”, np. @piłkanożna i @piłkaplażowa.

Oto kilka przykładów, jak możesz użyć tej funkcji w swoich filtrach:

Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania z etykietami zaczynającymi się słowem „raport”. Na przykład @raportroczny i @raportkwartalny

@raport*

wyświetlić zadania przypisane do wszystkich użytkowników o nazwisku Kowalski, których imię zaczyna się na literę J.

przypisane do: m* kowalski

wyświetlić wszystkie zadania z tych projektów, których nazwa kończy się słowem „techniczny”. Na przykład #RaportTechniczny, #PrzeglądTechniczny

#*Techniczny

wyświetlić wszystkie zadania należące do sekcji, które mają w nazwie „Praca”. Na przykład: /Praca zdalna, /Praca biurowa i /Praca domowa.

/Praca*

wyświetlić zadania, które nie należą do żadnej sekcji

!/*

Jeśli chcesz wyszukać projekt zawierający w tytule ikonkę emoji, możesz zastąpić ją symbolem gwiazdki. Na przykład, zamiast wpisywać w zapytaniu #Witajcie 👋, możesz napisać #Witajcie *.

Uruchamiane wielu filtrów na raz

Filtry Todoist pozwalają łączyć wyszukiwania. Aby połączyć dwa lub więcej wyszukiwań w jeden filtr, oddziel je przecinkami.

Na przykład: zapytanie p1 & zaległe, p4 & dziś wyświetli dwie listy: zadania zaległe o priorytecie 1 oraz zadania o priorytecie 4, których termin przypada na dziś.

Kilka filtrów, które mogą okazać się przydatne

Jeśli chcesz użyj zapytania

wyświetlić wszystkie zadania zaległe oraz zadania z terminem na dziś, z wyłączeniem zadań należących do projektu „Praca”

(dziś | zaległe) & #Praca

wyświetlić zadania, które nie mają określonej daty realizacji

bez daty

wyświetlić zadania, które nie mają określonej godziny realizacji

bez czasu

wyświetlić wszystkie zadania z terminem realizacji w ciągu najbliższych 7 dni i etykietą @oczekujące

7 dni & @oczekujące

wyświetlić wszystkie zadania utworzone wcześniej niż 365 dni temu

dodane przed: -365 dni

wyświetlić wszystkie zadania, które przypisałeś(-aś) innym użytkownikom

przypisane przez: ja

wyświetlić wszystkie zadania przypisane do Beaty

przypisane do: Beata

wyświetlić wszystkie zadania utworzone przez Ciebie

dodane przez: ja

wyświetlić wszystkie zadania utworzone przez Beatę

dodane przez: Beata

wyświetlić wszystkie nieprzypisane zadania w projektach współdzielonych

współdzielone & !przypisane

wyświetlić wszystkie pod-zadania.

podzadanie

wyświetlić wszystkie zadania nadrzędne

!podzadanie

wyświetlić wszystkie zadania

pokaż wszystko

wyświetlić wszystkie zadania z terminem upływającym w ciągu następnych 8 godzin, z wyłączeniem zadań zaległych

termin przed: +8 godzin & !zaległe

wyświetlić wszystkie zadania z projektu #Praca, które nie mają określonego terminu realizacji

#Praca & bez terminu

wyświetlić wszystkie zadania o wysokim priorytecie w ciągu nadchodzących 2 tygodni

(P1 | P2) & 14 dni

wyświetlić wszystkie zadania utworzone wcześniej niż 30 dni temu

utworzono przed: -30 dni

wyświetlić zadania z etykietą „wieczór” zaplanowane na najbliższą sobotę

sobota & @wieczór

wyświetlić wszystkie zadania znajdujące się w projekcie „Praca”, do których zostałeś(-aś) przypisany(-a)

#praca & przypisany do: ja

Nie jest możliwe utworzenie filtra, który wyświetli zadania nadrzędne wraz z pod-zadaniami. W zapytaniu możesz uwzględnić tylko pod-zadanie lub !podzadanie (czyli zadania nie będące pod-zadaniami)

Specjalne podziękowania dla Leightona Price'a, ambasadora Todoist, za dostarczenie wielu przykładów wykorzystanych w tym artykule.

FAQ

Czy mogę filtrować ukończone zadania?

Niestety, obecnie nie jest to możliwe. Postępuj według wskazówek z tego artykułu, aby przejrzeć swoje ukończone zadania.

W jaki sposób sortowane są zadania w widoku filtra?

Kolejność, w jakiej wyświetlane są zadania w widoku filtra zależy od tego, czy zapytanie filtra uwzględnia termin:

 • w przypadku filtrów zawierających odniesienie do terminu, zadania ułożone będą kolejno według: terminu > priorytetu > daty utworzenia zadania > numeru ID projektu > numeru ID zadania
 • w przypadku filtrów nie zawierających odniesienia do terminu, zadania ułożone będą kolejno według: priorytetu > terminu realizacji > kolejności projektów > kolejności zadań w projekcie

Filtrując według etykiety lub priorytetu, widzę zadania przypisane do wszystkich. Co zrobić, aby wyświetlane były tylko zadania przypisane do mnie?

Jeśli zależy Ci na tym, aby wyświetlane były wyłącznie zadania przypisane Tobie oraz nieprzypisane, z wyłączeniem zadań przypisanych do innych, możesz użyć następującego zapytania: !przypisane do: inni.

Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić zadania oznaczone etykietą @praca, które nie zostały przypisane do innych osób, użyj: @praca & !przypisane do: inni.

Jeśli chcesz widzieć tylko zadania przypisane Tobie (z wyłączeniem zadań nieprzypisanych), może pomóc filtr: przypisane do: ja.

Na przykład, aby zobaczyć zadania o priorytecie 1, które zostały przypisane do Ciebie, użyj: p1 & przypisane do: ja.

Widoki „Dziś” oraz „Nadchodzące” nie pokazują zadań przypisanych do moich współpracowników. Co zrobić, aby uwzględnić je w moim widoku?

Widoki „Dziś” oraz „Nadchodzące” domyślnie pokazują tylko Twoje zadania oraz zadania w projektach współdzielonych, które nie zostały przypisane do nikogo. Aby wyświetlić również zadania Twoich współpracowników, utwórz filtr używając zapytania: wszystkie & dziś. Z kolei filtr o zapytaniu wszystkie & 7 dni wyświetli wszystkie Twoje zadania (oraz zadania współpracowników), których termin przypada na najbliższy tydzień.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 590 z 781