Przypomnienia

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Jak bez trudu o wszystkim pamiętać? Pomoże Ci Todoist.

Czy chodzi o urodziny mamy czy termin ważnego raportu, po prostu ustaw przypomnienie w Todoist i więcej o tym nie myśl. Todoist wyśle Ci powiadomienie push lub wiadomość e-mail, więc na pewno nie zapomnisz o zadaniu.

Możesz nawet ustawić wysyłanie przypomnień w danych lokacjach, np. gdy jesteś w pobliżu sklepu.

Od 31 grudnia 2018 r. Todoist przestanie wysyłać przypomnienia w postaci wiadomości tekstowych (SMS). Zamiast nich, polecamy korzystanie z powiadomień push. Dzięki nim masz możliwość przejścia do zadania przy pomocy pojedynczego kliknięcia, jak również oznaczania zadań jako zrealizowane bezpośrednio z poziomu powiadomienia. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej.

Ustawianie automatycznych przypomnień

Możesz ustawić automatyczne przypomnienia dla każdego zadania z danym terminem i godziną. Nie musisz nawet pamiętać o tworzeniu przypomnień. Na przykład, gdy utworzysz zadanie z terminem na jutro o 16, Todoist automatycznie wyśle Ci przypomnienie na 30 minut przed terminem.

Możesz zmienić domyślne ustawienia dla przypomnień: 1) zmienić czas otrzymywania powiadomień; 2) wybrać sposób otrzymywania powiadomień jako wiadomość push lub e-mail.

Ustawianie własnych przypomnień

Możesz także ustawić własne powiadomienia dla dowolnego zadania (także powiadomienia dla lokacji), również dla zadań bez określonego terminu realizacji.

Przypomnienia zależne od lokalizacji można ustawić korzystając z dowolnego urządzenia, jednak będą one wyświetlane tylko na urządzeniach z systemem iOS lub Android.

Abyaktywować przypomnienia zależne od lokalizacji na urządzeniu z iOS, wybierz kolejno: Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji, a następnie włącz "Usługi lokalizacji".

W Android wszystko potrzebne do działania usługi jest włączone domyślnie.

 1. Podczas dodawania lub edycji zadania, kliknij na ikonę zegara w prawym dolnym rogu.

  reminders-web-add.jpg

 2. Na następnym ekranie kliknij na ikonę zegara i wybierz, czy chcesz utworzyć przypomnienia zależne od lokacji lub czasu. Jeżeli termin zadania ma ustaloną godzinę, wyświetli się trzecia opcja - "Przed zadaniem". Umożliwia ona ustawienie przypomnień na wybrany czas przed terminem.
 3. W zależności od opcji wybranej w punkcie 2, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wpisz lokację, określoną datę i czas, wybierz czas, po jakim zadanie będzie zaległe.
 4. Kliknij na ikonkę urządzenia po prawej i wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia push czy wiadomości e-mail. Jeżeli zadanie dotyczy projektu współdzielonego, możesz także ustawić powiadomienia dla członków zespołu, korzystając z domyślnie ustawionego dla nich formatu powiadomień.
 5. Kliknij "Dodaj przypomnienie", aby zapisać przypomnienie.

 

reminders-web-list.jpg

 1. Aby dodać lub edytować zadanie, kliknij na ikonę zegara w prawym dolnym rogu.
 2. Wpisz datę i godzinę, kiedy przypomnienie ma się uruchomić.
 3. Aby dodać przypomnienie, kliknij Dodaj przypomnienie lub naciśnij Enteraby zapisać.

Obecnie w Windows 10 możesz tylko ustawić dla siebie przypomnienia zależne od czasu. W przyszłości dodamy przypomnienia zależne od lokalizacji, przypomnienia na e-mail, a także możliwość wysyłania przypomnień współpracownikom..

reminders-windows-add.jpg

 

reminders-windows-list.jpg

 1. Naciśnij istniejące zadanie.
 2. Naciśnij na ikonę zegara, która pojawi się pod zadaniem.
 3. Na następnym ekranie wybierz, czy chcesz utworzyć przypomnienie wg czasu lub lokacji.
 4. W zależności od opcji wybranej w punkcie 3, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wpisz lokację, określoną datę i czas lub wybierz datę za pomocą & narzędzia do wybierania terminów.
 5. Kliknij na ikonę Powiadom poniżej i wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia typu push czy przez e-mail. Jeżeli zadanie dotyczy projektu współdzielonego, możesz także ustawić powiadomienia dla członków zespołu, korzystając z domyślnie ustawionego dla nich formatu powiadomień.
 6. Naciśnij Gotowe, aby zapisać przypomnienie.

reminders-ios-add.jpg

reminders-ios-list.jpg

 1. Naciśnij istniejące zadanie.
 2. Naciśnij na ikonę zegara, która pojawi się na dole ekranu.
 3. Na następnym ekranie naciśnij ikonę zegara w lewym dolnym rogu i wybierz, czy chcesz utworzyć przypomnienia zależne od lokacji lub czasu. Jeżeli termin zadania ma ustaloną godzinę, wyświetli się trzecia opcja – Przed zadaniem – umożliwia ona ustawienie przypomnień na wybrany czas przed terminem.
 4. W zależności od opcji wybranej w punkcie 3, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wpisz lokację, określoną datę i czas, wybierz czas, po jakim zadanie będzie zaległe.
 5. Dotknij ikonki urządzenia po prawej i wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia push czy wiadomości e-mail. Jeżeli zadanie dotyczy projektu współdzielonego, możesz także ustawić powiadomienia dla członków zespołu, korzystając z domyślnie ustawionego dla nich formatu powiadomień.
 6. Kliknij strzałkę, aby zapisać przypomnienie.

reminders-android-add.jpg

 

reminders-android-list.jpg