Przypomnienia

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Jak bez trudu o wszystkim pamiętać? Pomoże Ci w tym Todoist.

Bez względu na to, czy chodzi o termin ważnego raportu, czy o urodziny kolegi – po prostu ustaw przypomnienie w Todoist i więcej o tym nie myśl. Gdy nadejdzie właściwy czas, otrzymasz powiadomienie push lub wiadomość e-mail. W ten sposób na pewno o niczym nie zapomnisz.

Ustawianie automatycznych przypomnień

Za każdym razem, gdy określisz datę i godzinę dla zadania, Todoist sam utworzy odpowiednie przypomnienie. Na przykład, jeśli utworzysz zadanie z terminem jutrzejszym o 16.00, Todoist automatycznie wyśle Ci przypomnienie 30 minut wcześniej.

Możesz zmienić domyślne ustawienia dla przypomnień, aby zmienić czas otrzymywania powiadomień, a także wybrać sposób otrzymywania powiadomień jako wiadomość push lub e-mail.

 1. Kliknij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu Todoist i wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij zakładkę Przypomnienia.
 3. Zaznacz pole wyboru obok typu powiadomień, jakie chcesz otrzymywać:
  • Powiadomienie na pulpit, aby otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem swojego systemu operacyjnego.
  • Powiadomienie push na urządzenia mobilne, aby otrzymywać powiadomienia na swoje urządzenie mobilne.
  • E-mail aby otrzymywać powiadomienia na wskazany adres e-mail (Ustawienia → Konto).
 4. Użyj rozwijanej listy, aby określić z jakim wyprzedzeniem zostanie wysłane przypomnienie.
 1. W prawym górnym rogu kliknij ikonkę koła zębatego.
 2. W Ustawieniach wybierz Przypomnienia.
 3. Zaznacz pole wyboru obok typu powiadomień, jakie chcesz otrzymywać:
  • Powiadomienie na pulpit, aby otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem swojego systemu operacyjnego.
  • Powiadomienie push na urządzenia mobilne, aby otrzymywać powiadomienia na swoje urządzenie mobilne.
  • E-mail aby otrzymywać powiadomienia na wskazany adres e-mail (Ustawienia → Konto).
 4. (opcjonalnie) Jeśli wyciszysz przypomnienie na urządzeniu z systemem Windows 10, możesz je otrzymać w późniejszym czasie. Korzystając z opcji "Podczas wyciszenia czekaj..." wybierz z listy nowy termin.
 5. Użyj rozwijanej listy Wyślij automatyczne przypomnienia aby określić z jakim wyprzedzeniem będą wysłane przypomnienia.
Tryb "Skupienie" (Focus Assist) systemu Windows domyślnie blokuje powiadomienia Todoist. Aby otrzymywać powiadomienia w trybie priorytetowym, dodaj Todoist przechodząc do: Ustawienia → System → Skupienie. Obok funkcji "Tylko priorytetowe" kliknij Dostosuj listę priorytetów, następnie kliknij → Dodaj aplikację i wybierz Todoist.
 1. W prawym górnym rogu kliknij ikonkę koła zębatego.
 2. Wybierz Przypomnienia.
 3. Naciśnij Przypomnij mi za pomocą... i wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymywać przypomnienia:
  • Powiadomienie na pulpit, aby otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem swojego systemu operacyjnego.
  • Powiadomienie push na urządzenia mobilne, aby otrzymywać powiadomienia na swoje urządzenie mobilne.
  • E-mail aby otrzymywać powiadomienia na wskazany adres e-mail (Ustawienia → Konto).
 4. (opcjonalnie) Jeśli wyciszysz przypomnienie na urządzeniu z systemem iOS, możesz je otrzymać w późniejszym czasie. Naciśnij Podczas wyciszenia... i wybierz z listy nowy termin.
 5. Naciśnij Automatyczne przypomnienia, a następnie wybierz z listy, z jakim wyprzedzeniem będą one wysłane.
 1. Dotknij ikonki menu na górze po lewej stronie okna Todoist.
 2. Naciśnij Ustawienia, następnie wybierz Przypomnienia.
 3. Naciśnij Przypomnij mi za pomocą... i wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymywać przypomnienia:
  • Powiadomienie push na urządzenia mobilne, aby otrzymywać powiadomienia na swoje urządzenie mobilne.
  • Powiadomienie na pulpit, aby otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem swojego systemu operacyjnego.
  • E-mail aby otrzymywać powiadomienia na wskazany adres e-mail (Ustawienia → Konto).
 4. (opcjonalnie) Jeśli wyciszysz przypomnienie na urządzeniu z systemem Android, możesz je otrzymać w późniejszym czasie. Naciśnij Podczas wyciszenia... i wybierz z listy nowy termin.
 5. Wybierz Wysyłaj automatyczne przypomnienia, a następnie wybierz z listy, z jakim wyprzedzeniem będą one wysłane.

Ustawianie własnych przypomnień

Ustaw własne przypomnienia dla wybranego zadania, niezależnie od tego czy ma ono przypisany termin, czy nie:

Możesz nawet ustawić wysyłanie przypomnień w danych lokacjach, np. gdy jesteś w pobliżu sklepu.
 1. Podczas dodawania lub edycji zadania, kliknij web_reminder.svgikonkę zegara w prawym dolnym rogu.
 2. Kliknij w ikonkę zegara i zdecyduj, czy chcesz utworzyć przypomnienia zależne od daty i czasu lub lokalizacji. Jeżeli termin konkretnych zadań został już ustalony, wyświetli się trzecia opcja – Przed zadaniem – umożliwia ona ustawienie przypomnień na wybrany czas przed terminem.
 3. W zależności od opcji wybranej w punkcie 2, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wpisz określoną datę i czas, lokalizację, lub wybierz czas, po jakim zadanie będzie zaległe.
 4. Kliknij Dodaj przypomnienie.
 5. Kliknij Dodaj zadanie (podczas tworzenia nowego zadania) lub Zapisz (podczas edycji już utworzonego zadania).

reminder_web.png

 1. Podczas dodawania lub edycji zadania, kliknij win10_reminder.svgikonkę zegara w prawym dolnym rogu.
 2. Kliknij ikonkę zegara, aby wybrać między przypomnieniem zależnym od czasu lub od lokalizacji.
 3. W zależności od opcji wybranej w punkcie 2, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wpisz określoną datę i czas oraz lokalizację.
 4. Kliknij Dodaj przypomnienie.

reminders_win10_02.jpg

Obecnie w Windows 10 możesz ustawić dla siebie tylko przypomnienia push zależne od czasu i lokalizacji. W przyszłości dodamy przypomnienia e-mail oraz przypomnienia wysyłane do współpracowników.

 1. Podczas dodawania lub edycji zadania, kliknij ios_reminder.svgikonkę zegara.
 2. Wybierz, czy chcesz utworzyć przypomnienia zależne od daty i czasu czy lokalizacji. Jeżeli zadanie ma już ustalony termin, wyświetli się trzecia opcja — Przed zadaniem. Umożliwia ona ustawienie przypomnienia na określony czas przed terminem.
 3. W zależności od opcji wybranej w punkcie 2, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wybierz określoną datę i czas, lokalizację, lub czas, po jakim zadanie będzie zaległe.
 4. Wybierz Gotowe, aby zapisać przypomnienie.
 5. (Podczas tworzenia nowego zadana) Wybierz ios_submit.svgikonkę wysyłania.

reminders-ios-add.jpg

reminders-ios-list.jpg

 1. Podczas dodawania lub edycji zadania, dotknij android_reminder.svgikonkę zegara.
 2. W lewym dolnym rogu, wybierz ikonkę zegara i zdecyduj, czy chcesz utworzyć przypomnienia zależne od daty i czasu czy lokalizacji. Jeżeli zadanie ma już ustalony termin, wyświetli się trzecia opcja — Przed zadaniem. Umożliwia ona ustawienie przypomnienia na określony czas przed terminem.
 3. W zależności od opcji wybranej w punkcie 2, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wybierz określoną datę i czas, lokalizację, lub czas, po jakim zadanie będzie zaległe.
 4. Wybierz android_submit.svgikonę przesyłania, aby zapisać sekcję.
 5. Dotkniji back_arrow_android.svgstrzałki wstecz w lewym górnym rogu, aby wrócić do zadania.
 6. (Podczas tworzenia nowego zadana) Wybierz android_submit.svgikonkę przesyłania.

reminders-android-add.jpg

reminders-android-list.jpg

FAQ

P: Jakie formaty daty i czasu są obsługiwane?

O: Każdy format, którego używasz do ustalania daty i czasu, będzie również działał w przypadku przypomnień.

P: Czy mogę ustawić cykliczne przypomnienie dla mojego zadania?

O: Nic prostszego! Użyj któregokolwiek z terminów cyklicznych.

P: Na jakim urządzeniu mogę otrzymać przypomnienia zależne od lokalizacji?

O: Przypomnienia zależne od lokalizacji są dostępne jedynie na urządzeniach z iOS i Android.

P: Czy mogę otrzymać e-mail z przypomnieniem zależnym od lokalizacji?

O: Niestety, nie ma takiej możliwości. Przypomnienie zależne od lokalizacji możesz otrzymać jedynie jako powiadomienie push na konkretnym urządzeniu.

P: Czy muszę coś specjalnie ustawić, aby otrzymać przypomnienia zależne od lokalizacji na moim urządzeniu z Android lub iOS?

O: Na urządzeniach z systemem Android przypomnienia zależne od lokalizacji są ustawiane domyślnie, nie musisz nic dodatkowo robić.

Na iOS może być konieczne włączenie alertów opartych na położeniu. Otwórz Ustawienia → naciśnij Prywatność → Usługi lokalizacji → włącz "Lokalizację" → przewiń w dół i wybierz Usługi systemowe → włącz "Alerty oparte na położeniu".

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 222 z 313