Przypomnienia

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Jak bez trudu o wszystkim pamiętać? Pomoże Ci w tym Todoist.

Bez względu na to, czy chodzi o termin ważnego raportu, czy o urodziny kolegi – po prostu ustaw przypomnienie w Todoist i więcej o tym nie myśl. Gdy nadejdzie właściwy czas, otrzymasz powiadomienie push lub wiadomość e-mail. W ten sposób na pewno o niczym nie zapomnisz.

Ustawianie automatycznych przypomnień

Za każdym razem, gdy określisz datę i godzinę dla zadania, Todoist sam utworzy odpowiednie przypomnienie. Na przykład, jeśli utworzysz zadanie z terminem jutrzejszym o 16.00, Todoist automatycznie wyśle Ci przypomnienie 30 minut wcześniej.

Możesz zmienić domyślne ustawienia dla przypomnień, aby okreśiić czas otrzymywania powiadomień, a także wybrać sposób otrzymywania powiadomień – jako powiadomienie push, powiadomienie na pulpit lub e-mail.

 1. Kliknij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu Todoist i wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij zakładkę Przypomnienia.
 3. Zaznacz pole wyboru obok typu powiadomień, jakie chcesz otrzymywać:
  • Powiadomienie na pulpit, aby otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem swojego systemu operacyjnego.
  • Powiadomienie push na urządzenia mobilne, aby otrzymywać powiadomienia na swoje urządzenie mobilne.
  • E-mail aby otrzymywać powiadomienia na wskazany adres e-mail (Ustawienia → Konto).
 4. Użyj rozwijanej listy, aby określić z jakim wyprzedzeniem zostanie wysłane przypomnienie.
 1. W prawym górnym rogu kliknij ikonkę koła zębatego.
 2. W Ustawieniach wybierz Przypomnienia.
 3. Zaznacz pole wyboru obok typu powiadomień, jakie chcesz otrzymywać:
  • Powiadomienie push na urządzenia mobilne aby otrzymywać powiadomienia na swoje urządzenie mobilne.
  • Powiadomienie na pulpit, aby otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem swojego systemu operacyjnego.
  • E-mail aby otrzymywać powiadomienia na wskazany adres e-mail (Ustawienia → Konto).
 4. (opcjonalnie) Jeśli wyciszysz przypomnienie na urządzeniu z systemem Windows 10, możesz je otrzymać w późniejszym czasie. Korzystając z opcji "Podczas wyciszenia czekaj..." wybierz z listy nowy termin.
 5. Użyj rozwijanej listy Wyślij automatyczne przypomnienia, aby określić z jakim wyprzedzeniem będą wysłane przypomnienia.
Tryb "Skupienie" (Focus Assist) systemu Windows domyślnie blokuje powiadomienia Todoist. Aby otrzymywać powiadomienia w trybie priorytetowym, dodaj Todoist przechodząc do: Ustawienia → System → Skupienie. Obok funkcji "Tylko priorytetowe" kliknij Dostosuj listę priorytetów, następnie kliknij → Dodaj aplikację i wybierz Todoist.
 1. W prawym górnym rogu naciśnij ikonkę koła zębatego.
 2. Wybierz Przypomnienia.
 3. Naciśnij Przypomnij mi za pomocą... i wybierz w jaki sposób chcesz otrzymywać przypomnienia:
  • Powiadomienie na urządzenia mobilne, aby otrzymywać powiadomienia na swoje urządzenie mobilne.
  • Powiadomienie na pulpit, aby otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem swojego systemu operacyjnego.
  • E-mail aby otrzymywać powiadomienia na wskazany adres e-mail (Ustawienia → Konto).
 4. (opcjonalnie) Jeśli wyciszysz przypomnienie na urządzeniu z systemem iOS, możesz je otrzymać w późniejszym czasie. Naciśnij Podczas wyciszenia... i wybierz z listy nowy termin.
 5. Naciśnij Automatyczne przypomnienia, a następnie wybierz z listy, z jakim wyprzedzeniem będą one wysłane.
 1. Naciśnij ikonkę menu na górze po lewej stronie okna Todoist.
 2. Naciśnij Ustawienia, następnie wybierz Przypomnienia.
 3. Naciśnij Przypomnij mi za pomocą... i wybierz w jaki sposób chcesz otrzymywać przypomnienia:
  • Powiadomienie push na urządzenia mobilne, aby otrzymywać powiadomienia na swoje urządzenie mobilne.
  • Powiadomienie na pulpit, aby otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem swojego systemu operacyjnego.
  • E-mail aby otrzymywać powiadomienia na wskazany adres e-mail (Ustawienia → Konto).
 4. (opcjonalnie) Jeśli wyciszysz przypomnienie na urządzeniu z systemem Android, możesz je otrzymać w późniejszym czasie. Naciśnij Podczas wyciszenia... i wybierz z listy nowy termin.
 5. Wybierz Wysyłaj automatyczne przypomnienia, a następnie wybierz z listy, z jakim wyprzedzeniem będą one wysłane.

Ustawianie własnych przypomnień

Ustaw własne przypomnienia dla wybranego zadania w zależności od tego, czy ma ono określoną datę oraz godzinę realizacji:

Możesz nawet ustawić wysyłanie przypomnień w wybranych lokalizacjach, np. kiedy znajdziesz się w pobliżu sklepu.
 1. Podczas dodawania lub edycji zadania, kliknij web_reminder.svgikonkę zegara w prawym dolnym rogu.
 2. Kliknij  ikonkę zegara i zdecyduj, czy chcesz utworzyć przypomnienia zależne od daty i czasu, czy od lokalizacji. Jeżeli zadanie ma określoną godzinę wykonania, wyświetli się trzecia opcja – Przed zadaniem. Umożliwia ona ustawienie przypomnień na wybrany czas przed upływem terminu zadania.
 3. W zależności od opcji wybranej w punkcie 2, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wpisz konkretną datę i godzinę, lokalizację lub wybierz, na ile czasu przed upływem terminu zadania będzie wysyłane przypomnienie.
 4. Kliknij Dodaj przypomnienie.
 5. Kliknij Dodaj zadanie (podczas tworzenia nowego zadania) lub Zapisz (podczas edycji istniejącego zadania).

reminder_web.png

 1. Podczas dodawania lub edycji zadania kliknij win10_reminder.svgikonkę zegara w prawym dolnym rogu.
 2. Kliknij ikonkę zegara, aby wybrać między przypomnieniem zależnym od czasu lub lokalizacji.
 3. W zależności od opcji wybranej w punkcie 2, określ kiedy będzie uruchamiane przypomnienie – wpisz konkretną datę i godzinę lub lokalizację.
 4. Kliknij Dodaj przypomnienie.

reminders_win10_02.jpg

Obecnie w Windows 10 możesz ustawić dla siebie tylko przypomnienia push zależne od czasu i lokalizacji. W przyszłości dodamy przypomnienia e-mail oraz przypomnienia wysyłane do współpracowników.

 1. Podczas dodawania lub edycji zadania naciśnij web_reminder.svg  ikonkę zegara.
 2. Wybierz, czy chcesz utworzyć przypomnienie zależne od daty i czasu czy od lokalizacji. Jeżeli zadanie ma określoną godzinę wykonania, wyświetli się trzecia opcja — Przed zadaniem. Umożliwia ona ustawienie przypomnienia na określony czas przed upływem terminu zadania.
 3. W zależności od opcji wybranej w punkcie 2, określ kiedy będzie uruchamiane przypomnienie – wpisz konkretną datę i godzinę, lokalizację lub wybierz, na ile czasu przed upływem terminu zadania będzie wysyłane przypomnienie.
 4. Naciśnij Gotowe, aby zapisać przypomnienie.

reminders-ios-add.jpg

reminders-ios-list.jpg

 1. Podczas dodawania lub edycji zadania, naciśnij win10_reminder.svgikonkę zegara.
 2. W lewym dolnym rogu, wybierz ikonkę zegara i zdecyduj, czy chcesz utworzyć przypomnienia zależne od daty i czasu czy od lokalizacji. Jeżeli zadanie ma określoną godzinę wykonania , wyświetli się trzecia opcja — Przed zadaniem. Umożliwia ona ustawienie przypomnienia na określony czas przed upływem terminu zadania.
 3. W zależności od opcji wybranej w punkcie 2, określ kiedy będzie uruchamiane przypomnienie – wpisz konkretną datę i godzinę, lokalizację lub wybierz, na ile czasu przed upływem terminu zadania będzie wysyłane przypomnienie.
 4. Naciśnij android_submit.svgikonkę przesyłania, aby zapisać przypomnienie.

reminders-android-add.jpg

reminders-android-list.jpg

FAQ

P: Z jakich formatów daty i czasu mogę korzystać tworząc przypomnienia?

O: W przypadku przypomnień działają wszystkie formaty używane do określania daty i czasu zadań w Todoist..

P: Czy mogę ustawić cykliczne przypomnienie dla mojego zadania?

O: Nic prostszego! Użyj któregokolwiek z terminów cyklicznych.

P: Na jakich urządzeniach mogę otrzymywać przypomnienia zależne od lokalizacji?

O: Przypomnienia zależne od lokalizacji dostępne są jedynie na urządzeniach z iOS i Android.

P: Czy mogę otrzymać e-mail z przypomnieniem zależnym od lokalizacji?

O: Niestety, nie ma takiej możliwości. Przypomnienie zależne od lokalizacji możesz otrzymać jedynie jako powiadomienie push na urządzeniu, które znajdzie się w wybranej lokalizacji.

P: Czy muszę coś specjalnie ustawić, aby otrzymać przypomnienia zależne od lokalizacji na moim urządzeniu z Android lub iOS?

O: Na urządzeniach z systemem Android przypomnienia zależne od lokalizacji są już domyślnie skonfigurowane, nie musisz nic dodatkowo robić.

W przypadku iOS konieczne może okazać się włączenie alertów opartych na położeniu. Otwórz Ustawienia → naciśnij Prywatność → Usługi lokalizacji → włącz "Lokalizację" → przewiń w dół i wybierz Usługi systemowe → włącz "Alerty oparte na położeniu".

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 255 z 355