Komentarze i przesyłanie plików

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Nie musisz już tracić czasu na wyszukiwanie potrzebnych Ci informacji. Dzięki komentarzom do zadań i projektów możesz dodawać notatki, przesyłać pliki, a nawet prowadzić dyskusje ze współpracownikami. Potrzebne informacje są dokładnie uporządkowane w zadaniach i projektach, dzięki czemu możesz łatwo skupić się na pracy.

Komentarze do zadań i projektów są funkcją Premium dla projektów indywidualnych, ale są również dostępne w darmowej wersji we współdzielonych projektach.

Przesyłanie plików jest funkcją Premium. Użytkownicy darmowych kont mają dostęp do plików współpracowników we współdzielonych projektach, ale nie mogą przesyłać własnych plików.

Jak dodać komentarze i pliki do zadań

 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij na dymek, który pojawi się po prawej stronie nazwy zadania.comments-web-comment.jpg
 2. Wpisz komentarz w pole.
 3. Możesz kliknąć na ikonę spinacza, aby dołączyć plik, lub kliknąć na ikonę mikrofonu, aby nagrać komentarz audio.
 4. Jeżeli jesteś we współdzielonym projekcie, możesz zmienić osoby, które chcesz powiadomić o Twoim komentarzu. comments-web-notify.jpg
 5. Następnie kliknij Dodaj komentarz.
 1. Kliknij na dowolną nazwę zadania.
 2. W menu, które pojawi się na dole ekranu, dotknij ikony dymka.comments-android-comment.jpg
 3. Naciśnij ikonę spinacza, aby przesłać plik lub nagrać komentarz audio.
 4. Wpisz komentarz w pole.
 5. Jeżeli jesteś we współdzielonym projekcie, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o Twoim komentarzu, dotykając ikony dzwonka po lewej.comments-android-notify2.jpg
 6. Następnie naciśnij ikonę Wyślij.
 1. Kliknij na dowolną nazwę zadania.
 2. W opcjach, które pojawią się pod polem zadania, dotknij ikony dymka. comments-ios-comment.jpg
 3. Wpisz komentarz w pole.
 4. Naciśnij ikonę spinacza, aby przesłać plik lub nagrać komentarz audio.
 5. Jeżeli jesteś we współdzielonym projekcie, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o Twoim komentarzu, dotykając ikony dzwonka po prawej.comments-ios-notify2.jpg
 6. Następnie naciśnij Wyślij.
 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij na dymek po prawej stronie.comments-windows-comment.jpg
 2. Wpisz komentarz w polu w panelu po prawej.
 3. Naciśnij ikonę spinacza, aby dołączyć plik.
 4. Jeżeli jesteś we współdzielonym projekcie, możesz zmienić osoby, które chcesz powiadomić o Twoim komentarzu. comments-windows-notify.jpg
 5. Następnie kliknijWyślij.

Jak dodać komentarze i pliki do zadań

Komentarze do projektów są dołączane do projektów, a nie do zadań. W komentarzach możesz umieścić i organizować ważne informacje. To całkiem przydatne do współpracy we współdzielonych projektach.

comments-web-project-comment.jpg

comments-windows-project-comment.jpg

comments-ios-project-comment.jpg

comments-android-project-comment.jpg

 1. Ikonka komentarzy do projektów znajduje się w zawsze w prawym górnym rogu widoku projektu w każdej wersji Todoist.
 2. Aby przeglądać lub dodawać komentarze/pliki do projektu. kliknij lub naciśnij ikonę.
 3. Aby zapisać komentarz, naciśnij Dodaj komentarz (przeglądarka, macOS i Windows) lub naciśnij strzałkę (Android i iOS).

Połącz się z Dropbox i Dyskiem Google, aby móc przeglądać pliki i dołączać je do komentarzy z ekranu aplikacji Todoist.

Dowiedz się więcej o współdzieleniu projektów i współpracy w Todoist.