Loading the new Help Center

Pierwsze kroki: komentarze i przesyłanie plików

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Nie musisz już tracić czasu na wyszukiwanie potrzebnych Ci informacji. Dzięki komentarzom do zadań i projektów możesz dodawać notatki, przesyłać pliki, a nawet prowadzić dyskusje ze współpracownikami. Potrzebne informacje są dokładnie uporządkowane w zadaniach i projektach, dzięki czemu możesz łatwo skupić się na pracy.

Dodawanie komentarzy lub plików do zadań

 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij ikonę dymku rozmowy, która pojawi się z prawej strony nazwy zadania.
 2. Wpisz komentarz w pole.
 3. (opcjonalnie) Kliknij ikonkę spinacza, aby dołączyć plik lub ikonkę mikrofonu, aby nagrać komentarz audio, albo ikonkę emoji, aby dodać emoji.
 4. W przypadku projektów współdzielonych możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu. Możesz również bezpośrednio wspomnieć wybranego członka zespołu, wpisując jego imię poprzedzone symbolem @.
 5. Gdy skończysz, kliknij Skomentuj.
 1. Kliknij dowolną nazwę zadania.
 2. W widoku zadania naciśnij pole Dodaj komentarz w dolnej części ekranu.
 3. (opcjonalnie) Naciśnij ikonkę spinacza, aby przesłać plik, zrobić zdjęcie lub nagrać komentarz audio.
 4. Wpisz komentarz w pole.
 5. W przypadku projektów współdzielonych możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu, naciskając ikonę dzwonka po lewej stronie. Możesz również bezpośrednio wspomnieć wybranego członka zespołu, wpisując jego imię poprzedzone symbolem @.
 6. Gdy skończysz, naciśnij ikonkę wysyłania.

Dodawanie komentarzy lub plików do projektów

Komentarze w projektach dołączane są do projektów, a nie do poszczególnych zadań. W komentarzach możesz umieścić i przechowywać ogólne informacje, ważne z punktu widzenia całego projektu. To bardzo przydatne w sytuacjach, gdy nad jednym projektem pracuje więcej osób.

 1. Ikona komentarzy do projektów znajduje się zawsze w prawym górnym rogu widoku projektu w każdej wersji Todoist.
 2. Aby przeglądać lub dodawać komentarze/pliki do projektu, kliknij lub naciśnij ikonę.
 3. Kliknij Komentarz (przeglądarka, macOS lub Windows) lub naciśnij strzałkę (Android lub iOS), aby zapisać nowy komentarz.

Powiadamianie innych osób o komentarzu

Kiedy dodasz ważny komentarz do zadania, być może zechcesz upewnić się, że zobaczą go również Twoi współpracownicy. W tym celu możesz im wysłać powiadomienie.

Aby możliwe było powiadomienie kogoś o komentarzu, osoba ta musi być uczestnikiem projektu współdzielonego.
Jeśli chcesz oznaczyć kogoś w komentarzu:
 1. Utwórz komentarz w projekcie współdzielonym.
 2. Jeśli chcesz oznaczyć kogoś bezpośrednio:
  • Wpisz @ w polu komentarza i zacznij wpisywać imię tej osoby.
  • Pojawi się lista imion pasujących do aktualnie wpisywanego. Gdy zobaczysz imię osoby, którą chcesz oznaczyć, kliknij jej imię.
 3. Jeśli chcesz po prostu powiadomić daną osobę o komentarzu bez oznaczenia jej bezpośrednio, postępuj następująco:
  • Kliknij pole obok Powiadom.
  • Wskaż użytkowników, których chcesz powiadomić, wybierając ich imiona (lub kliknij Wszyscy, jeśli chcesz powiadomić wszystkie osoby w projekcie).
 4. Kiedy opublikujesz komentarz, wskazane osoby zobaczą go w swoich powiadomieniach.
 1. Utwórz komentarz w projekcie współdzielonym.
 2. Jeśli chcesz oznaczyć kogoś bezpośrednio:
  • Wpisz @ w polu komentarza i zacznij wpisywać imię tej osoby.
  • Pojawi się lista imion pasujących do aktualnie wpisywanego. Gdy zobaczysz imię osoby, którą chcesz oznaczyć, wybierz jej imię.
 3. Jeśli chcesz po prostu powiadomić daną osobę o komentarzu bez oznaczenia jej bezpośrednio, postępuj następująco:
  • Wybierz Powiadom: nikt.
  • Wybierz osoby, które chcesz powiadomić.
  • Naciśnij Gotowe.
 4. Kiedy opublikujesz komentarz, wskazane osoby zobaczą go w swoich powiadomieniach.
 1. Utwórz komentarz w projekcie współdzielonym.
 2. Jeśli chcesz oznaczyć kogoś bezpośrednio:
  • Wpisz @ w polu komentarza i zacznij wpisywać imię tej osoby.
  • Pojawi się lista imion pasujących do aktualnie wpisywanego. Gdy zobaczysz imię osoby, którą chcesz oznaczyć, wybierz jej imię.
 3. Jeśli chcesz po prostu powiadomić daną osobę o komentarzu bez oznaczenia jej bezpośrednio, postępuj następująco:
  • Naciśnij pole komentarza na dole ekranu.
  • Naciśnij Zmień i wybierz osoby, które chcesz powiadomić, wpisując ich imiona.
 4. Gdy skończysz, wybierz Zapisz w prawym górnym rogu.
 5. Kiedy opublikujesz komentarz, wskazane osoby zobaczą go w swoich powiadomieniach.

FAQ

Czy mogę zmienić kolejność komentarzy?

Nie, obecnie nie ma możliwości ręcznej zmiany kolejnosci komentarzy. Lista komentarzy wyświetlana jest w porządku chronologicznym.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 119 z 175