Loading the new Help Center

Pierwsze kroki: komentarze i przesyłanie plików

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Nie musisz już tracić czasu na wyszukiwanie potrzebnych Ci informacji. Dzięki komentarzom do zadań i projektów możesz dodawać notatki, przesyłać pliki, a nawet prowadzić dyskusje ze współpracownikami. Potrzebne informacje są dokładnie uporządkowane w zadaniach i projektach, dzięki czemu możesz łatwo skupić się na pracy.

Dodawanie komentarzy i plików do zadań

Komentarze są zawsze wyświetlane chronologicznie. Nie możesz ręcznie zmienić ich kolejności.
 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij ikonę dymku rozmowy, która pojawi się z prawej strony nazwy zadania.
 2. Wpisz komentarz w pole.
 3. Kliknij dowolną z poniższych ikon:
  • Ikonka spinacza: załącz plik. Zobacz wszystkie wspierane typy plików.
  • Ikonka mikrofonu: nagraj komentarz audio.
  • Ikonka emoji: dodaj reakcję.
 4. Oznacz kogoś, aby powiadomić jego/ją o komentarzu, jeśli jest taka potrzeba.
 5. Kliknij Komentarz, aby zapisać.
 1. Naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij obszar Dodaj komentarz w dolnej części ekranu.
 3. Naciśnij ikonkę spinacza, aby przesłać plik, zrobić zdjęcie lub nagrać komentarz audio.
 4. Wpisz komentarz w pole.
 5. Powiadom kogoś o swoim komentarzu, jeśli jest taka potrzeba.
 6. Naciśnij ikonkę wysyłania.

Dodawanie komentarzy lub plików do projektów

Komentarze do projektów są powiązane z całymi projektami, a nie z poszczególnymi zadaniami. Warto umieścić tam i przechowywać ogólne informacje, ważne z punktu widzenia całego projektu. To szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy w jednym projekcie uczestniczy więcej osób.

 1. Kliknij dowolny projekt na pasku bocznym.
 2. Kliknij ikonkę komentarza w prawym górnym rogu.
 3. Wpisz tekst komentarza lub kliknij ikonkę spinacza, aby załączyć plik.
 4. Kliknij Komentarz, aby zapisać.
 1. Naciśnij Przeglądaj i otwórz projekt.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Naciśnij Komentarze.
 4. Wpisz tekst komentarza lub naciśnij ikonkę spinacza, aby załączyć plik.
 5. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby zapisać.
 1. Naciśnij Przeglądaj, a następnie wybierz projekt.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie na górze.
 3. Naciśnij Komentarze.
 4. Wpisz tekst komentarza lub dodaj plik.
 5. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby zapisać.

Powiadamianie innych osób o komentarzu

Kiedy dodasz ważny komentarz do zadania, być może zechcesz upewnić się, że zobaczą go również Twoi współpracownicy. W tym celu możesz im wysłać powiadomienie.

Aby powiadomić kogoś o komentarzu w projekcie osobistym, należy najpierw udostępnić projekt tej osobie. Aby powiadomić kogoś w projekcie zespołowym upewnij się, że osoba ta należy do Twojego zespołu.
Jeśli chcesz oznaczyć kogoś w komentarzu:
 1. Utwórz komentarz w projekcie współdzielonym.
 2. Jeśli chcesz oznaczyć kogoś bezpośrednio:
  • Wpisz @ w polu komentarza i zacznij wpisywać imię tej osoby.
  • Pojawi się lista imion pasujących do aktualnie wpisywanego. Gdy zobaczysz imię osoby, którą chcesz oznaczyć, kliknij jej imię.
 3. Jeśli chcesz po prostu powiadomić daną osobę o komentarzu bez oznaczenia jej bezpośrednio, postępuj następująco:
  • Kliknij pole obok Powiadom.
  • Wskaż użytkowników, których chcesz powiadomić, wybierając ich imiona (lub kliknij Wszyscy, jeśli chcesz powiadomić wszystkie osoby w projekcie).
 4. Kiedy opublikujesz komentarz, wskazane osoby zobaczą go w swoich powiadomieniach.
 1. Utwórz komentarz w projekcie współdzielonym.
 2. Jeśli chcesz oznaczyć kogoś bezpośrednio:
  • Wpisz @ w polu komentarza i zacznij wpisywać imię tej osoby.
  • Pojawi się lista imion pasujących do aktualnie wpisywanego. Gdy zobaczysz imię osoby, którą chcesz oznaczyć, wybierz jej imię.
 3. Jeśli chcesz po prostu powiadomić daną osobę o komentarzu bez oznaczenia jej bezpośrednio, postępuj następująco:
  • Wybierz Powiadom: nikt.
  • Wybierz osoby, które chcesz powiadomić.
  • Naciśnij Gotowe.
 4. Kiedy opublikujesz komentarz, wskazane osoby zobaczą go w swoich powiadomieniach.
 1. Utwórz komentarz w projekcie współdzielonym.
 2. Jeśli chcesz oznaczyć kogoś bezpośrednio:
  • Wpisz @ w polu komentarza i zacznij wpisywać imię tej osoby.
  • Pojawi się lista imion pasujących do aktualnie wpisywanego. Gdy zobaczysz imię osoby, którą chcesz oznaczyć, wybierz jej imię.
 3. Jeśli chcesz po prostu powiadomić daną osobę o komentarzu bez oznaczenia jej bezpośrednio, postępuj następująco:
  • Naciśnij pole komentarza na dole ekranu.
  • Naciśnij Zmień i wybierz osoby, które chcesz powiadomić, wpisując ich imiona.
 4. Gdy skończysz, naciśnij Zachowaj w prawym górnym rogu.
 5. Kiedy opublikujesz komentarz, wskazane osoby zobaczą go w swoich powiadomieniach.

Typy plików

Oto typy plików, które obsługuje Todoist.

 • .csv
 • .docx
 • .fodg
 • .fodp
 • .fods
 • .fodt
 • .gif
 • .gz
 • .ips
 • .jpeg
 • .jpg
 • .json
 • .key
 • .log
 • .md
 • .msg
 • .mov
 • .mp4
 • .numbers
 • .odf
 • .odp
 • .ods
 • .odt
 • .pages
 • .pdf
 • .png
 • .pptx
 • .txt
 • .xls
 • .xlsx
 • .webm
 • .webp
 • .zip

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 132 z 198