Loading the new Help Center

Pierwsze kroki: komentarze i przesyłanie plików

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Nie musisz już tracić czasu na wyszukiwanie potrzebnych Ci informacji. Dzięki komentarzom do zadań i projektów możesz dodawać notatki, przesyłać pliki, a nawet prowadzić dyskusje ze współpracownikami. Potrzebne informacje są dokładnie uporządkowane w zadaniach i projektach, dzięki czemu możesz łatwo skupić się na pracy.

Dodawanie komentarzy lub plików do zadań

 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij ikonę dymku rozmowy, która pojawi się z prawej strony nazwy zadania.
 2. Wpisz komentarz w pole.
 3. (opcjonalnie) Kliknij ikonkę spinacza, aby dołączyć plik lub ikonkę mikrofonu, aby nagrać komentarz audio.
 4. Jeżeli jesteś w projekcie współdzielonym, możesz wybrać osoby, które otrzymają powiadomienie o Twoim komentarzu.
 5. Gdy skończysz, kliknij Dodaj komentarz.
 1. Kliknij dowolną nazwę zadania.
 2. W menu, które pojawi się na dole ekranu, naciśnij ikonę dymku rozmowy.
 3. (opcjonalnie) Naciśnij ikonkę spinacza, aby przesłać plik lub nagrać komentarz audio.
 4. Wpisz komentarz w pole.
 5. Jeżeli uczestniczysz w projekcie współdzielonym możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o Twoim komentarzu. Aby to zrobić, naciśnij ikonę dzwonka po lewej stronie.
 6. Gdy skończysz, naciśnij ikonkę wysyłania.

Dodawanie komentarzy lub plików do projektów

Komentarze w projektach dołączane są do projektów, a nie do poszczególnych zadań. W komentarzach możesz umieścić i przechowywać ogólne informacje, ważne z punktu widzenia całego projektu. To bardzo przydatne w sytuacjach, gdy nad jednym projektem pracuje więcej osób.

 1. Ikona komentarzy do projektów znajduje się zawsze w prawym górnym rogu widoku projektu w każdej wersji Todoist.
 2. Aby przeglądać lub dodawać komentarze/pliki do projektu, kliknij lub naciśnij ikonę.
 3. Kliknij Dodaj komentarz (przeglądarka, macOS lub Windows) lub naciśnij strzałkę (Android i iOS), aby zapisać komentarz.

Dowiedz się więcej o współdzieleniu projektów i współpracy w Todoist.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 110 z 151