Przeglądanie ukończonych zadań

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Todoist przechowuje wszystkie ukończone zadania, dzięki czemu można łatwo je odnaleźć i przeszukiwać. Ukończone zadania mozna znaleźć w dwóch miejscach:

1. W obrębie projektów

W obrębie projektu możesz wyświetlić podgląd wszystkich przynależnych do niego zadań, które zostały ukończone i usunięte z listy aktywnych zadań.

W widoku projektu kliknij na ikonę zegara na dole po prawej stronie Twojej listy zadań.

web_completed_tasks.gif

W widoku projektu kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie na górze Twojej listy zadań. Wybierz z menu Ukończone zadania.

win10_completed_tasks.gif

W widoku projektu dotknij ikony trzech kropek w prawym górnym rogu, wybierz z menu Ukończone zadania.

completed-tasks.gif

W widoku projektu dotknij ikony trzech kropek w prawym górnym rogu, wybierz z menu Ukończone zadania.

completed-tasks.gif

Aby przywrócić ukończone wcześniej zadania na listę zadań aktywnych, wystarczy odznaczyć je w widoku zadań ukończonych. Dowiedz się więcej o anulowaniu ukończenia zadań.

2. W dzienniku aktywności (tylko dla użytkowników wersji Premium i Business)

Dziennik aktywności umożliwia podgląd ukończonych zadań (również zadań cyklicznych) we wszystkich Twoich projektach.

 1. Kliknij ikonkę koła zębatego na górze po prawej stronie i wybierz Zobacz dziennik aktywności.
 2. W widoku dziennika aktywności kliknij na Wszystkie działania.
 3. Następnie, wybierz Ukończone zadania.
web_activity_log.gif
 1. Kliknij na swoje zdjęcie profilowe na górze po lewej stronie i wybierz Aktywność.
 2. W dzienniku aktywności kliknij ikonę filtra z prawej strony na górze i wybierz Filtruj według aktywności.
 3. Następnie, wybierz Ukończone zadania.
win10_activity_log.gif
 1. W widoku projektu kliknij ikonę trzech kropek z prawej strony na górze i wybierz Dziennik aktywności.
 2. Dotknij ikony filtra z prawej strony na górze i wybierz Według typu zdarzenia.
 3. Następnie, wybierz Ukończone zadania.
activity-log.gif
 1. W widoku projektu kliknij ikonę trzech kropek z prawej strony na górze i wybierz Dziennik aktywności.
 2. Dotknij ikony filtra z prawej strony na górze i wybierz Filtruj według działania.
 3. Następnie, wybierz Ukończone zadania.
activity-log.gif
Zadania wyświetlane w dzienniku aktywności nie mogą być edytowane ani oznaczane jako nieukończone. Można to zrobić tylko w widoku projektu.

 

FAQ

P: Dlaczego pod-zadania nie są wyświetlane w widoku zadań ukończonych w obrębie projektu?

O: Kiedy ukończysz pod-zadanie, pozostaje ono na miejscu (widoczne jako skreślone) do momentu ukończenia zadania nadrzędnego.

Jeśli nie chcesz widzieć swoich ukończonych pod-zadań na liście zadań aktywnych, zapoznaj się z artykułem Kończenie lub anulowanie ukończenia zadań.

P: Dlaczego w widoku ukończonych zadań nie widzę moich ukończonych zadań cyklicznych w obrębie projektów?

O: Zadanie cykliczne jest pojedynczym zadaniem z przesuwającym się terminem realizacji, a nie serią oddzielnych zadań. Jeśli wykonasz takie zadanie, zostanie to odnotowane w dzienniku aktywności, jednak nie spowoduje to przeniesienia zadania na listę zadań ukończonych.