Loading the new Help Center

Pierwsze kroki: pod-zadania

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Podziel złożone zadania na prostsze. W Todoist możesz bez trudu podzielić duże, złożone zadania na prostsze i mniejsze pod-zadania (te pod-zadania również możesz podzielić na jeszcze mniejsze).

sub-tasks_web_device.png

Pod-zadania mogą być tworzone tylko w widoku projektu. Nie jest to możliwe w widokach Dziś/Nadchodzące, ani w podglądzie rezultatów filtrowania. Nie można zmienić wcięcia zadania w widoku zadania.

Utwórz nowe pod-zadanie

 1. Kliknij zadanie, w którym chcesz utworzyć pod-zadanie. Otworzy się widok zadania.
 2. Wybierz Dodaj pod-zadanie.
 3. Dodaj nazwę zadania i inne potrzebne szczegóły.
 4. Kliknij Dodaj zadanie lub naciśnij Enter, aby zapisać zadanie.
 1. Przeciągnij i upuść dynamiczny przycisk dodawania w obszarze pod zadaniem nadrzędnym i przesuń go lekko w prawo.
 2. Dodaj nazwę zadania i inne potrzebne szczegóły.
 3. Naciśnij android_submit.svgikonkę przesyłania, aby zapisać zadanie.
 1. Przeciągnij i upuść dynamiczny przycisk dodawania w obszarze pod zadaniem nadrzędnym i przesuń go lekko w prawo.
 2. Dodaj nazwę zadania i inne potrzebne szczegóły.
 3. Naciśnij ios_submit.svgikonkę przesyłania, aby zapisać zadanie.iOS_-_Add_subtask.gif
Możesz w prosty sposób dodawać pod-zadania, korzystając z widoku zadania.

Zamiana istniejącego zadania w pod-zadanie

 1. Najedź kursorem na zadanie.
 2. Kliknij i przytrzymaj szary uchwyt, który pojawi się po lewej stronie zadania.
 3. Przeciągnij zadanie w prawo, aby przekształcić je w pod-zadanie.
 1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie.
 2. Przeciągnij je w prawo, aby zmienić poziom pod-zadania.

Obecnie nie ma możliwości zamiany bieżącego zadania w pod-zadanie podczas sortowania w danym widoku.

Zamiana pod-zadania w zadanie nadrzędne

 1. Najedź kursorem na zadanie.
 2. Kliknij i przytrzymaj szary uchwyt, który pojawi się po lewej stronie zadania.
 3. Przeciągnij pod-zadanie na górę bieżącego zadania nadrzędnego.
 1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie.
 2. Przeciągnij w lewo, aż znajdzie się na tym samym poziomie wcięcia jak zadanie nadrzędne lub przeciągnij pod-zadanie na górę jego bieżącego zadania nadrzędnego.

Możesz także wykorzystać hierarchię zadań do uporządkowania list zadań w sekcje z nagłówkami.

FAQ

Dlaczego moje pod-zadania w widoku „Dziś” wyświetlane są podwójnie?

Jeśli terminy ustawione dla zadania nadrzędnego oraz pod-zadania są takie same, oba zostaną wyświetlone w Twoim widoku Dziś. Oznacza to, że pod-zadanie zostanie tam wyświetlone podwójnie. Obecnie testujemy, czy takie rozwiązanie okaże się przydatne.

Ile poziomów wcięcia jest obsługiwanych w Todoist?

Todoist obsługuje 4 poziomy wcięcia. Pod-zadanie ma poziom wcięcia 1, natomiast pod-pod-pod-pod-zadanie poziom wcięcia 4.

Czy da się wyświetlić ukończone pod-zadania w obrębie wybranego zadania?

Oczywiście. Możesz przeglądać ukończone pod-zadania w widoku zadania.

Czy mogę użyć metody „przeciągnij i upuść”. aby zamienić zadanie w pod-zadanie w widoku tablicy?

Niestety nie. Aby użyć metody „przeciągnij i upuść” w celu zamiany zadania w pod-zadanie, musisz być w widoku listy projektów.

Korzystam z opcji sortowania niestandardowego, ale moje pod-zadania nie są sortowane w widoku zadania. Czy to jest błąd?

Nie, to całkowicie normalne. Możesz jednak użyć funkcji przeciągnij i upuść, aby ręcznie posortować pod-zadania w widoku zadania.

Dlaczego moje pod-zadania nie resetują się automatycznie, jednocześnie z ich nadrzędnym zadaniem cyklicznym?

Terminy pod-zadań nie resetują się z chwilą ukończenia cyklicznego zadania nadrzędnego. Jeśli chcesz, aby wybrane pod-zadania odnawiały się po ich każdorazowym ukończeniu, dodaj do nich terminy cykliczne.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 242 z 452