Pod-zadania

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Podziel złożone zadania na prostsze. W Todoist możesz bez trudu podzielić duże, złożone zadania na prostsze i mniejsze pod-zadania (te pod-zadania również możesz podzielić na jeszcze mniejsze).

sub-tasks_web_device.png

Pod-zadania mogą być tworzone tylko w widoku projektu. Nie jest to możliwe w widokach Dziś/Nadchodzące ani w podglądzie rezultatów filtrowania.

Utwórz nowe pod-zadanie

 1. Kliknij prawym przyciskiem na zadaniu, do którego chcesz dodać pod-zadanie.
 2. Wybierz Dodaj zadanie poniżej.
 3. Naciśnij Ctrl + →, aby zamienić zadanie w pod-zadanie.
 4. Dodaj nazwę zadania i inne potrzebne szczegóły.
 5. Kliknij Dodaj zadanie lub naciśnij Enter, aby zapisać zadanie.
 1. Kliknij prawym przyciskiem na zadaniu, do którego chcesz dodać pod-zadanie.
 2. Wybierz Dodaj zadanie poniżej.
 3. Naciśnij Alt + Shift + →, aby zamienić zadanie w pod-zadanie.
 4. Dodaj nazwę zadania i inne potrzebne szczegóły.
 5. Kliknij Dodaj zadanie lub naciśnij Enter, aby zapisać zadanie.
 1. Przeciągnij i upuść dynamiczny przycisk dodawania w obszarze pod zadaniem nadrzędnym i przesuń go lekko w prawo.
 2. Dodaj nazwę zadania i inne potrzebne szczegóły.
 3. Wybierz android_submit.svgikonę przesyłania, aby zapisać zadanie.
 1. Przeciągnij i upuść dynamiczny przycisk dodawania w obszarze pod zadaniem nadrzędnym i przesuń go lekko w prawo.
 2. Dodaj nazwę zadania i inne potrzebne szczegóły.
 3. Naciśnij ios_submit.svg ikonkę przesyłania, aby zapisać zadanie.iOS_-_Add_subtask.gif
Możesz w prosty sposób dodawać pod-zadania, korzystając z widoku zadania.

Zamiana istniejącego zadania w pod-zadanie

 1. Najedź kursorem na zadanie.
 2. Kliknij i przytrzymaj szary uchwyt, który pojawi się po lewej stronie zadania.
 3. Przeciągnij je w prawo, aby zmienić poziom pod-zadania.
Przeciągnij je w prawo, aby zmienić poziom pod-zadania.
 1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie.
 2. Przeciągnij je w prawo, aby zmienić poziom pod-zadania.

Możesz także wykorzystać hierarchię zadań do uporządkowania list zadań w sekcje z nagłówkami.

FAQ

P: Dlaczego moje pod-zadania w widoku Dziś wyświetlane są podwójnie?

O: Jeśli terminy ustawione dla zadania nadrzędnego oraz pod-zadania są takie same, oba zostaną wyświetlone w Twoim widoku Dziś. Oznacza to, że pod-zadanie zostanie tam wyświetlone podwójnie. Obecnie testujemy, czy takie rozwiązanie okaże się przydatne.

P: Ile poziomów wcięcia jest obsługiwanych w Todoist?

O: Todoist obsługuje 4 poziomy wcięcia. Pod-zadanie o poziomie wcięcia 1 i pod-pod-pod-pod-zadanie o poziomie wcięcia 4.

P: Czy istnieje możliwość podglądu ukończonych pod-zadań?

O: Oczywiście. Możesz łatwo zobaczyć ukończone pod-zadania danego zadania dzięki widokowi zadania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 138 z 228