Pod-zadania

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Podziel złożone zadania na prostsze. W Todoist możesz bez trudu podzielić duże, złożone zadania na prostsze i mniejsze pod-zadania (te pod-zadania również możesz podzielić na jeszcze mniejsze).

sub-tasks-web-list.jpg

sub-tasks-windows-list.jpg

sub-tasks-ios-list.jpg

sub-tasks-android-list.jpg

Jak zamienić zadania w pod-zadania:

Pod-zadania możesz utworzyć tylko wewnątrz projektu, ale nie w widoku Dzisiaj/Następne 7 dni lub w filtrowanych podglądach. Obecnie obsługujemy pod-zadania na 4 poziomach wcięcia.
 1. Najedź kursorem na zadanie.
 2. Kliknij na ikonę, która pojawi się na lewo od zadania.
 3. Przeciągnij ją do lewej lub prawej, aby określić poziom pod-zadania.

sub-tasks-web.gif

Podczas dodawania lub edytowania zadania w Todoist w przeglądarce, macOS i Windows (starsze wersje) możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych Cmd + Option + Lewa Strzałka lub Cmd + Option + Prawa Strzałka (macOS) lub Ctrl + Alt + Lewa Strzałka or Ctrl + Alt + Prawa Strzałka (Windows), lub Alt + Shift + Prawa Strzałka (Windows 10) do zmiany poziomu wcięcia.

Zamiana nowego zadania w pod-zadanie

 1. Najedź kursorem na zadanie, kliknij ikonkę win10.svg  i wybierz Dodaj wcięte poniżej.
 2. Wpisz nazwę pod-zadania w polu i kliknij Dodaj lub naciśnij Enter aby zapisać nowe pod-zadanie.

sub-tasks-windows.gif

Zamiana istniejącego zadania w pod-zadanie

 1. Naciśnij i przytrzymaj istniejące zadanie i przeciągnij je w prawo, aby dodać wcięcie.

Podczas edycji lub dodawania zadań w Windows 10, możesz użyć Alt+Shift+Lewa Strzałka lub Alt+Shift+Prawa Strzałka , aby określić poziom wcięcia.

Zamiana nowego zadania w pod-zadanie

 1. Naciśnij “+” (Szybkie Dodawanie).
 2. Wpisz nazwę zadania.
 3. Naciśnij i przytrzymaj strzałkę nad polem zadania.
 4. Przesuń strzałkę w lewo lub prawo, aby ustawić poziom wcięcia.
 5. Naciśnij strzałkę, aby zapisać zadanie.
 6. (Opcjonalne) Naciśnij i przytrzymaj nowe pod-zadanie, aby móc przeciągnąć je i upuścić w inne miejsce na liście.

sub-tasks-android-handle.gif

Możesz także utworzyć nowe zadanie lub pod-zadanie pośrodku listy projektu, rozsuwając dwa zadania za pomocą kciuka i palca wskazującego (otworzy to Szybkie Dodawanie). Nowe zadanie zostanie utworzone dokładnie w tym miejscu.

Zamiana istniejącego zadania w pod-zadanie

 1. Przytrzymaj zadanie.
 2. Przeciągnij i upuść je po lewej lub prawej, aby zmienić poziom wcięcia.

sub-tasks-android.gif

Zamiana nowego zadania w pod-zadanie

 1. Naciśnij symbol + (Szybkie Dodawanie).
 2. Wpisz nazwę zadania.
 3. Naciśnij i przytrzymaj strzałkę nad polem zadania.
 4. Przesuń strzałkę w lewo lub prawo, aby ustawić poziom wcięcia.
 5. Naciśnij strzałkę, aby zapisać zadanie.
 6. (Opcjonalne) Naciśnij i przytrzymaj nowe pod-zadanie, aby móc przeciągnąć je i upuścić w inne miejsce na liście.

sub-tasks-ios-handle.gif

Możesz także utworzyć nowe zadanie lub pod-zadanie pośrodku listy projektu, rozsuwając dwa zadania za pomocą kciuka i palca wskazującego (otworzy to Szybkie Dodawanie). Nowe zadanie zostanie utworzone dokładnie w tym miejscu.

Zamiana istniejącego zadania w pod-zadanie

 1. Przytrzymaj zadanie.
 2. Przeciągnij i upuść je po lewej lub prawej, aby zmienić poziom wcięcia.

sub-tasks-ios.gif

Możesz także wykorzystać hierarchię zadań do organizacji list zadań w sekcje z nagłówkami.

Dowiedz się także o pod-projektach.

FAQ

P: Dlaczego moje pod-zadania wyświetlane są podwójnie w widoku Dziś?

O: Jeśli terminy ustawione dla zadania nadrzędnego oraz pod-zadania są takie same, oba zostaną wyświetlone w Twoim widoku Dziś. Oznacza to, że pod-zadanie zostanie tam wyświetlone podwójnie. Obecnie testujemy, czy takie rozwiązanie okaże się przydatne.