Jak używać Todoist z Apple Email?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Jeśli korzystasz z Apple Mail, możesz w szybki sposób dodawać wiadomości e-mail jako zadania w Todoist.

  1. W Todoist otwórz Szybki dodawanie, naciskając ikonę +na górze ekranu.
  2. Przełącz się na Apple Mail i znajdź wiadomość, którą chcesz dodać jako zadanie.
  3. Przeciagnij i upuść wiadomość z Apple Mail do pola Szybkiego dodawania w Todoist.
  4. W polu Szybkiego dodawania pojawi się link do wiadomości, w formacie znacznika. Możesz teraz uzupełnić szczegóły zadania, takie jak projekt, data lub priorytet.
  5. Kliknij Dodaj zadanie, aby je zapisać.
  6. W przyszłości możesz kliknąć na zadaniu, aby otworzyć wiadomość e-mail w Apple Mail (lub iOS Mail w przypadku iOS)

Innym sposobem zamiany wiadomości e-mail w zadanie jest jej przesłanie do Todoist. Tutaj dowiesz się więcej na ten temat.