Wybieranie i zarządzanie wieloma zadaniami

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Wybieranie wielu zadań jednocześnie jest wygodnym sposobem do szybkiej zmiany terminów, ustawiania priorytetów, przenoszenia lub edycji zadań, dzięki czemu możesz skupić się na ważniejszych rzeczach. Oto jak to zrobić:

 1. W dowolnym widoku zadań naciśnij Ctrl (Windows) lub Cmd (macOS) i kliknij na zadania, aby je zaznaczyć lub odznaczyć. Aby wybrać zakres zadań, przytrzymaj klawisz Shift. Wybrane zadania zostaną zaznaczone na żółto.
 2. W pasku, który pojawia się u góry, wybierz czynność, którą chcesz wykonać na wszystkich wybranych zadaniach:
  • Kliknij Ustaw termin, aby ustalić termin dla wszystkich wybranych zadań.
  • Kliknij Przenieś do projektu, a by przenieść wszystkie wybrane zadania do innego projektu.
  • Kliknij Priorytet, aby ustalić priorytet dla wszystkich wybranych zadań.
  • Kliknij na Przypisz do (pole Więcej we współdzielonych projektach), aby przypisać wybrane zadania do danego członka zespołu.
  • Kliknij Przenieś do archiwum(pole Więcej), aby przenieść do archiwum wszystkie wybrane zadania.
  • Kliknij Duplikuj(pole Więcej), aby duplikować wszystkie wybrane zadania.
  • Kliknij Usuń, aby usunąć wszystkie wybrane zadania.
  • Kliknij Dodaj etykietę(pole Więcej), aby dodać etykietę do wszystkich wybranych zadań.
  • Kliknij Usuń etykietę(pole Więcej), aby usunąć etykietę ze wszystkich wybranych zadań.

web.gif

 1. W dowolnym widoku zadań naciśnij zadania, aby je zaznaczyć lub odznaczać. Wybrane zadania zostaną wyróżnione kolorem szarym.
 2. W pasku, który pojawia się u dołu, wybierz czynność, którą chcesz wykonać na wszystkich wybranych zadaniach:
 • Kliknij ikonę zaznaczenia w lewym dolnym rogu, aby wykonać wszystkie wybrane zadania.
 • Naciśnij ikonę kalendarza w prawym dolnym rogu, aby zaplanować wszystkie wybrane zadania.
 • Naciśnij ikonę folderu, aby przenieść wszystkie wybrane zadania do innego projektu.
 • Naciśnij ikonę osoby, aby przydzielić tej osobie wszystkie wybrane zadania.
 • Naciśnij ikonę flagi, aby ustawić lub zmienić priorytet wszystkich wybranych zadań.
 • Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu i Usuń, aby usunąć wszystkie wybrane zadania.

android.gif

 1. W dowolnym widoku zadań naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Edytuj wiele pozycji.
 3. Naciśnij zadania, aby je zaznaczyć lub odznaczyć. Wybrane zadania zostaną wyróżnione kolorem szarym.
 4. W pasku, który pojawia się u dołu, wybierz czynność, którą chcesz wykonać na wszystkich wybranych zadaniach:
 • Naciśnij ikonę zaznaczenia, aby wykonać wszystkie wybrane zadania.
 • Naciśnij ikonę kalendarza, aby zaplanować wszystkie wybrane zadania.
 • Naciśnij ikonę flagi, aby ustawić lub zmienić priorytet wszystkich wybranych zadań.
 • Naciśnij ikonę osoby, aby przydzielić wszystkie wybrane zadania.
 • Naciśnij ikonę trzech kropek i Przenieś do, aby przenieść wszystkie wybrane zadania do innego projektu.
 • Naciśnij ikonę trzech kropek i Usuń, aby usunąć wszystkie wybrane zadania.

ios.gif

 1. Otwórz aplikację Todoist.
 2. Naciśnij Ctrl+m, aby włączyć tryb zaznaczania.
 3. Wybierz wszystkie zadania, które chcesz zmienić, używając pól wyboru.
 4. W prawym górnym rogu kliknij na czynność, którą chcesz wykonać dla wszystkich wybranych zadań:
  • Aby ustalić termin zadań, kliknij ikonę kalendarza.
  • Aby zmienić lub ustawić poziom priorytetu zadań, kliknij flagę priorytetu.
  • We współdzielonym projekcie kliknij ikonę osoby, aby przydzielić wybrane zadania członkowi zespołu.
  • Aby ukończyć zadania, kliknij na ikonę trzech kropek i wybierz Ukończ.
  • Aby przenieść zadania do innego projektu, kliknij ikonę trzech kropek i wybierz Przenieś.
  • Aby usunąć zadania, kliknij na ikonkę Więcej (trzy kropki) i wybierz Usuń.windows.gif

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 75 z 123