Jak używać Todoist z Thingthing?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Czym jest Thingthing?

Thingthing to aplikacja klawiatury na urządzenia mobilne, ułatwiająca dzielenie się zasobami cyfrowymi (zdjęcia, dokumenty, wydarzenia z kalendarza, zadania itp..) w trakcie rozmów przez komunikatory i przez e-mail.

Na czym polega integracja Todoist i Thingthing?

Dzięki tej integracji otrzymasz możliwość otwierania, zapisywania, tworzenia, oznaczania jako wykonane oraz współdzielenia zadań Todoist bezpośrednio z poziomu dowolnej aplikacji mobilnej wykorzystującej klawiaturę (np. komunikatory, klient poczty).

Jak połączyć Todoist z Thingthing?

  1. Zainstaluj klawiaturę Thingthing na swoim urządzeniu z iOS.
  2. Otwórz aplikację Thingthing.
  3. W widoku 'Your connections' (Twoje połączenia), dotknij przycisku Connect (połącz) obok Todoist.
  4. Dokonaj uwierzytelnienia za pomocą nazwy i hasła Todoist.

Jak używać Todoist z Thingthing?

Aby używać integracji, z poziomu klawiatury Thingthing wybierz ikonkę Todoist. Masz teraz dostęp do kilku opcji:

Utwórz zadanie: Naciśnij czerwony przycisk po lewej stronie na dole.

Zapisz zadanie z wiadomości: Przytrzymaj i skopiuj dowolny tekst z wiadomości tekstowej lub e-maila przy włączonym Thingthing. Thingthing pokaże opcję "Save inside:" (Zapisz w:). Teraz wystarczy, że dotkniesz ikonki Todoist, aby utworzyć zadanie. Możesz również w prosty sposób je edytować.

Oznacz zadanie jako ukończone: Wybierz zadanie i dotknij ikonki potwierdzenia w prawym dolnym rogu.

Współdziel zadanie: Wybierz zadanie, które chcesz współdzielić i dotknij ikonki współdzielenia z prawej strony na dole. Gdy Twoje zadania wyświetlą się w polu tekstowym aplikacji, naciśnij ikonkę wysyłania.