Loading the new Help Center

Dodawanie komentarza lub pliku do projektu

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Komentarze w projektach dołączane są do projektów, a nie do poszczególnych zadań. W komentarzach możesz umieścić i przechowywać ogólne informacje, ważne z punktu widzenia całego projektu. To bardzo przydatne w sytuacjach, gdy nad jednym projektem pracuje więcej osób.

 1. Kliknij comment_web.svgikonę dymku rozmowy na górze po prawej stronie projektu.
 2. Wpisz komentarz w pole.
 3. (opcjonalnie) Możesz kliknąć ikonkę spinacza, aby dołączyć plik, lub ikonkę mikrofonu, aby nagrać komentarz audio.
 4. W przypadku projektów współdzielonych, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu.
 5. Gdy skończysz, kliknij Dodaj komentarz.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek znajdującą sie w pasku projektu na górze.
 2. Wybierz Komentarze do projektu.
 3. Wpisz komentarz w pole.
 4. (opcjonalnie) Aby dodać plik lub nagrać komentarz audio, naciśnij ikonkę spinacza.
 5. W przypadku projektów współdzielonych, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu, klikając bell_android.svgikonę dzwonka po lewej stronie.
 6. Gdy skończysz, naciśnij android_submit.svgikonkę wysyłania.
 1. Naciśnij ios_three-dots.svgikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 2. Wybierz Komentarze do projektu.
 3. Wpisz komentarz w pole.
 4. (opcjonalnie) Aby dodać plik lub nagrać komentarz audio, naciśnij ikonkę spinacza.
 5. W przypadku projektów współdzielonych, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu, naciskając bell_ios.svgikonę dzwonka po prawej stronie.
 6. Gdy skończysz, naciśnij ios_submit.svgikonkę wysyłania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 17 z 26