Eksportowanie/importowanie szablonów projektów

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Niektóre projekty są rozłożone w czasie. Jeśli w pewnym momencie będziesz powtarzał pracę i tworzył ciągle na nowo ten sam rodzaj projektu, oszczędzisz czas używając oryginalnego projektu i zamieniając go w szablon projektuMożesz użyć tego szablonu tyle razy, ile potrzebujesz.

Możesz wyeksportować szablon projektu do pliku .csv, lub jako weblink, którymi możesz łatwo dzielić się z innymi. Oto, jak to zrobić:

Możesz także bez trudu duplikować zadania w projekcie

Szablony projektów można utworzyć tylko w aplikacji webowej i na komputery osobiste. Funkcja ta nie jest dostępna na urządzeniach przenośnych.

Tworzenie szablonów projektów

 1. Otwórz projekt, który chcesz zduplikować.
 2. W prawym górnym rogu kliknij wrench.png ikonę czynności projektu.
 3. Wybierz "Eksportuj jako szablon".
 4. Wybierz, w jaki sposób chcesz zapisać szablon: plik .csv lub weblink.
 1. Otwórz projekt, który chcesz zduplikować.
 2. W prawym górnym rogu kliknij nawrench.png ikonę czynności projektu.
 3. Wybierz Eksportuj do szablonu.
 4. Wybierz, w jaki sposób chcesz zapisać szablon: plik .csv lub weblink.

Szablon Twojego projektu będzie dokładną kopią oryginału zawierającą jego terminy, komentarze i pliki.

Dodatkowo, możesz utworzyć spersonalizowany szablon, aby zaimportować zadania z innego programu lub arkusza używając pliku .csv. Dowiedz się, jak prawidłowo sformatować Twój plik .csv aby zaimportować go do Todoist.

W szablonach dostępna jest opcja "Użyj dat względnych". Po jej włączeniu daty, jak "jutro" lub "za pięć dni" zostaną ustawione na podstawie daty, kiedy szablon został importowany do nowego projektu. Na przykład, gdy utworzysz nowy projekt i importujesz szablon 5 maja, każde zadanie z terminem w szablonie na "jutro" będzie miało termin na 6 maja.

Importowanie szablonów projektów z weblinków

 1. Aby odtworzyć szablon projektu, kliknij na jego link (patrz krok 4).
 2. Kliknij Importuj.

duplicate-projects-web-importing.jpg

Nowy projekt pojawi się na dole listy projektów z całą zawartością oryginału – zadaniami, terminami, komentarzami i plikami.

Możesz także importować szablon do istniejącego projektu z rozwijanego menu na stronie importowania.

Importowanie szablonu projektu z pliku .csv

 1. Utwórz nowy projekt – lub utwórz istniejący projekt – do którego zaimportujesz szablon.
 2. Kliknij nawrench.png ikonę czynności projektu w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Importuj z szablonu.
 4. Wybierz plik .csv szablonu na komputerze (patrz Krok 4 powyżej).

 

duplicate-project-web-import-from-template.jpg

 1. Utwórz nowy projekt – lub utwórz istniejący projekt – do którego zaimportujesz szablon.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Importuj z szablonu.
 4. Wybierz plik .csv szablonu na komputerze (patrz Krok 4 powyżej).

date-and-time-windows.jpg

Do projektu zostaną zaimportowane wszystkie zadania oraz terminy, komentarze i pliki.

Możesz odtworzyć projekt z szablonu jeszcze szybciej, upuszczając plik .csv bezpośrednio do istniejącego projektu.