Loading the new Help Center

Importowanie i eksportowanie szablonów projektów

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Niektóre sytuacje lubią się powtarzać. Jeśli zauważyłeś(-aś), że co jakiś czas zdarza Ci się wykonywać zadania w podobnych do siebie projektach, możesz wybrać jeden ze swoich projektów i utworzyć na jego podstawie szablon projektu, oszczędzając w ten sposób czas. Z raz utworzonego szablonu możesz korzystać tyle razy, ile potrzebujesz.

Możesz wyeksportować szablon projektu do pliku .csv lub jako link, którymi możesz łatwo dzielić się z innymi. Oto, jak to zrobić:

Szablony projektów można utworzyć tylko w aplikacji web (w przeglądarce internetowej) i na komputery osobiste. Funkcja ta nie jest dostępna na urządzeniach przenośnych.

Tworzenie szablonów projektów

 1. Otwórz projekt, który chcesz powielić.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Eksportuj jako szablon.
 4. Wybierz, w jaki sposób chcesz zapisać szablon: plik .csv lub link.
 1. Otwórz projekt, który chcesz powielić.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Eksportuj do szablonu.
 4. Wybierz, w jaki sposób chcesz zapisać szablon: plik .csv lub link.

Szablon Twojego projektu będzie dokładną kopią oryginału, zawierającą takie same terminy, komentarze i pliki.

Możesz także bez trudu duplikować zadania w projekcie

Dodatkowo, możesz utworzyć spersonalizowany szablon, aby zaimportować zadania z innego programu lub arkusza używając pliku .csv. Dowiedz się, jak prawidłowo sformatować swój plik .csv, by bez problemów zaimportować go do Todoist.

W szablonach dostępna jest opcja „Użyj dat względnych”. Po jej włączeniu daty, takie jak „jutro” lub „za pięć dni” zostaną zaktualizowane względem daty zaimportowania szablonu do nowego projektu. Na przykład, jeśli utworzysz nowy projekt i importujesz szablon w dniu 5 maja, termin każdego zadania z szablonu z terminem „jutro” zostanie określony jako 6 maja.

Importowanie szablonów projektów z linków

 1. Aby odtworzyć szablon projektu, kliknij jego link (patrz krok 4).
 2. Kliknij Użyj tego szablonu.

New_Templates_Image.png

Na dole listy projektów pojawi się nowy projekt z całą zawartością oryginału – zadaniami, terminami, komentarzami i plikami.

Importowanie gotowych szablonów projektów z todoist.com/templates

Jeśli chcesz sprawnie rozpocząć pracę ze swoim projektem, przejrzyj bibliotekę Todoist zawierającą ponad 60 gotowych szablonów; zarówno tych przydatnych w pracy, jak i osobistych oraz kreatywnych. Znajdziesz je na stronie todoist.com/templates.

Importowanie szablonu projektu z pliku .csv

 1. Utwórz nowy projekt – lub utwórz istniejący projekt – do którego zaimportujesz szablon.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Importuj z szablonu.
 4. Wybierz plik .csv szablonu z dysku swojego komputera (patrz Krok 4 powyżej).
 1. Utwórz nowy projekt – lub utwórz istniejący projekt – do którego zaimportujesz szablon.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Importuj z szablonu.
 4. Wybierz plik .csv szablonu z dysku swojego komputera (patrz Krok 4 powyżej).

Do projektu zostaną zaimportowane wszystkie zadania, terminy, komentarze i pliki.

Możesz odtworzyć projekt z szablonu jeszcze szybciej, upuszczając plik .csv bezpośrednio do istniejącego projektu.

FAQ

Projekt, który chcę wyeksportować do pliku CSV, wyświetlany jest w widoku tablicy. Czy widok tablicy zostanie zachowany, jeśli w przyszłości zaimportuję ten plik?

Tak, nic się nie zmieni. Projekt wyeksportowany w widoku listy lub tablicy zachowa swój układ po ponownym zaimportowaniu.

Czy w moich szablonach zostaną uwzględnione ukończone zadania?

Niestety nie ma takiej możliwości. Jedynie aktywne zadania mogą być wyeksportowane/zaimportowane.

Czy adresy URL szablonów tracą ważność?

Nie, nie utracą one swojej ważności.

Czy adresy URL szablonów są publiczne?

Tak. Każda osoba posiadająca adres URL szablonu będzie mieć dostęp do szablonu i zawartych w nich zadań.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 96 z 142