Loading the new Help Center

Podgląd dziennika aktywności

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Dziennik aktywności pozwala monitorować czynności wykonane przez Ciebie lub współpracowników. Możesz przeglądać wymienione niżej zdarzenia według daty i filtrować je według projektu, osoby lub rodzaju aktywności:

 • dodane zadania
 • edytowane zadania
 • ukończone zadania
 • nieukończone zadania
 • usunięte zadania

Przeglądanie dziennika aktywności konta

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu okna Todoist.
 2. Wybierz Dziennik aktywności.
 3. Aby filtrować aktywności wg projektu, osoby, rodzaju aktywności, użyj rozwijanego menu na górze ekranu.

web3.jpg

 1. Przesuń w górę na dolnym pasku aplikacji, aby otworzyć menu.
 2. Naciśnij swoje imię/nazwę użytkownika.
 3. Po wyświetleniu widoku produktywności, naciśnij ukończone zadania, aby otworzyć dziennik aktywności.
  • (opcjonalnie) Aby włączyć filtrowanie według aktywności lub współpracownika (w projektach współdzielonych), naciśnij ikonkę filtra po prawej stronie na górze.
  • (opcjonalnie) Aby filtrować według projektu, naciśnij ic_multiselect.svgikonkę projektu na górze ekranu.
 1. Na głównym ekranie Todoist naciśnij wskaźnik realizacji celu dziennego, znajdujący się w lewym górnym rogu.
 2. Naciśnij swoje imię na górze ekranu, aby otworzyć dziennik aktywności.
  • (opcjonalnie) Aby włączyć filtrowanie według aktywności lub współpracownika (w projektach współdzielonych), naciśnij ikonkę filtra po prawej stronie na górze.
  • (opcjonalnie) Aby filtrować według projektu, naciśnij ikonkę projektu powyżej.

Przegląd aktywności w projekcie

 1. Kliknij speech_bubble_web.svgikonę dymku rozmowy w prawym górnym rogu projektu.
 2. Kliknij zakładkę Aktywność.
 1. Naciśnij three-dots_android.svgikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 2. Wybierz Dziennik aktywności.
 3. Aby zmienić projekt lub wyświetlić aktywności we wszystkich projektach:
  • Naciśnij ikonkę projektu w prawym górnym rogu dziennika aktywności.
  • Naciśnij Wszystkie projekty lub wybrany projekt.
 4. Aby filtrować wg współpracowników (dotyczy projektów współdzielonych) lub aktywności:
  • Naciśnij ikonkę filtra w prawym górnym rogu dziennika aktywności.
  • Z rozwijanego menu wybierz Wg typu aktywności lub Wg współpracownika (tylko w przypadku projektów współdzielonych).
  • Zaznacz wybraną opcję.

android.jpg

 1. Naciśnij three-dots_ios.svgikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 2. Z rozwijanego menu wybierz Dziennik aktywności.
 3. Aby zmienić projekt lub wyświetlić aktywności we wszystkich projektach:
  • Naciśnij ikonkę projektu w prawym górnym rogu dziennika aktywności.
  • Wybierz Wszystkie projekty lub wybrany projekt.
  • Naciśnij Zastosuj w prawym górnym rogu.
 4. Aby filtrować według współpracowników (dotyczy projektów współdzielonych) lub rodzaju aktywności:
  • Naciśnij ikonkę filtra w prawym górnym rogu dziennika aktywności.
  • Naciśnij Filtruj wg współpracownika (dotyczy projektów współdzielonych) lub Filtruj wg aktywności.
  • Zaznacz wybraną opcję.
  • Naciśnij Zastosuj w prawym górnym rogu.

ios.jpg

Przegląd aktywności w zadaniu

 1. Kliknij zadanie.
 2. Naciśnij three-dots_ios.svgikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Przegląd aktywności w zadaniu.
 1. Naciśnij nazwę zadania, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij three-dots_android.svgikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Dziennik aktywności.
 1. Wybierz zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij three-dots_ios.svgikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Dziennik aktywności.
Użytkownicy Pro i Business mają nieograniczony dostęp do historii aktywności, natomiast plan Darmowy umożliwia przeglądanie aktywności w zakresie ostatnich 7 dni.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 47 z 81