Loading the new Help Center

Przegląd dziennika aktywności

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Dziennik aktywności zapewnia pełny wgląd w czynności wykonane przez Ciebie lub współpracowników. Możesz przeglądać wymienione niżej elementy według daty oraz filtrować je według projektu, osoby lub rodzaju aktywności:

 • dodane zadania
 • edytowane zadania
 • ukończone zadania
 • nieukończone zadania
 • usunięte zadania

Użytkownicy planu darmowego mają dostęp do dziennika aktywności z ostatnich 7 dni. Ulepsz swoją subskrypcję, aby uzyskać nieograniczony dostęp do historii aktywności.

Przeglądanie dziennika aktywności konta

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu okna Todoist.
 2. Wybierz Dziennik aktywności.
 3. Skorzystaj z rozwijanego menu na górze dziennika aktywności, aby filtrować aktywności według projektu, osoby lub rodzaju zdarzenia, np. daty utworzenia lub ukończenia zadania.
 1. Naciśnij Przeglądaj w prawym dolnym rogu.
 2. Wybierz swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij swoje imię, aby otworzyć dziennik aktywności.
 4. Po wyświetleniu widoku produktywności, naciśnij ukończone zadania, aby otworzyć dziennik aktywności.
  • (opcjonalnie) Aby włączyć filtrowanie według aktywności lub współpracownika (w projektach współdzielonych), naciśnij ikonkę filtra po prawej stronie na górze.
  • (opcjonalnie) Aby filtrować według projektu, naciśnij ikonkę projektu powyżej.
 1. Naciśnij Przeglądaj w prawym dolnym rogu.
 2. Wybierz swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij swoje imię, aby otworzyć dziennik aktywności.
  • (opcjonalnie) Aby włączyć filtrowanie według aktywności lub współpracownika (w projektach współdzielonych), naciśnij ikonkę filtra po prawej stronie na górze.
  • (opcjonalnie) Aby filtrować według projektu, naciśnij ikonkę projektu powyżej.

Przegląd aktywności w projekcie

 1. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 2. Kliknij zakładkę Aktywność.
 1. Naciśnijthree-dots_ios.svgikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 2. Z rozwijanego menu wybierz Dziennik aktywności.
 3. Aby zmienić projekt lub wyświetlić aktywności we wszystkich projektach:
  • Naciśnij ikonkę projektu w prawym górnym rogu dziennika aktywności.
  • Wybierz Wszystkie projekty lub wybrany projekt.
  • Naciśnij Zastosuj w prawym górnym rogu.
 4. Aby filtrować według osoby (dotyczy projektów współdzielonych) lub rodzaju aktywności:
  • Naciśnij ikonkę filtra w prawym górnym rogu dziennika aktywności.
  • Naciśnij Filtruj wg współpracownika (dotyczy projektów współdzielonych) lub Filtruj wg aktywności.
  • Zaznacz wybraną opcję.
  • Naciśnij Zastosuj w prawym górnym rogu.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 2. Wybierz Dziennik aktywności.
 3. Aby zmienić projekt lub wyświetlić aktywności we wszystkich projektach:
  • Naciśnij ikonkę projektu w prawym górnym rogu dziennika aktywności.
  • Naciśnij Wszystkie projekty lub wybrany projekt.
 4. Aby filtrować według osoby (dotyczy projektów współdzielonych) lub rodzaju aktywności:
  • Naciśnij ikonkę filtra w prawym górnym rogu dziennika aktywności.
  • Z rozwijanego menu wybierz Wg typu aktywności lub Wg współpracownika (tylko w przypadku projektów współdzielonych).
  • Zaznacz wybraną opcję.

Przegląd aktywności w zadaniu

 1. Kliknij zadanie.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Przegląd aktywności w zadaniu.
 1. Wybierz zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie na górze.
 3. Wybierz Dziennik aktywności.
 1. Naciśnij nazwę zadania, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Dziennik aktywności.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 49 z 85