Przeglądanie dziennika zdarzeń konta

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Dzięki dziennikowi zdarzeń masz pełen wgląd w aktywność swoją oraz współpracowników w projekcie. Dane są zorganizowane wg daty, filtrowane wg projektu, osób czy rodzaju zdarzeń. Masz wgląd w:

 • Dodane zadania
 • Edytowane zadania
 • Ukończone zadania
 • Nieukończone zadania
 • Usunięte zadania

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń na Twoim koncie:

 1. Kliknij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu Todoist.
 2. Wybierz Wyświetl dziennik zdarzeń.
 3. Aby filtrować zdarzenia wg projektu, osoby, rodzaju zdarzeń, użyj rozwijanego menu na górze ekranu.

web3.jpg

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń projektu:

 1. Kliknij na nazwę projektu, aby go otworzyć.
 2. Kliknij na ikonę dymku rozmowy w prawym górnym rogu, aby otworzyć widok komentarzy projektu.
 3. Kliknij ikonkę dziennika zdarzeń nad komentarzami, na prawo od nazwy projektu.web1.jpgweb2.jpg
 4. Aby zmienić projekt – lub filtrować wg osób lub rodzajów zdarzeń – użyj rozwijanego menu na górze.

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń zadania:

 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij na ikonę dymku rozmowy, która pojawi się na prawo. Następnie otwórz widok komentarzy do zadania.
 2. Kliknij na ikonę dziennika zdarzeń na górze komentarzy, na prawo od nazwy projektu.

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń na Twoim koncie:

 1. W lewym górnym rogu kliknij na swoje imię.
 2. Wybierz Aktywność.
 3. Aby filtrować według projektu, użyj ikony strzałki flask_icon.png. Aby filtrować według zdarzenia, użyj ikony filtra filter_icon.png w prawym górnym rogu. We współdzielonych projektach możesz również filtrować według współpracownika.

windows.jpg

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń projektu:

 1. Kliknij na nazwę projektu, aby go otworzyć.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu i wybierz Dziennik zdarzeń.
 3. Aby filtrować według zdarzenia lub współpracownika (w projekcie współdzielonym), skorzystaj z ikonki filtra filter_icon.png w prawym górnym rogu.

Uwaga: Dzienniki zdarzeń dla zadań dostępne są obecnie wyłącznie w aplikacjach na przeglądarki, macOS, Windows (starsze wersje) i Android. Pracujemy nad wersjami dla iOS i Windows 10.

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń projektu:

 1. W lewym górnym rogu ekranu naciśnij ikonę menu.
 2. W menu nawigacji naciśnij nazwę projektu, aby go otworzyć.
 3. W prawym górnym rogu projektu naciśnij ikonę trzech kropek.
 4. Z rozwijanego menu wybierz Dziennik zdarzeń.
 5. Aby zmienić projekt lub wyświetlić zdarzenia we wszystkich projektach:
  • Naciśnij ikonę projektu w prawym górnym rogu dziennika zdarzeń.
  • Naciśnij Wszystkie projekty lub wybrany projekt.
 6. Aby filtrować wg współpracowników lub zdarzeń, wpisz:
  • Naciśnij ikonę filtra w prawym górnym rogu dziennika zdarzeń.
  • Z rozwijanego menu wybierz Wg typu zdarzeń lub Wg współpracownika.
  • Określ wybór i naciśnij OK.

android.jpg

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń zadań:

 1. Naciśnij zadanie, aby je zaznaczyć.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Z rozwijanego menu wybierz Dziennik zdarzeń.

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń projektu:

 1. Aby otworzyć projekt, naciśnij go.
 2. W prawym górnym rogu projektu naciśnij ikonę trzech kropek.
 3. Z rozwijanego menu wybierz Dziennik zdarzeń.
 4. Aby zmienić projekt lub wyświetlić zdarzenia we wszystkich projektach:
  • Naciśnij ikonę projektu w prawym górnym rogu dziennika zdarzeń.
  • Wybierz Wszystkie projekty lub wybrany projekt.
  • Naciśnij Zastosuj w prawym górnym rogu.
 5. Aby filtrować wg współpracowników lub zdarzeń, wpisz:
  • Naciśnij ikonę filtra w prawym górnym rogu dziennika zdarzeń.
  • Naciśnij Filtruj wg współpracownika lub Filtruj wg czynności.
  • Wybierz żądane elementy.
  • Naciśnij Zastosuj w prawym górnym rogu.

ios.jpg

Dzienniki zdarzeń dla zadań dostępne są obecnie tylko w wersjach aplikacji na przeglądarkę, macOS, Windows (starsze wersje) oraz Android. Pracujemy nad wersjami dla iOS i Windows 10.