Automatyczne akceptowanie zaproszeń do projektów

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Zaoszczędź czas korzystając z automatycznej akceptacji zaproszeń wysyłanych przez osoby, z którymi już wcześniej współpracowałeś lub przez członków Twojego zespołu Todoist Business. W dalszej części artykułu dowiesz się, jak włączyć tą opcję.

 1. Kliknij ikonkę trybu w prawym górnym rogu okna Todoist.
 2. Wybierz Ustawienia > Ogólne.
 3. Z rozwijanej listy obok opcji Akceptuj zaproszenia automatycznie wybierz Tak, akceptuj automatycznie zaproszenia od znanych współpracowników lub Nie, dziękuję.
 1. Dotknij ikonki koła zębatego w prawym górnym rogu okna Todoist.
 2. Wybierz Ogólne.
 3. Przełącz Akceptuj zaproszenia automatycznie, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 1. Wybierz ikonkę więcej w lewym górnym rogu ekranu.
 2. Wybierz Ustawienia > Ogólne.
 3. Zaznacz lub odznacz pozycję Akceptuj zaproszenia automatycznie aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 1. Wybierz ikonkę więcej w lewym górnym rogu ekranu.
 2. Wybierz Ustawienia > Ogólne.
 3. Przełącz Akceptuj zaproszenia automatycznie, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Jeśli wyłączysz funkcję Akceptuj zaproszena automatycznie, będziesz za każdym razem pytany o zaakceptowanie lub odrzucenie zaproszenia.